Programmeringsutstyr til alle norske grunnskoler

Nå skal over 100 000 norske skolebarn få lære programmering gjennom micro:bit. Vitensenterforeningen og Lær Kidsa Koding får 20 mill. kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til å utstyre landets grunnskoler med klassesett egnet for programmeringsforståelse. Vitensentrene skal stå for opplæring til skolene, og Lær Kidsa Koding til barn og unge på fritiden gjennom kodeklubbene. 

- Dette vil gi et skikkelig løft for at grunnskolene skal kunne jobbe aktivt med programmeringsforståelse, sier Geir Endregard, direktør på INSPIRIA (vitensenteret i Sarpsborg) og ansvarlig for prosjektet på vegne av landets regionale vitensentre. Barn og unge i Norge vil med dette prosjektet få et felles verktøy (micro:bit) som vil bidra til å styrke koblingen mellom flere læringsarenaer som vitensenter, skole og fritid. Denne unike koblingen mellom formell og uformell læring har vi stor tro på, understreker han.

- Utrolig flott og viktig, istemmer direktør for Internett og nye medier i IKT-Norge, Torgeir Waterhouse. Norske skoler trenger egnet utstyr, og kodeklubbene landet rundt forsterker initiativet og spredning av kunnskap. Lær Kidsa Koding har jobbet for dette i flere år, og er veldig fornøyd med at felles mål med Vitensenterforeningen og deres innsats nå gjør dette mulig.

Klassesett til alle skoler 
Utdelingen av utstyret vil skje i forbindelse med at de regionale vitensentrene skal gjennomføre opplæring av elever ved alle landets grunnskoler. Dette vil skje over de neste fire årene, som ledd i regjeringens teknologiske skolesekk. Programmet vil nå over 100.000 elever i 5.-7. trinn, og de regionale vitensentrene utfører dette på oppdrag for Utdanningsdirektoratet. Med bevilgningen fra Sparebankstiftelsen DNB vil hver skole nå få et varig klassesett til eget bruk. Opplæringsprogrammet tilbyr også lærerkurs og støttemateriell fritt tilgjengelig på nett slik at alt ligger til rette for god og tverrfaglig bruk i mange år.

Vil du høre mer om dette tilbudet?
Mer informasjon om tilbudet får du på Lærerkonferansen om programmering og skaperverksted 11. mars. 

- Vi er så glade for at elever og lærere over hele landet skal få jobbe med et felles verktøy. Elevene får jobbe med et egnet programmeringsverktøy over tid, og det legges til rette for dybdelæring – slik at elever skal kunne utvikle en bedre programmeringsforståelse. Vi håper at utstyret vil støtte opp under lærernes arbeid med implementering av Fagfornyelsen, sier Anna Trøite Sandven, ansvarlig for tilbudet til elever og lærere på VilVite. Dette skal lærere i vår region få høre mer om på lærerkonferansen vi skal ha sammen med Utdanningsdirektoratet og Naturfagsenteret. (lenke over)

Bruker norsk teknologi 
Et tilleggspoeng med valg av dette utstyret er at det bygger på norsk utviklet teknologi. Det er det norske selskapet Nordic semiconductors som har laget prosessoren og all kommunikasjon micro:bit bruker. Vitensentrene og Lær Kids Koding! ønsker gjennom prosjektet å vise elevene at det er mulig for norske firmaer å bli verdensledende innen teknologi og programmering, og at de trenger dyktige ansatte i fremtiden.

I tillegg til skolesettene, utrustes Lær Kidsa Koding sine 160 kodeklubber med samme type utstyr. Det betyr at barn kan fortsette å lære og fordype seg på fritiden og ta kunnskap med seg tilbake til skolen og inspirere både lærere og medelever. Vitensenterforeningen og Lær Kidsa Koding vil også i prosjektet utveksle erfaringer og lære av hverandre hvordan man kan skape best mulige opplevelser og positiv stimulanse til barn i forskjellig alder.

- Alle vi som jobber med barn og teknologi kan stadig bli bedre, poengterer Waterhouse. Vi er mange som gleder oss over signalene om at teknologi blir mer framtredende i de nye læreplanene, samt at barna nå skal lære grunnleggende programmering og ta i bruk programmering i fagene. Regjeringens satsning med den teknologiske skolesekken er viktig, og med støtten fra Sparebankstiftelsen DNB kan vi nå ta dette et stort steg videre, understreker han.

Hands-on aktiviteter 
Opplæringsprogrammet for skolene vil enten skje på et av de regionale vitensentrene eller ved at et av sentrene besøker skolene. Programmet vil bruke micro:bit og bit:bot til blant annet å la elevene bygge en bil og styre denne ved hjelp av programmering rundt i en planskisse av en «smart by». Elevene må løse forskjellige oppgaver ved programmering og bygging av små tekniske løsninger. Alt er tilpasset de nye læreplanene og ønsket om større forståelse for teknologi og programmering, og hvordan det påvirker samfunnet. Programmet utvikles, testes og rulles ut høsten 2019, og videreutvikles fortløpende basert på erfaringene på skolene.

- Dette er et kjempeflott tiltak, sier gavesjef Sissel Karlsen i Sparebankstiftelsens DNB. "Generasjon micro:bit" er et nasjonal koordinert prosjekt over tre år som erfaring fra utlandet tilsier vil ha stor effekt på barn og unges digitale skaperkraft, deres lærere og fremtidens skole. Vi vet at Vitensentrene og Lær Kidsa Koding er seriøse aktører og gleder oss til å følge prosjektet, avslutter Karlsen.

10 regionale vitensentre i Norge

  • Du Verden (Porsgrunn) 
  • INSPIRIA science center (Sarpsborg) 
  • Jærmuseet (Sandnes og Nærbø) 
  • Nordnorsk vitensenter (Tromsø og Alta) 
  • Oslo Vitensenter (Norsk Teknisk Museum) 
  • VilVite (Bergen) 
  • Vitenparken (Campus Ås) 
  • Vitensenteret Innlandet (Gjøvik) 
  • Vitensenteret Sørlandet (Arendal og Kristiansand) 
  • Vitensenteret i Trondheim (Trondheim) 

Disse 10 har samlet fått i oppdrag fra regjeringen å gjennomføre et undervisningsopplegg for å øke programmeringsforståelsen i 5.-7. trinn, som del av den teknologiske skolesekken. Opplegget skal nå over 100.000 barn de neste fire årene. Prosjektet ledes av INSPIRIA.

For spørsmål om prosjektet og tildelingen, kontakt: 
Anne Mæland, Prosjektleder T: 416 87 616 
Lars Leegaard Marøy, Admin. dir. T: 971 07 531 / 55 59 45 25

Artikkelbilde:
En veldig forstørret modell av micro:bit holdes frem av en glad gjeng. Fra høyre mot venstre: Eva Grothe gaverådgiver Sparebankstiftelsen DNB, Arnfinn S. Rokne styremedlem Vitensenterforeningen, Tove Marienborg Leder Vitensenterforeningen, Jon Haavie initiativtaker Oslo Vitensenter, Herdis Moldøen prosjektleder Lær Kidsa Koding!, Torgeir Waterhouse direktør for Internett og nye medier i IKT-Norge, Sissel Karlsen gavesjef Sparebankstiftelsen DNB og Geir Endregard styremedlem Vitensenterforeningen og prosjektleder for prosjekt generasjon micro:bit.
Foto: INSPIRIA. 

En veldig forstørret modell av micro:bit holdes frem av en glad gjeng. Fra høyre mot venstre: Eva Grothe gaverådgiver Sparebankstiftelsen DNB, Arnfinn S. Rokne styremedlem Vitensenterforeningen, Tove Marienborg Leder Vitensenterforeningen, Jon Haavie initiativtaker Oslo Vitensenter, Herdis Moldøen prosjektleder Lær Kidsa Koding!, Torgeir Waterhouse direktør for Internett og nye medier i IKT-Norge, Sissel Karlsen gavesjef Sparebankstiftelsen DNB og Geir Endregard styremedlem Vitensenterforeningen og prosjektleder for prosjekt generasjon micro:bit.Følg oss: