Skaperhagen – arena for kreativitet og utforsking

Den 4. mai 2017 åpnet vi Skaperhagen – årets store nyhet – hvor utforsking, kreativitet og skaperglede er nøkler til læring og mestring. 

I Skaperhagen vil barn og voksne få i oppdrag å løse ulike utfordringer. Hver utfordring kan ha mange løsninger. Det sentrale er at alle bruker kreativiteten sin og tenker ut tekniske, mekaniske eller elektriske løsninger, som de setter sammen med utgangspunkt i det store utvalget av materiell og verktøy som de får tilgang på. 

Dette er en arena for å tenke, eksperimentere, og fremfor alt, å ha det gøy! I Skaperhagen finnes ikke dårlige ideer. Det er lov å feile – for når vi gjør tabber, finner vi ut hva som ikke fungerer, og kan tenke ut en ny løsning. Gjennom å prøve, teste, feile, endre og prøve igjen, får du også oppleve mestring. Du arbeider alene eller i team, og vil nok oppdage at det er mye å lære av å samarbeide med andre. 

Skaperhagen
Det nye tilbudet finner du i 5-6 ‘hus’ i det store utstillingsområdet mellom Vitenteateret og verkstedet VilLage. Du får ulike oppdrag fra hus til hus – vi kaller det også stasjoner. Du jobber med løsningen din ved arbeidsbord og tester den på en tilhørende teststasjon. Eksempel på oppdrag kan være å lage en kjedereaksjon, beskytte en gjenstand som faller eller å koble elektriske kretser for å få lys.

Oppdatering: Fra sommeren 2019 fyller vi Skaperhagen med nye installasjoner.

Åpningstider
Skaperhagen vil ha tilbud til skoleelever på ukedager og til fritidsgjester i helger og ferier.

Se bilder fra åpningen Les omtale i BA Se video og omtale i BT Junior (abb.)

Behov for ny kompetanse
– Skaperhagen er VilVite sitt svar på samfunnets og skolens behov for økt kompetanse i å utforske og skape, sier adm. dir. Svein Anders Dahl. Han referer til NOU 2015:8 om Fremtidens skole – Fornyelse av fag og kompetanser, som sier:
 
«For å kunne bidra til nytenkning, innovasjon og omstilling i arbeidslivet, og for å håndtere fremtidige samfunnsutfordringer, mener utvalget at skolen må legge til rette for at elevene utvikler evne til å utforske, se nye muligheter og utvikle nye løsninger. Å ha kompetanse som gjør at man kan skape noe, alene eller sammen med andre, er viktig for den enkelte, både i skolen, i arbeidslivet og på andre arenaer. Kreativitet, innovasjon, kritisk tenkning og problemløsning er sentrale kompetanser i mange fag.»  

I tillegg til å svare på behovet som her er beskrevet, møter Skaperhagen flere av kompetanseområdene som er anbefalt som grunnlag for fornyelse av skolens innhold: fagspesifikk kompetanse, kompetanse i å lære, kompetanse i å kommunisere, samhandle og delta, og kompetanse i å utforske og skape (som omtalt ovenfor). 
https://nettsteder.regjeringen.no/fremtidensskole/files/2015/06/NOU201520150008000DDDPDFS.pdf

Løsning: Et nytt konsept
Idé og konsept til Skaperhagen er hentet fra Montreal Science Centre. Konseptet er inspirert av den populære «Tinkering-bevegelsen», som har en stadig økende tilstedeværelse i amerikanske og kanadiske vitensentre.

Dette utstilling-verksted-konseptet er enkelt: barn og voksne får bruke sin kreativitet og oppfinnsomhet til å løse utfordringer gjennom å sette sammen ulike materialer ved bruk av forskjellig verktøy. Alt du trenger er der i verkstedet pluss din egen fantasi.

Målet med aktiviteten er å oppmuntre små og store til å observere og tenke på nye måter – for å se nye muligheter og se utover sine umiddelbare ideer. Her er det ikke noe som heter ‘feil’. Oppdragene er designet for å være annerledes og underholdende, og for å bringe folk sammen.

Hva er ‘tinkering’?
Ordet har britisk opprinnelse og ble først brukt på 1300-tallet for å beskrive blikkenslagere som reiste rundt for å reparere husholdningsartikler. Men slik det er brukt i denne sammenhengen, er det mer en tilnærmingsmåte enn et yrke. Det er utforsking av fenomener, verktøy og materialer. Det er å tenke med hendene og å lære gjennom å gjøre. Det er å stoppe opp og reflektere rundt mekanikk og mysterier i hverdagslige ting omkring deg. Og det er morsomt, fullt av blindveier og overraskelser, frustrerende og handler om utforsking. 

Tinkering handler også om å lage noe, men det sentrale er prosessen og at ting blir til underveis. For når du jobber på denne måten, følger du ikke en bruksanvisning som gir et konkret sluttresultat. I stedet funderer du på hvordan noe kan fungere, og utforsker det på dine egne premisser. Du prøver og feiler og ender kanskje med å overraske deg selv. Wow!

10-års gave
Dette er VilVites 10-års gave til våre gjester. Vi kan presentere Skaperhagen takket være samarbeidet med vår hovedsponsor Equinor Helter, og gaver fra Stiftelsen Neptun Bergen og Fana Sparebank.Også inspirert av BIR, har vi her stor fokus på gjenbruk av materialer.

-Skaperhagen skal gi unge gode lærings- og mestringsopplevelser innenfor forskning, realfag og teknologi. Ved å stimulere en interesse allerede i tidlig alder, sikrer vi morgendagens ingeniører og forskere, sier Cathrine Instebø, sponsorsjef for Statoil Morgendagens Helter.

Åpning
Skaperhagen åpnet den 4. mai 2017 kl. 10 med skoleelever i sentrum.

Program åpning:

  • Velkommen og introduksjon ved Svein Anders Dahl, adm.dir VilVite
  • Hilsen fra Statoil Morgendagens Helter ved Cathrine Instebø, Head of Experience Marketing og Rasmus Haugen Sandvik, leder for Stiftelsen Neptun Bergen.
  • Åpning ved Trine Samuelsberg, kommunaldirektør, Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett, sammen med skoleelever og noen kreative, utforskende og musikalske lærere.

 

 Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Følg oss: