Smitteverntiltak ved læringstilbud

Sikkerhet og trygghet er viktig for oss alle nå. Vi er opptatt av at læringstilbud til skoler og barnehager skal foregå i henhold til gjeldende smittevernveiledere. Nedenfor finner du smitteverntiltakene våre. Da kan du også forberede dine elever/barn på hvordan det er når vi kommer på besøk eller dere følger våre tilbud. 

Vi gleder oss til å treffe dere –  på en trygg og god måte! 

De viktigste endringene i høstens læringstilbud på VilVite

Læringstilbud i regi av VilVite kan nå bestilles frem til 18. desember. Besøk for våren 2021 kan du bestille fra 1. desember.

Utstillingen vår er også stengt for skoler og barnehager ut året. Vi bruker ukedagene til spennende ombygging.  Vi har åpent i helger og ferier for fritidsgjester. Fritidsprogram

Barnehager
- VilVite besøker barnehager i Bergen kommune frem til 9. desember.

Grunnskoler
- VilVite besøker deg og dine elever digitalt. Gjelder alle kommuner i Vestland. 
- VilVite besøker skoler i Bergen og Askøy kommune frem til 18. desember.

Videregående skoler
- VilVite låner ut utstyr som du kan bestille og hente på VilVite.  
- VilVite besøker deg og dine elever digitalt. Gjelder alle kommuner i Vestland. 

Smitteverntiltak i VilVites læringstilbud for skoler og barnehager

VilVite tilpasser smitteverntiltakene for læringstilbudene våre etter rådene fra FHI og veiledere for skoler og barnehager på Udir.no.

Retningslinjene gjelder for elever, barnehagebarn, lærere og ansatte på VilVite som møtes i et læringstilbud.

Vi forholder oss til de tre grunnpilarene

- Er du syk, hold deg hjemme.
- Legg tilrette for å ha god hygiene.
- Redusere kontakt mellom personer. 

Trafikklysmodellen

Vi har tilpasset tiltakene våre ut fra trafikklysmodellen til Udir. Vi forholder oss til nivået (grønt, gult eller rødt) den dagen læringstilbudet gjennomføres.

Vi vil ha kontakt med skoler og barnehager dersom nivået endres fra gult til rødt. Dersom nivået blir grønt i løpet av 2020, vil vi fortsatt forholde oss til rutiner på gult nivå. 

Formidling på skoler og i barnehager

Ved nivå gult på dagen tilbudet gjennomføres:
I møte med barnehager og skoler
- Barn, elever eller lærere med luftveissymptomer kan ikke delta på opplegget. Dette er bestillers ansvar. 
- Formidler med luftveissymptomer skal ikke gjennomføre opplegget. 
- Formidler håndhilser ikke på barn, elever og lærere.
- Barn, elever, lærere og vitensenterformidler rengjør hendene umiddelbart før opplegget gjennomføres. 
- Læringstilbudet starter med tilpasset informasjon om smittevern til barn, elever og lærere. 
- Barn, elever, lærere og formidler som hoster, nyser, eller snyter seg, gjør dette fortrinnsvis i et papirlommetørkle og rengjør hendene umiddelbart etterpå. 
- Barn, elever, lærere og vitensenterformidler rengjør hendene etter gjennomført opplegg. 

Avstand, utstyr og kohorter
- Formidler møter en kohort eller to samarbeidende kohorter om gangen. Vedr. størrelse på kohort, antall kohorter og antall elever, er det bestillers ansvar at det er nok areal til å følge retningslinjene.
- Vi legger opp til tilbud som reduserer fysisk kontakt mellom elever, og mellom elever og formidler.
- Vi reduserer deling av utstyr. 
- Formidler skal til enhver tid holde minimum 1 meters avstand til deltagerne. 
- Utstyr rengjøres mellom grupper og kohorter. Utstyr som ikke lar seg rengjøres på en trygg måte, må hvile 72 timer mellom hver bruk.

Ved nivå rødt på dagen tilbudet gjennomføres
- VilVite besøker ikke skoler og barnehager på rødt nivå.
- Det enkelte læringstilbudet kan ha alternative formidlingsformer, se læringsprogrammets hjemmeside for mer informasjon. 

Formidling på nett med utstyr som lånes ut til skoler

Nivå gult eller rødt på dagen tilbudet gjennomføres
- Utstyr rengjøres eller settes i karantene (72 timer) mellom utlån.
- Annet brukt utstyr som ikke lar seg rengjøre på en trygg måte settes til hvile mellom utlån.

Formidling på nett

Dette tilbys uavhengig av nivå gult eller rødt dagen tilbudet gjennomføres, og det gjøres ingen smitteverntiltak fra VilVites side overfor skoler. 

Informasjon til barn og elever

Her vil du finne informasjon til barnehagebarn og elever som du kan bruke i forberedelsen til besøk. Dette kommer i begynnelsen av september.

Denne siden oppdateres fortløpende i tråd med FHI sine retningslinjer. 

Følg oss: