Denne siden er under redigering

Våre læringstilbud

Du kan velge mellom et læringsprogram holdt av en formidler, temaløype i utstillingen og å utforske utstillingene.

Læringsprogam 

Et læringsprogram er et interaktivt faglig program ledet av en formidler. Programmene holdes helt eller delvis i ett av våre undervisningsrom. En fellesnevner er at alle læringsprogram er praktisk rettet, samtidig som det gir faglig utbytte. Når du bestiller læringsprogram får du også adgang til utstillingen, så du trenger ikke bestille dette i tillegg.
 

Temaløype 

Temaløypen ledes av lærer og gir elevene oppgaver som tar i bruke eksperimentene i utstillingen. Utstillingen er en unik og spennende læringsarena.

Elevene kan oppleve utstillingen før og eller etter at de har gjort temaløypen.
 

Utstilling

VilVites utstilling har en mengde eksperimenter som tar utgangspunkt i læreplanen. Vi har en fast utstilling og områder med temautstillinger. Eksperimentene kan oppleves på flere nivå, fra små barns undring til ungdommer som kan observere, eksperimentere, se teori i praksis. Å lære ved å gjøre og reflektere – og kanskje oppleve mestring, gir gode erfaringer for å bygge kunnskap.

Elevene kan utforske utstillingen fritt, men ønsker du at elevene skal jobbe med bestemte tema/eksperimenter, kan du bestille temaløype eller du kan lage egne oppgavesett.

 

Forarbeid

Forarbeid inneholder enkelte begreper som klassen bør kjenne til før besøket, samt aktiviteter som elevene bør ha gjennomført før de kommer til VilVite. For noen av tilbudene er det krav om at forarbeidet blir gjort før besøket. Forslag til forarbeid finner du på siden som omtaler læringstilbudet. Forslag til forarbeid finner du på læringstilbudets side eller på samlet oversikt for for- og etterarbeid.

Du får tilsendt en påminnelse om besøk og forarbeid ca 10 dager før besøket.

Husk å ta med skrivesaker og eventuelle elevark når dere besøker VilVite.

 

Etterarbeid

Vi anbefaler at klassen jobber med tematikken etter gjennomført læringstilbud, og håper dere er motivert og inspirert til å gjøre etterarbeid. Forslag til etterarbeid finner du på læringstilbudets side eller på samlet oversikt for for- og etterarbeid.

Hensikten med å gjøre et for- og etterarbeid, er at eleven får lære i en tretrinnsprosess: før – under – etter læringsprogram/temaløype. For- og etterarbeidet er utviklet med utgangspunkt i aktivitetspedagogikk (elev- eller studentsentrert læring) og konfluentpedagogikk (arbeidsmetode som tar sikte på at alle prosesser i undervisning, læring og veiledning skal flyte sammen mot samme mål).

Har du spørsmål om skolebesøk, kontakt gjerne vår skolekontakt på bestilling@vilvite.no – eller telefon 55 59 45 46.

 

Følg oss: