Illusjoner og VR - populær nyhet

Hva ønsker våre gjester seg? VR sier mange, og spesielt ungdom. I VilVites nye utstilling tar flere VR-installasjoner deg med på spennende – og skremmende – opplevelser. Utstillingen er også full av andre illusjoner. Vil du la deg lure?

Høsten 2019 åpnet VilVite en helt ny utstillig: VR og Illusjoner. I den nye utstillingen er ikke alt slik det ser ut ved første øyekast; her kan hjernen din bli lurt trill rundt. Utstillingen består en rekke ulike opplevelser – også flere VR-installasjoner. Tøffingen og Magasuget er to av dem:

Tøffingen
Du sitter halvt oppreist på et digert «akebrett» med VR briller på. Du vet hvor du er, du vet at det ikke er ekte, du vet du er trygg – og likevel får du et kraftig sug i magen når sansene dine blir manipulert. Kan virkelig påvirkning av syn og balanse få deg til å tro at du snurrer helt rundt? 

Magasuget
Jo flere sanser som påvirkes, desto mer overbevisende blir den virtuelle verden. Her tar vi den helt ut; vi snakker 3D, lyd, bevegelse – og kanskje noen ekstra overraskelser. I Magasuget kan to personer oppleve den samme virtuelle virkeligheten sammen. Hvis de tør! (PS: Disse installasjonene er ikke egnet for voksne som blir kvalme...)

Du kan ikke lenger tro det, bare fordi du ser det!
I utstillingen lærer du om hvordan og hvorfor hjernen din blir lurt. Absolutt noe å reflektere over i en tid da vi stadig oftere blir utsatt for «fake news» og «deepfake video»! En “deepfake” er en video laget med kunstig intelligens for å vise virkelige mennesker som gjør og sier ting de aldri gjorde. Du kan altså ikke lenger tro alt du ser! Dette er innsikt som det ligger til VilVites formål å formidle, særlig til den oppvoksende generasjon, og da på en engasjerende og underholdende måte.

Den perfekte optiske illusjon
– Når vi har valgt å satse særskilt på VR (virtuell virkelighet) i denne utstillingen, er det delvis fordi VR er den perfekte optiske illusjon, ved at du lurer hjernen til å tro at kroppen befinner seg i en annen virkelighet, takket være synssentrets dominans i persepsjonen, sier direktør Lars Leegaard Marøy ved VilVite.

– En annen motivasjon ligger i at VR som teknologi er i ferd med å gjøre sitt inntog i utdanning, næringsliv og helsevesen. Dermed er det viktig for VilVites oppdrag at vi introduserer morgendagens ingeniører og teknologer for den nye teknologien og synliggjør dens nye bruksområder, sier utstillingsansvarlig og ingeniør, Wenche Fivelsdal.

Se alt Helse Vest bruker VR til

– At dette er noe ungdom etterspør, er en tredje viktig årsak, forteller Marøy. Vi har spurt både ungdom og voksne hva de ønsker seg på VilVite, og da er VR hyppig nevnt; det er ungdoms aller største ønske akkurat nå. Og foreldre vil ta med barn til VilVite for å teste VR – et årskort på VilVite koster en brøkdel av VR-utstyr til hjemmebruk.

500 000 kr fra Fana Sparebank
Nye utstillinger i vitensenteret forutsetter bidrag fra næringslivet.
– Heldigvis har vi med oss gode støttespillere, sier Marøy, som under åpningen nylig mottok en gave på kr 500 000 fra Fana Sparebank til den nye utstillingen.

– At VilVite introduserer både ungdom, barn og voksne for ny teknologi, harmonerer fullt ut med våre verdier, sier Marianne Wik Sætre fra Fana Sparebank. Vi verdsetter også at vitensenteret vil bidra til å skape større bevissthet rundt hvordan vi lar oss lure. Utstillingen gir deg underholdende opplevelser – og noe å reflektere over!

Velkommen til å la deg fascinere av en helt ny utstilling! Vil du la deg lure?

VilVite-direktør Lars Leegaard Marøy takker Marianne Wik Sætre fra Fana Sparebank for verdifullt bidrag til den nye utstillingen. 

Håvard er klar for å prøve “Tøffingen". Foto: Thor Brødreskift
 

Maria tester flere illusjoner. Foto: Thor Brødreskift     
                                            Følg oss: