10 millioner fra Fana Sparebank til ny utstilling

– Vi har aldri tidligere gitt så mye til et prosjekt, sier direktør i Fana Sparebank, Lisbet K. Nærø, som har skrevet ut en sjekk på ti millioner kroner til en ny VilVite-utstilling knyttet til bærekraft. 

– Dette er et ekstremt viktig prosjekt som vil komme hele Bergens befolkning til gode. Klimautfordringene er noe som vi sammen må bidra til å løse, sier direktøren som har undertegnet den uvanlig sjenerøse gavesjekken.

PÅ LAG MED NATUREN

VilVite er allerede godt i gang med prosjektet med arbeidstittel «Naturbevissthet og grønn innovasjon». Frem til våren 2021 skal vitensenteret grave i jord, idémyldre, snakke med forskere og jobbe sammen med ungdommer og designere for å utvikle en helt ny, interaktiv utstilling. 

– Tanken er at de som opplever denne utstillingen skal få en større kunnskap om livet over og under bakken, og at det vil skape større kjærlighet til naturen. Håpet er at folk skal bli bedre til å ta vare på naturen vår, og at vi blir bedre på å skape ting som er mer i balanse med den, forklarer Nils Petter Hauan, som er faglig ansvarlig for utstillingen. 

Med denne utstillingen ønsker VilVite først og fremst å nå ungdommer. 

– Vi ønsker å nå alle de unge som søker kunnskap, som ønsker svar på hvordan de kan bidra til å gjøre en forskjell, og som vil se hvordan det de lærer er koblet til sitt eget liv. Målet er å nå fremtidens tenkere og skapere. Derfor utvikler vi utstillingen sammen med ungdommer, sier markeds- og kommunikasjonsrådgiver Heidi Berentzen, som legger til at utstillingen naturligvis også vil ha mye å gi til engasjerte mennesker i alle aldre.


INGEN ANGREFRIST

– Dagens unge er allerede svært engasjert i arbeidet med å redde kloden vår, men her vil de i tillegg få muligheten til å lære om bærekraft og hva vi kan gjøre for å bidra. Jeg tenker at dette kanskje er den aller viktigste utfordringen vi har vært borte i noen gang, sier Lisbet K. Nærø. 

For to år siden var hun med da Bergen Næringsråd sammen med Fana Sparebank tildelte Sir David Attenborough årskonferansens Ærespris for bærekraft.

– Attenborough understreket at vi er den første generasjonen som virkelig får se og oppleve de negative effektene av klimaendringene – og den siste som kan gjøre noe med det. 

Verden er nå inne i det tiåret der det er nødvendig med handling for å nå de globale bærekraftsmålene – eller som FN kaller det: «Decade of Action to deliver the Global Goals».

– De beslutningene vi tar nå har ingen angrefrist. De må være riktige, og de må være forankret i bærekraftige løsninger.

FIKK BÆREKRAFTPRISEN 2018: Sir David Attenborough mottok Bergen Næringsråd og Fana Sparebanks «Ærespris for bærekraft» i 2018. Prisen ble tildelt på grunn av «hans enestående globale kunnskapsformidling som naturverner og formidler av kunnskap om verden til mennesker». Fra venstre: Marit Warncke, Lisbet K. Nærø, Sir David Attenborough, Marte Mjøs Persen og Ole Reinert Berg-Olsen. (Foto: Birgit Cecilie Tarlebø/Bergen Næringsråd)

– ET EKSTREMT VIKTIG PROSJEKT

– Det er vel historisk at Fana Sparebank gir så mye til et prosjekt?

– Ja, vi har vel knapt gitt over én million tidligere i en enkeltgave, men vi føler at dette er et ekstremt viktig prosjekt som vil komme hele Bergens befolkning til gode. Klimautfordringene er noe som vi sammen må bidra til å løse, understreker Nærø. – Så er det også noe med hele den sparebankkulturen som vi er en del av. Det å bidra til samfunnsutviklingen ligger liksom i genene våre. Slik sett har vi gitt mye til mange, men aldri før med en så stor og viktig gave.

Utstillingen er beregnet til å koste rundt 16 millioner kroner, og VilVite-direktør Lars Leegaard Marøy er svært takknemlig for å kunne motta et så stort beløp såpass tidlig i planleggingen.

– Det å kunne gå løs på prosjektet med en så stor del av finansieringen på plass gir selvfølgelig en helt annen fart enn om vi skulle samlet inn million for million, sier han, og legger til at de også har søkt om midler fra fylkeskommunen.

LIVET UNDER BAKKEN – EN FORUTSETNING FOR LIV

En sentral del av utstillingen har foreløpig tittelen «Jordhaugen». Her vil VilVite ta deg med ned i jorden for å oppleve den fra et nytt perspektiv, og for å lære om de viktige sammenhengene i naturen.

– Her kan gjestene våre utforske livet over og under bakken og hvordan alt henger sammen, blant annet hvordan sopp og trær samarbeider og er avhengig av hverandre, forklarer Nils Petter Hauan. – Visste du for eksempel at trærne kan hjelpe hverandre ved å sende næring til hverandre ved hjelp av sopprøttene? Meitemark, små insekter, sopprøtter og bakterier bryter ned biologisk materiale slik at næringen blir tilgjengelig for plantene.

I utstillingen får du mulighet til utforske disse småkrypene og lære hvordan de jobber for å skape en sunn jord – slik at planter og trær som vokser over jorden blir næringsrike. Det handler om hele det kretsløpet i naturen som skal til for å produsere sunn mat, her illustrert ved et epletre, og alle de små hjelperne i jorden under som gjør at det hele er mulig.

– Det handler om å oppdage betydningen av å ta vare på matjorden vår. Du vil også få se hvordan jordmaur gjeter rotbladlus som husdyr ved å lede dem til næringsrike røtter, og at de melker dem for honningdugg og slakter dem, sier Berentzen.

Det er nesten som vi hører selveste Attenborough når Nils Petter og Heidi forteller.

– Vi har i hvert fall samme ambisjon og den utforskende tilnærmingen, men vi bruker ulike grep, sier Hauan, som har hatt kontakt med flere forskningsmiljøer under utviklingen. Han nevner dialog med NINA (Norsk institutt for naturforskning), NORCE og Institutt for biovitenskap ved UiB.

OVER OG UNDER BAKKEN: En sentral del av utstillingen har foreløpig fått arbeidstittelen «Jordhaugen». Her kan du utforske livet over og under jorden og se hvordan alt henger sammen i et kretsløp. Illustrasjon: Tønder og Studio Gohde.

AVFALL OMDANNES TIL MAT

En annen sentral installasjon blir om algeproduksjon og hvordan avfallet vårt kan bli til mat. Med den ønsker vitensenteret å vise hvordan det vi kan lære av naturen kan hjelpe oss til å lage bærekraftige produkter.

– Oppdragene her blir å sortere avfall til forbrenning, til resirkulering eller som matavfall. Matavfall blir næring til algene og forbrenningen gir energi og CO2 til algene, slik at de kan vokse og bli til fiskefor, forklarer Hauan.

– Her blir man kjent med industriell fotosyntese og algeproduksjon og hvordan dette kan brukes til matproduksjon, utdyper Heidi Berentzen.

AKTIVITETER OG SAMHANDLING

VilVite vil at gjestene skal være aktive i utforskningen, og inviterer deg altså inn under bakken, inn i skogen, og inn i prosessen med å utnytte matavfall til å skape bærekraftige produkter. I utformingen av utstillingen er det også vektlagt at det skal være mye samhandling. 

– Gjennom både egne observasjoner og prototyping med ungdommer, ser vi at de unge verdsetter å løse ting sammen, sier Hauan. Derfor er flere av de nye installasjonene store med plass til opptil ti personer som kan utforske og handle samtidig. Hauan kaller det samhandlingsstasjoner. 

På ekte VilVite-vis blir det også utviklet aktiviteter til skoler, fritidspublikum og bedrifter.

– I innsiktsfasen har vi lært mye om de unges behov og ønsker for prosjektet, forteller Hauan. – Vi vil derfor utvikle en opplevelsesløype som bidrar til å svare på behovet for større innsikt i betydningen av naturmangfold, og hvordan dette henger sammen med klima og produksjon av sunn mat. En slik løype vil også bli tilbudt bedrifter som ønsker mer innsikt i bærekraft og grønn innovasjon.

I utviklingen av skoletilbud ønsker VilVite å involvere både yrkesfag og ungdomskolen. Målet er å engasjere i temaer som inspirerer til kreativitet – å inspirere ungdom til å tenke nytt om dyrking av mat og teknologi.

Utstillingen utvikles av et tverrfaglig team fra VilVite. I tillegg til Nils Petter Hauan og Heidi Berentzen (bildet), bidrar Torgeir Ekeland og Geir Andreassen med sin tekniske kompetanse, mens Wenche Fivelsdal leder prosjektet. Foto: Magne Fonn Hafskor

TVERRFAGLIG TEAM

Utstillingen utvikles av et tverrfaglig team fra VilVite. Sammen med bergensfirmaene Haltenbanken (design) og Tønder (interiørarkitekter) har de jobbet gjennom research, idéutvikling og prototyping. Nå samarbeider de også tett med leverandører i bergenske Mount Visual, tyske Huettinger og engelske Science Project, som skal produserer de nye installasjonene.

Om ikke Covid-19 stikker flere kjepper i hjulene for fremdriften, blir det åpning våren 2021.

Tekst: Magne Fonn Hafskor

Har du spørsmål eller ønsker kontakt om utstillingen eller temaet?  
Nils Petter Hauan – nph@vilvite.no – 926 46 895 
Heidi Berentzen – hb@vilvite.no – 464 48 588
Lars Leegaard Marøy – llm@vilvite.no – 971 07 531Følg oss: