Smitteverntiltak ved læringstilbud

Sikkerhet og trygghet er viktig for oss alle nå. Vi er opptatt av at læringstilbud til skoler og barnehager skal foregå i henhold til gjeldende smittevernveiledere. Nedenfor finner du smitteverntiltakene våre. Da kan du også forberede dine elever/barn på hvordan det er når vi kommer på besøk eller dere følger våre tilbud. 

Vi gleder oss til å treffe dere –  på en trygg og god måte! 

Smitteverntiltak i VilVites læringstilbud for skoler og barnehager

VilVite tilpasser smitteverntiltakene for læringstilbudene våre etter rådene fra FHI og veiledere for skoler og barnehager på Udir.no.

Retningslinjene gjelder for elever, barnehagebarn, lærere og ansatte på VilVite som møtes i et læringstilbud.

Vi forholder oss til de tre grunnpilarene

- Er du syk, hold deg hjemme.
- Legg tilrette for å ha god hygiene.
- Redusere kontakt mellom personer. 

Trafikklysmodellen

Vi har tilpasset tiltakene våre ut fra trafikklysmodellen til Udir. Vi forholder oss til nivået (grønt, gult eller rødt) den dagen læringstilbudet gjennomføres.

Vi vil ha kontakt med skoler og barnehager dersom nivået endres fra gult til rødt.  

Formidling på skoler og i barnehager

Ved nivå gult på dagen tilbudet gjennomføres

I møte med barnehager og skoler
- Barn, elever eller lærere med luftveissymptomer kan ikke delta på opplegget. Dette er bestillers ansvar. 
- Formidler med luftveissymptomer skal ikke gjennomføre opplegget. 
- Formidler håndhilser ikke på barn, elever og lærere.
- Formidler bruker munnbind i fellesareal eller andre situasjoner der det kan oppstå trengsel.  
- Barn, elever, lærere og vitensenterformidler rengjør hendene umiddelbart før opplegget gjennomføres. 
- Læringstilbudet starter med tilpasset informasjon om smittevern til barn, elever og lærere. 
- Barn, elever, lærere og formidler som hoster, nyser, eller snyter seg, gjør dette fortrinnsvis i et papirlommetørkle og rengjør hendene umiddelbart etterpå. 
- Barn, elever, lærere og vitensenterformidler rengjør hendene etter gjennomført opplegg. 


Avstand, utstyr og kohorter
- Formidler møter en kohort eller to samarbeidende kohorter om gangen. Vedr. størrelse på kohort, antall kohorter og antall elever, er det bestillers ansvar at det er nok areal til å følge retningslinjene.
- Formidler skal holde avstand til barnehagebarn, elever og lærere – til enhver tid minst 1 meter og så langt det er mulig 2 meters avstand. 
- Vi legger opp til tilbud som begrenser fysisk kontakt mellom elever.
- Vi reduserer deling av utstyr. 
- Utstyr rengjøres mellom grupper og kohorter. Utstyr som ikke lar seg rengjøres på en trygg måte, må hvile 24 timer mellom hver bruk.

Ved nivå rødt på dagen tilbudet gjennomføres
- VilVite besøker ikke skoler og barnehager på rødt nivå.
- Det enkelte læringstilbudet kan ha alternative formidlingsformer. VilVite kontakter bestiller.  

Formidling på nett med utstyr som lånes ut til skoler

Dette tilbys uavhengig av nivå gult eller rødt dagen tilbudet gjennomføres. 
- Utstyr rengjøres eller må hvile 24 timer mellom utlån.

Formidling på nett

Dette tilbys uavhengig av nivå gult eller rødt dagen tilbudet gjennomføres, og det gjøres ingen smitteverntiltak fra VilVites side overfor skoler. 

Utforsk utstillingen (stengt våren 2021)

Ved nivå gult på dagen besøket gjennomføres

I møte med barnehager og skoler
- Barn, elever, lærere eller ansatte på VilVite med luftveissymptomer holder seg hjemme. 
- Ansatte på VilVite håndhilser ikke på barn, elever og lærere.
- Barn, elever, lærere og vitensenterformidler rengjør hendene umiddelbart ved ankomst. 
- Besøket i utstillingen starter med tilpasset informasjon om smittevern til barn, elever og lærere. 
- Barn, elever, lærere og formidler som hoster, nyser eller snyter seg, gjør dette fortrinnsvis i et papirlommetørkle og rengjør hendene umiddelbart etterpå. 
- Barn, elever, lærere og vitensenterformidler rengjør hendene ved avreise. 

Avstand, utstyr og kohorter
- Skoleklasser som besøker VilVites utstilling skal være i samme kohort eller samarbeidende kohort. Dette er bestillers ansvar. 
- Hvert besøk varer 90 minutter og må bestilles på forhånd. 
- Utstillingen og andre fasiliteter vaskes mellom hver kohort.

Ved nivå rødt på dagen besøket gjennomføres
Et besøk i VilVites utstilling vil alltid følge nasjonale og kommunale smitteverntiltak. På rødt nivå vil VilVite mest sannsynlig være stengt.   

Følg oss: