Vårt læringstilbud

Her finner du generell informasjon om VilVites læringstilbud. Dette er relevant for deg som ansatt eller lærer i skoler og barnehager.

Generelt 
Alle læringstilbud tar utgangspunkt i Kunnskapsløftet 2020 for skoler og Rammeplan for barnehager. 

Spesielle tiltak
På grunn av smittevernsituasjonen tilbyr vi i skole- og barnehageåret 2020-21 enten læringstilbud på nett, eller så reiser vi ut til din skole eller barnehage.

Våre ulike typer læringstilbud

Læringsprogram til din skole eller barnehage
Vi kommer til din skole eller barnehage og holder læringsprogram hos dere. Dere stiller med lokaler, vi har med utstyr og formidler. Les om våre smitteverntiltak her. Vi holder gjerne flere programmer samme dag. Nyhet i 2020-21. 

Læringsprogram på nett
Læringstilbud der en formidler fra VilVite holder et læringsprogram med elevene som et videomøte. Programmet ledes av formidler, utstyr vi bruker har dere enten på skolen eller låner fra VilVite. Nyhet skoleåret 2020-21.

Læringsprogram på VilVite
Et læringsprogram er et interaktivt, faglig program ledet av en formidler. Programmene holdes helt eller delvis i ett av våre undervisningsrom. Når du bestiller læringsprogram får dere samtidig adgang til utstillingen (gjelder ikke i 2020-21). 

Temaløype på VilVite
Utstillingen er en unik og spennende læringsarena som gir elevene muligheter til læring sammen med andre gjennom praktisk arbeid. En temaløype er oppgaver til elevene som tar i bruk eksperimentene i utstillingen. For å gjennomføre løypen bruker elevene oppgaveark eller nettbrett. En teamløype ledes av lærer, men dere får hjelp til å komme i gang av en ViteVert. Elevene kan fritt utforske utstillingen før og eller etter at de har gjort temaløypen.

Besøk i utstilling
Utstillingen gir gode muligheter til å eksperimentere med naturvitenskapelige fenomener, og lære og erfare gjennom utforsking. Utstillingen kan oppleves ulike måter; fra undring og fri utforsking til konkret arbeid med et fenomen eller fagområde. Ønsker dere mer fokus kan dere enten benytte våre temaløyper eller lage oppgaver til elevene/ barna  selv.
 

VilViteMer – for- og etterarbeid

Vi legger til rette for læring ved at forarbeidet skal aktivisere forkunnskaper, mens etterarbeidet skal gi rom for refleksjon og oppsummering. Vi har samlet ulike aktiviteter, oppgaver og tekster på siden VilViteMer. Her kan du enten la elevene/ barna velge selv, eller du kan gi de oppdrag.

På siden til læringsprogrammet ligger det link til utvalg av aktiviteter som passer til læringstilbudet dere har valgt.

Lærers rolle

Vi legger til rette for at programmene og utstillingen skal kunne knyttes til skoleundervisningen eller arbeidet i barnehagen. Vi ønsker at du som lærer er aktiv, deltakende og nysgjerrig sammen med elevene/ barna under besøket. Det er viktig at du forebereder elevene/ barna dine før læringstilbudet, og legger til rette for etterarbeid etter besøket. Du som lærer er ansvarlig for gruppen under hele besøket, enten vi er på VilVite eller på din skole eller barnehage. 

Lærers rolle når vi besøker din skole eller barnehage
Når formidler besøker dere trenger vi litt mer hjelp enn vanlig. Vi vil møte en som viser oss og hjelper til med å tilrettelegge lokalet. Informasjon om dette finner du på hjemmesiden til læringstilbudet og blir sendt til deg på e-post. Formidler ringer også den som bestiller programmet noen dager i forkant av besøket.   

Lærers rolle når vi møtes på nett
Programmet ledes av formidler, men vi trenger alltid litt hjelp fra lærer som er i klasserommet med elevene. Lærer og formidler logger på før klassen for blant annet sjekke teknikken. Dersom dere låner utstyr fra VilVite er det lærers ansvar å hente og levere utstyret til avtalt tid, og at utstyret levers tilbake i god stand.  

Lærers rolle når du låner utstyr
Du henter utstyret selv på VilVite, og har ansvar for at det kommer tilbake til oss i god behold til avtalt tid. Dersom noe mangler må du betale en egenandel (se det enkelte tilbudet). Arbeidet i klasserommet styrer du selv.

Lærers rolle på læringsprogram på VilVite
Formidler har ansvar for gjennomføring av programmet. Lærer har det overordnede ansvaret for elevene. Du kan bli bedt om å hjelpe til underveis. 

Lærers rolle på temaløype på VilVite
Du har selv ansvar for gjennomføring av temaløype. Det vil si at du må dele inn i grupper, passe på at elevene har det utstyr de trenger, og være til stede for elevene i utstillingen.
 

Kontakt oss eller besøk oss.

Lærere og lærerstudenter har gratis tilgang til utstillingen i ukedager, slik at dere kan planlegge egen undervisning.

Har du spørsmål om skolebesøk, kontakt gjerne vår skolekontakt på bestilling@vilvite.no – eller telefon 55 59 45 46.
 

Følg oss: