Hvilken ny utstilling vil du ha på VilVite?

Akkurat nå skal vi bestemme tema for en ny utstilling vi skal lage – og vi ønsker DIN mening! Ønsker du å lære mer om fotball, naturkatastrofer eller seksualitet?

VilVite starter nå arbeidet med å lage en helt ny utstilling sammen med tre andre store, nordiske vitensentre. Sammen har vi valgt ut tre aktuelle tema. Før vi setter våre utviklere i gang, vil vi gjerne høre din mening. Hva ønsker du å lære mer om? Eller hva ønsker du at barn, unge og voksne skal få lære mer om?

Les mer om de aktuelle utstillingene nedenfor, og avgi din stemme i skjemaet:

 Stem

Vitensenterutstillinger
En vitensenterutstilling skal invitere brukerne til å utforske et tema gjennom interaktive prosesser. Temaet må engasjere, og opplevelsen skal gi brukeren kunnskap og inspirere til å søke enda mer kunnskap. Vi ønsker at opplevelsen skal skape refleksjoner om både tema og om betydningen av realfag, naturvitenskap og teknologi. Temaet må ha aktualitet, samtidig som det må kunne «vare» en stund. Det må skape nysgjerrighet og lærelyst.

De tre aktuelle utstillingene
Her får du en første presentasjon/smakebiter fra av aktuelle tema. Dette er foreløpige idéer; innholdet vil bli skapt gjennom prosessene vi har foran oss. Målet er å ha innhold som engasjerer ulike aldre. I tilknytning til utstillingene vil vi også lage læringstilbud for skolene.

Fotball – vitenskapen og teknologien bak
Bakgrunn: Teknologi og vitenskap er en viktig forutsetning for moderne idrett, og fotball er den største idretten i Norden.

Mulig innhold: Du får prøve fotballferdighetene dine og trene mattemusklene (det er mye matte i fotball). Du får også prøve ny teknologi, spille fotball i VR, lage din egen fotball-avatar, bruke informasjon fra sensorer på spillerne mm. En ting er dagens teknologi, noe annet er det vi kan ta i bruk i løpet av utviklingsperioden. Tema blir hentet fra vitenskap, fysisk fostring, de sosiale og de kulturelle sidene ved fotball.

Naturkatastrofer
Bakgrunn: Naturkatastrofer inntreffer. Hva er de største eller mest aktuelle farene? Hvorfor oppstår de? Hvordan kan vi stå imot eller forhindre naturkatastrofer, varsle og forholde oss til dem, og hvordan kan naturen og menneskene overleve slike? 

Mulig innhold: Oppleve ulike naturkatastrofer gjennom visualiseringer og spill – i 3D og ved bruk av VR. Tenk om filmen «Bølgen» var et spill du kunne reise i! Hva med å oppleve jordskjelv i en simulator? Installasjonene vil gi ekstreme opplevelser og samtidig invitere deg til å løse ulike utfordringer som vil gi erfaring og kunnskap.

Seksualitet – om menneskelig seksualitet og identitet
Bakgrunn: En dansk undersøkelse viser at rundt 80 % av jenter og gutter mener at seksualundervisning er like viktig som å lære å skrive og matematikk. De ønsker mer seksualundervisning.

Mulig innhold: Dette temaet vil være naturlig å ta opp ut fra både kulturell, biologisk, psykologisk og sosial vinkling. Målet er å lage en utstilling som er åpen og ærlig, poetisk, humoristisk, sanselig, samt tar opp spørsmål og normer til diskusjon. Tanken er å ha områder og tema for ulike aldre.

Mens de to første utstillingene vil være for alle, vil denne utstillingen være mest aktuell fra ca 5. trinn, for tenåringer, skoler og familier med barn i samme alder.

Gi oss din mening!

 Stem

Avstemmingen vil bli gjennomført i flere land og via ulike kanaler, og den vil være rådgivende ved valg av tema. Takk for hjelpen!

Illustrasjonsbildet øverst er fra utstillingen Fremtidsbyen 20X0 laget av Heureka.

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Følg oss: