LitenViten for de yngste

Som et ledd i vårt samfunnsoppdrag ønsker vi også å gi de yngste barna realfagsglede gjennom gode opplevelser. LitenViten er utviklet spesielt for de yngste barna, og kommer på programmet i februar.

“Vilmer og Heks Agons tårn” er et interaktivt dukketeater for våre yngste gjester. Barna følger Vilmer på fjelltur til Lyderhorn, men der kommer Vilmer dessverre i trøbbel med Heks Agon. Her får barna se innsiden av et kaleidoskop, hvor Vilmer speiles mangedobbelt sammen med andre fargeelementer, noe som lager magiske mønstre. Vilmer må bruke kløkt for å befri seg fra den ensomme Heksen. Hvordan vil det gå? Noen av barna får hjelpe til ved å utføre små oppgaver på ferden, og til slutt får barna undersøke kaleidoskopet.

Passer for: 4-6 år sammen med en forelder/voksen
Varighet: ca. 20 min.
Hva er dette: Interaktivt dukketeater

Verdt å vite
LitenViten er utviklet spesielt for små barn. Målet er å gi barnet realfagsglede gjennom gode opplevelser. 

Lørdager og søndager kl. 11.

Barna får tilslutt være med å studere kaleidoskopet fra innsiden, og lærer hvordan et kaleidoskop fungerer.

LitenViten foregår i Vilmers hule hvor det er tilrettelagt for mindre grupper og en får en intim stemning. Følg oss: