Lærerinformasjon

Generelt 
Alle læringstilbud tar utgangspunkt i Fagfornyelsen for skoler eller rammeplan for barnehage. 

Spesielle tiltak
På grunn av smittevernsituasjonen tilbyr vi høsten 2020 læringstilbud på nett. Vi kan og komme til din skole og holde læringsprogram der.

Våre ulike typer læringstilbud

Læringsprogram på nett
Læringstilbud der en formidler fra VilVite holder et læringsprogram med elevene som et videomøte.

Læringsprogram til din skole eller barnehage
Vi kommer til din skole eller barnehage og holder læringsprogram der. Dere stiller med lokaler, vi har med utstyr og gjennomfører læringsprogrammet sammen med dere. Les om våre smitteverntiltak her. Vi holder gjerne flere programmer på et besøk. Les mer her for barneskole, om Pengefellen for ungdomskole og tillbud til barnehage her.

Læringsprogram på VilVite
Et læringsprogram er et interaktivt faglig program ledet av en formidler. Programmene holdes helt eller delvis i ett av våre undervisningsrom. Når du bestiller læringsprogram får du også adgang til utstillingen, så du trenger ikke bestille dette i tillegg.

Temaløype på VilVite
Utstillingen er en unik og spennende læringsarena som gir elevene muligheter til læring sammen med andre gjennom praktisk arbeid. En temaløype er oppgaver til elevene som tar i bruk eksperimentene i utstillingen. For å gjennomføre løypen bruker elevene oppgaveark eller nettbrett. En teamløype ledes av lærer, men dere får hjelp til å komme i gang av en ViteVert. Elevene kan fritt utforske utstillingen før og eller etter at de har gjort temaløypen.

Besøk i utstilling
Utstillingen gir gode muligheter til å eksperimentere med naturvitenskapelige fenomener, og lære og erfare gjennom utforsking. Utstillingen oppleves og jobbes med på ulike måter; fra undring og fri utforsking til konkret fokus på et fenomen eller fagområde. Ønsker dere mer fokus kan dere enten benytte våre temaløyper eller lage oppgaver til elevene eller barnehagebarna  selv.
 

VilViteMer – for- og etterarbeid til dine elever

Vi legger til rette for læring ved at forarbeidet skal aktivisere elevenes forkunnskaper, mens etterarbeidet skal gi rom for refleksjon og oppsummering. Vi har samlet ulike aktiviteter, oppgaver og tekster på siden VilViteMer. Her kan du enten la elevene velge selv eller du kan gi de oppdrag. På siden til læringsprogrammet ligger det link til utvalg av aktiviteter som passer til læringstilbudet dere har valgt.

Lærers rolle

Vi legger til rette for at programmene og utstillingen skal kunne knyttes til skoleundervisningen og vi ønsker at du som lærer er aktiv, deltakende og nysgjerrig på elevenes læring under besøket på VilVite. Det er derfor viktig at du planlegger i forkant av besøket, er aktiv med under besøket og legger til rette for etterarbeid etter besøket. Lærer er ansvarlig for gruppen under hele besøket. På Vilvite har du flere roller, som assistent eller lærer.

Lærers rolle på læringsprogram
Formidler har ansvar for gjennomføring av programmet. Lærer har det overordnede ansvaret for elevene, kan også bli bedt om å hjelpe til og vi ønsker at dere er aktive i elevenes læring.

Lærers rolle på temaløype
Lærer har ansvar for gjennomføring av temaløype. Det vil si at lærer må dele inn i grupper, passe på at elevene har det utstyr de trenger og være til stede for elevene i utstillingen.
 

Kontakt oss eller besøk oss.

Lærere og lærerstudenter har gratis tilgang til utstillingen i ukedager for å planlegge egen undervisning.

Har du spørsmål om skolebesøk, kontakt gjerne vår skolekontakt på bestilling@vilvite.no – eller telefon 55 59 45 46.
 

Følg oss: