Smittevernstiltak for besøk

For oss er trygghet og sikkerhet viktig. Vi er opptatt av at besøk til din skole/barnehage skal foregå i henhold til alle regler. Derfor har vi listet opp våre sikkerhetstiltak her, slik at dere kan være trygge på at et besøk fra oss er trygt. Da kan dere også forberede deres elever på hvordan det er når vi kommer på besøk. 
Vi gleder oss til å treffe dere –  på en trygg og god måte! 

De viktigste endringene i høstens læringstilbud på VilVite

Læringstilbud i regi av VilVite kan nå bestilles frem til 30. oktober. Besøk for resten av skoleåret kan du bestille fra uke 42.

Utforsk utstillingen er inntil videre stengt for skole- og barnehager. Dette gjelder ukedager frem til høstferien. Du får oppdatert informasjon om utstillingen innen 1. september. Vi bruker ukedagene til spennende ombygging!

Vi er åpen i helgene for fritidsgjester. Se vår kalender her

Barnehager
- VilVite besøker din barnehage i Bergen kommune frem til 30. oktober

Grunnskoler
- VilVite besøker deg og dine elever digitalt. Gjelder alle kommuner i Vestland. 
- VilVite besøker din skole i Bergen og Askøy kommune frem til 30. oktober.

Videregående skoler
- VilVite låner ut utstyr du kan bestille, og så besøker VilVite dine elever digitalt.

Smitteverntiltak i VilVites læringstilbud for skoler og barnehager

VilVite tilpasser smitteverntiltakene for læringstilbudet vårt etter rådene fra FHI og veiledere for skoler og barnehager på Udir.no.

Retningslinjene gjelder elever, barnehagebarn, voksne og lærere som følger disse og ellers ansatte på VilVite som er i kontakt med dere

Generelt forholder vi oss til de tre grunnpilarene:
- Er du syk, hold deg hjemme
- Legg tilrette for å ha god hygiene
- Redusere kontakt mellom personer

Formidling ute på skoler og i barnehager
- Formidler møter en kohort om gangen. Vedr. størrelse på kohort er det skolens areal og gjeldende smittevernveileder som legges til grunn. Antall elever overstiger uansett ikke 30 ut fra formidlers kapasitet
- Vi legger opp til aktiviteter som gjennomføres enkeltvis eller i grupper på hver sin pult.  
- Elever eller lærere med luftveissymptomer kan ikke delta på opplegget. 
- Vitensenterformidler med luftveissymptomer skal ikke gjennomføre opplegget. 
- Elever, lærere og vitensenterformidler vasker hendene umiddelbart før opplegget gjennomføres. 
- Læringstilbudet starter med tilpasset informasjon om smittevern til barn, elever og lærere. 
- Utstyr rengjøres med sprit eller såpe og vann mellom kohorter. Annet brukt utstyr som ikke lar seg rengjøres på en trygg måte hvile mellom hver bruk.  
- Elever, lærere og vitensenterformidler som hoster, nyser, eller snyter seg gjør dette fortrinnsvis i et papirlommetørkle og vasker eller spriter hendene umiddelbart etterpå. 
- Elever, lærere og vitensenterformidler vasker hendene etter gjennomført opplegg. 
- Vitensentererformidlere skal til enhver tid holde minimum 1 meters avstand til deltagerne. 

Utstyr som lånes ut til skoler
- Utstyr rengjøres med sprit eller såpe og vann mellom utlån
- Annet brukt utstyr som ikke lar seg rengjøre på en trygg måte settes til hvile mellom utlån

Frem mot 1. september
Vi skal jobbe med å tilpasse tiltakene våre med trafikklysmodellen.

Når det nærmer seg barnehage- og skolestart vil vi lage informasjon til barnehagebarn og elever som du kan bruke i forberedelsen til besøk. 

Denne siden oppdateres fortløpende i tråd med FHI sine retningslinjer. 

Følg oss: