Følg FIRST LEGO League på lørdag

Velkommen til FIRST® LEGO® League - verdens største kunnskaps- og teknologikonkurranse for barn og ungdom. På denne siden følger vi spesielt lagenes prosjektpresentasjoner, og oppdaterer gjennom hele lørdagen. 

Årets oppdrag i FIRST LEGO League (FLL) heter City Shaper og handler om å løse utfordringer byer og bygder står foran – bl.a. transport, tilgjengelighet og naturkatastrofer. Lagene konkurrerer i 4 kategorier: Robotkonkurranse, Prosjekt, Teknologi og Kjerneverdier. Mer om FLL. Her kan dere følge med på resultatene fra robotkjøringen:  
https://hjernekraft.org/fll/turneringer/resultater

PROSJEKTPRESENTASJONENE
I “Prosjekt” er oppdraget til de unge: 

  • Identifiser et problem med en bygning eller et offentlig område i deres samfunn.
  • Design en løsning
  • Del løsningen deres med andre.

Alle lagene får 5 minutter til å presentere sitt prosjekt. Les om alle de spennende løsningene under!
 

Lag 20 Brick Boost

Brick Boost fra Ulsmåg har valgt seg ut problemstillingen «Hvordan gjøre smale skoleveier tryggere?» i sitt prosjekt. Etter å ha gjort undersøkelser om design, byggematerialer og tegnet skisser tok de også kontakt med Bergen kommune, Veidekke og Vegvesenet for å presentere sine ideer - nemlig å bygge fortau i høyden! Laget har kommet fram til to mulige løsninger: En frittstående 2. etasje over veiene, eller en løsning som kan henges fast i fjellveggen. Spennende løsninger som vekket entusiasme fra dommerne: “Så mye dere har tenkt på!” Oppdatering: Laget vant Prosjektprisen 2. plass. Vi gratulerer!

Lag 21 Vossanerdane

Laget fra Voss ønsket finne en løsning på et lokalt problem: at Aktivitetsparken ved Vossavangen sitt underlag av gummiasfalt blir ødelagt når det er flom. Laget så på flere alternative underlag som sand, bark, og gummiheller. Etter nærmere samtaler med styret i aktivitetsparken og flere eksperter kom de derimot fram til en helt annen løsning, nemlig å bygge en mur mellom Vossavangen og Aktivitetsparken. Aktivitetsparken har allerede bedt om å få prosjektrapporten, så det blir spennende å se hva dette betyr for neste byggetrinn! Oppdatering: Laget vant Prosjektprisen 1. plass. Vi gratulerer!

Lag 22 Skjold Ultimate

Skjold Ultimate tenker grønt i sitt prosjekt – og vil tilføre grønne soner på tak og vegger rundt omkring i byen. For at jorden på toppen av husene skal få påfyll av næring, foreslår laget å bruke bossug til å suge matavfall fra husholdningen til binger på taket. På taket kan maten komposteres og gi nytt liv til nye vekster. Laget har vært på besøk hos BIR for å se hvordan bossug virker, og høstet mye skryt for ideen!

 

Lag 20 Brick Boost

Lag 22 Skjold Ultimate

Lag 23 DaVinci Montessoriskole

Laget fra DaVinci Montessoriskole har utviklet en ide om en ny bil som svever på magneter, for å bidra til at vi får bedre luft rundt oss. Mens neodymmagneter holder oppe bilene, blir det enda bedre plass for oss mennesker som kan gå rundt. Solceller og propeller gir bilene fart til å gå framover. Laget har arbeidet veldig praktisk med oppgaven, og blant annet prøvd ut magnet-ideen i praksis! Kreativt! 

Lag 24 DaVinci 2

Laget DaVinci2 presenterte sin ide, som er en bane som skal gå i luften. At banen går i luften gjør at den ikke kan kollidere med biler, og inspirasjonen kommer fra løsninger de har sett i andre byer! Den svevende banen skal gå i tillegg til Bybanen – for på Bybanen er kapasiteten allerede sprengt. Laget var på besøk hos Bane Nord, som synes ideen var god. Gruppen har samarbeidet godt for å komme fram til løsningen!

Lag 25 Rainy Days ISB 

The team Rainy Days ISB has chosen to highlight the Earths demand for efficient energy sources! Their solution is to put more effort into fusion: a process where energy is created as atomic nuclei are combined. Although the technology today is difficult and expensive, the group has shared their thought with fusion energy experts, who all agree that fusion might be the best solution to replace fossil fuels in the future. Time will tell!

Lag 4 Garnes GLOW-LOW

Elevene i Garnes GLOW-LOW har jobbet med å finne løsninger på noen av de utfordringene barn i rullestol møter på lekeplassen. Etter å ha snakket med en rullestolbruker og fått klarhet i noen av utfordringene, har gruppen kommet til konklusjonen at flere lekeplasser burde tilpasses til rullestolbrukere. Kanskje rullestolen kan kobles direkte inn på dissene? Den spennende løsningen skal deles med Bergen kommune!

Lag 1 Damsgård Deluxe

Damsgård Deluxe ønsker å bidra til å bevare Bryggen i Bergen fra flom og havnivåstigning. Et veldig aktuelt tema! Løsningsforslaget går ut på å bygge et 1.5 m høyt glassgjerde rundt hele Bryggen for å hindre at det kommer vann over bryggekanten. I sine undersøkelser har laget besøkt Bryggen, snakket med Bergen kommune, fått bistand fra entreprenørselskapet Stoltz og Tippetue Arkitekter. Spennende!

Lag 2 City Bears

Lag 4 Garnes GLOW-LOW

Lag 2 City Bears

City Bears holder til på Bjørndalsskogen skole. Laget har sett på hvordan de kan gjøre bygningene i Bergen mer bærekraftige; produsere sin egen elektrisitet og bidra til grøntområder. Laget forslår å utnytte alle tak i byen til steder der både insekter og mennesker kan trives! Energi skal produseres med både solceller og med regnvann som driver turbiner når det regner. Gode innspill fra blant annet arkitekter, byplanleggere, en biolog og en bybonde har vært med å forme ideen.

Lag 3 Garnes RoboRock

Garnes RoboRock har ønsker om å gjøre det enklere for personer med bevegelseshemminger å ta kollektivtransport. De har selv dratt ut for å kjenne på kroppen hvordan det er å være bevegelseshemmet på bussen, de brukte bind for øynene, hørselsvern og rullestol. De har fokusert på viktigheten av inkludering i samfunnet og mener at det bør være bussjåførens ansvar å sikre bevegelseshemmede i bussen. De foreslår en app der bevegelseshemmede kan si i fra før de skal på bussen slik at bussjåføren kan tilrettelegge på forhånd. I tillegg ønsker de å lage et klypesystem i gulvet slik at rullestolhjulene klemmes fast og personen sitter sikkert. Oppdatering: Garnes RoboRock ble nominert til Prosjektprisen. 

Lag 5 Yellow Jackets ISB

The Yellow Jackets ISB has in their project addressed the problem of the increasing amount of CO2 in the atmosphere. After thoroughly investigating the effects of CO2 they propose different ways of reducing our CO2 footprint, by also directly removing existing CO2 from the air by using filters and modified algae-tanks. The team chose to combine a few already existing technologies to find a new solution. Interesting thoughts on how to solve one of Earths most pressing problem today!

Lag 6 RoboMech 2.0

Deltakerne fra RoboMech 2.0 har fokus på problemet med biltrafikken i Bergen. Etter å ha satt opp hypoteser, dro laget til Bygarasjen og intervjuet bilister om hvorfor de valgte å kjøre til byen og ikke brukte kollektivtransport. Basert på sine funn har de laget en skisse til en helt ny transportordning: gjennom en app (Busy Book App) kan alle booke små førerløse elektriske biler (Busy Bee) som tar passasjerer inn til elektriske busser (Busy Bus) som kjører på alle hovedveier! Kan dette være framtiden? 

Lag 7 Vikings

Laget Vikings har sett på et veldig aktuelt problem, nemlig hvordan vi kan minimere mengden avfall i havet. Vikings foreslår i sitt prosjekt å utvikle egne roboter som kan samle avfall fra havet, som igjen kan kobles til egne flytende resirkuleringsfabrikker. Robotene skal ha sensorer slik at de finner plasten som flyter rundt. Når robotene er fulle av boss eller plast, kan de enkelt dra tilbake til fabrikken hvor avfallet blir resirkulert. Smart!

Lag 8 Kolbeinsvik Montessoriskule

På Kolbeinsvik Montessoriskule så elevene nærmere på hvordan de kan gjøre Selbjørnsbroen bedre for gående og syklende. Informasjon er innhentet fra flere akvarier, Statens Vegvesen og til og med ordføreren! Som løsning har laget sett på en undersjøisk tunnel av glass, som i tillegg til å få gående og syklende trygt fram, også kan bli viktige for havforskere som vil studere havbunnen. Det hadde vært verdens lengste glasstunnel – spennende! Oppdatering: Kolsbeinvik Montessori ble nominert til Prosjektprisen.

Lag 9 Paradis Lego Smashers

Paradis Lego Smashers vil hindre at plast kommer ut i naturen og foreslår løsningen Plastpanteren, en helt spesiell panteordning for plast. Plastpantemaskiner kan plasseres ut på kjøpesentre, i butikker og på busstopp. I stedet for å få penger tilbake, vil laget at panteordningen skal kunne gi deg rabatt på bussbilletten hos Skyss, eller kanskje til og med på kinobilletter. For å få gode innspill til prosjektet har laget snakket med BIR – og så gjenstår det å se hva Skyss tenker.

Lag 8 Kolbeinsvik Montessoriskule

Lag 9 Paradis Lego Smashers

Lag 10 Strandvik Montesoriskule

På Strandvik Montessoriskule har de tenkt at hus under bakken har aller best beskyttelse mot jordskjelv, orkaner og annet – og sett på hvordan dette kan gjennomføres. Et planlagt hus under bakken vil kunne få luft via rør, og strøm fra solceller. Om vi flytter noen hus under bakken vil det også bli mer plass over bakken til trær og dyr. En spennende løsning, som ble presentert gjennom en – tegneserie!

Lag 11 BugBuilders

Bug Builders har satt seg som mål om å gjøre skolen sin mer miljøvennlig! Etter å ha gjort ulike undersøkelser og identifisert flere områder hvor skolen kunne bli mer miljøvennlig, har laget sett for seg en løsning som gjør at de i større grad kan bruke drivhuset de allerede har på skolen. Matavfall på skolen kan komposteres i stedet for å kastes i bosset, og om en dyrker egne grønnsaker, kan disse bukes i faget mat og helse, og til skolelunsj. En lur ide!

Lag 12 I might be wrong

Laget fra Lone skole satte seg som problemstilling å finne ut om en som er blind kan komme seg på skolen alene. Etter å ha snakket med en blind jente og en synspedagog, prøvde laget selv å bevege seg rundt uten å se! I might be wrong foreslår en løsning som kombinerer en app med en bærbar sensor – slik at blinde skal få enda bedre oversikt når de beveger seg rundt.

Lag 13 Holen barneskole

Laget fra Holen barneskole ønsker å utnytte takene i byen på en mye bedre måte. På takene ønsker de å legge til rette for at mennesker, insekter og planter trives. De ønsker også å bruke takene til matproduksjon og installere solceller. Laget vil også hente ut CO2 rett fra luften ved hjelp av moderne teknologi, nesten som en fotosyntesevifte. På veien har de fått gode råd fra takselskapet Protan, eksperter på fangstteknologi og en by-bonde. Blir dette framtiden, mon tro?

Lag 14 Alvøenjentene

Alvøenjentene har gjennom sitt prosjekt sett på en ny og bedre løsning for transport. Løsningen er en fremtidsvisjon med førerløse flygende biler som kan bookes via en app: Flygekombil! For kortere distanser satser Alvøenjentene på en forbedret løsning med sparkesykler, lik ordningene som allerede finnes i andre byer. De har hatt kontakt med flere leverandører av sparkesykler, som alle mener ideen er god. Og elektrisiteten? Den skal selvsagt komme fra fornybare energikilder!

Lag 10 Strandvik Montessoriskule

Lag 12 I might be wrong

Lag 15 Holen teknopraksis

Holen teknopraksis lurer rett og slett på: Hvordan kan vi bo mer miljøvennlig? Etter å ha gjort flere undersøkelser har laget kommet fram til en løsning hvor nye hus blir 3D-printet i nye miljøvennlige materialer. Andre spennende nyvinninger inkluderer å ha alger i vinduene for å ta opp CO2 fra luften, for å gi et enda bedre inneklima. Ulike alger kan gi ulike fordeler som biodrivstoff eller medisiner.

Lag 16 Hardingane

I sitt prosjekt har Hardingana fra Hauso skule jobbet med å gjøre uteområdet på Utneheimen sjukeheim bedre, slik at de eldre der kan få mer frisk luft og holde seg i aktivitet. Etter å ha besøkt Utneheimen og snakket med en sykepleier der, har de designet et uteområde med et glasstak som kan åpnes og lukkes. Her kan de eldre dyrke ulike planter i spesiallagde kasser, ha kaniner og kanskje en til og med kunne fått plass til noen epletrær.

Lag 17 Florvåg City

Laget Florvåg City har sett på en utfordring ved mange sykehjem. På sykehjemmene er det mange eldre som trenger hjelp til både dusj og toalettbesøk. Universell utforming kan gjøre livet lettere for både personellet på sykehjemmet, og ikke minst de eldre selv. Etter å ha snakket med personalet på sykehjemmet, fant laget ut at den største utfordringen for de eldre var å kunne reise seg opp fra toalettet og å holde balansen i dusjen. Derfor skal både den nye dusjen og det nye toalettet få hev-senke funksjon. Kjempelurt! Oppdatering: Florvåg City ble nominert til Prosjektprisen.

Lag 18 Florvikings

Florvikings har i sitt prosjekt tatt utgangspunkt i at eldre og unge i Florvåg ikke har noe sted å treffe andre og å være sosiale. På en tomt som nå står tom har derfor laget store planer: de vil bruke tomten til å lage en skate- og rullestolbane, og å bygge et klubbhus hvor både eldre og unge kan treffes. Florvikings har gjennom prosjektet vært på befaring på tomten, de har også bygget modeller i lego og papp. Eiendomsavdelingen i kommunen har bekreftet at de ikke har planer for den 9000 kvm2 tomten, så her kan det være muligheter!

Lag 16 Hardingane

Lag 18 FlorvikingsFølg oss: