Smartnett åpnet av ordfører Marte Mjøs Persen i dag

Det rett og slett gnistret da ordfører Marte Mjøs Persen sammen med skoleelever åpnet en ny unik installasjon om grønn energi i dag. Læringsopplevelsen er skapt av VilVite, Statnett og dataspillselskapet Turbo Tape Games.

Lanserte unik installasjon om det nasjonale kraftsystemet med lokalt perspektiv

I den nye installasjonen – Smartnett – er oppdraget å bygge en by med grønn energi. Slik skal unge lære om kompleksiteten rundt kraftproduksjon og strømnettverk. Brukerne lærer om energibruk og -produksjon, kraftsystem, strømnettverk og smarte løsninger. Installasjonen er utviklet og produsert i Bergen i samarbeid mellom VilVite, Statnett og dataspillselskapet Turbo Tape Games.

Lekende utforsking gir engasjement og læring 
Installasjonen er bygd basert på forskning og vitensenterpedagogikk. Brukerne blir ikke fortalt nøyaktig hva de skal gjøre, hensikten er at de selv – ut fra sitt nivå – skal utforske installasjonen og aktivt søke informasjon om hva den handler om. Dette kan sammenlignes med hvordan en «gamer» utforsker og kommer seg videre i et spill. Slik søker vitensenteret å inspirere skoleelever og andre gjester til refleksjon omkring viktige tema (som energinettverk og samfunnsutvikling).

- Gode læringsprosesser forutsetter engasjement. Spill er et godt verktøy for å skape engasjement – derfor valgte vi å samarbeide med Turbo Tape Games i utvikling av denne læringsopplevelsen, sier utviklingsleder Nils Petter Hauan ved VilVite, som har vært prosjektleder for SmartNett.

- VilVite er en veldig spennende arena for oss som spillutviklere. Her møter vi spillere på en arena der de kan interagere med spillet på nye måter. I Smartnett bruker spillerne fysiske modeller til å styre spillet og påvirke den virtuelle verdenen i spillet. Gjennom spill kan vi skape forståelse for komplekse problemstillinger, samtidig som spillerne har det gøy, sier Stian Osmundsen i Turbo Tape Games, som også trekker fram Hauans PhD innenfor læring i vitensenterutstillinger. Her har det vært godt samspill!

Kraftdistributører engasjerer seg i fremtiden, grønn energi og de unge
Den nye installasjonen «Smartnett» handler om å bygge by og land med grønn energi, og er et samarbeid mellom VilVite og Statnett, som tok initiativ til installasjonen.

- I Statnett er vi glade for at besøkende nå også får muligheten til å utforske mer om hva som skal til for at Bergen har trygg tilgang til strøm, og hvordan sol, vind, vann og nytt energiforbruk påvirker kraftsystemet. Å styre et system, der alle endringer skjer veldig raskt, og der økonomi også spiller en rolle, er en kompleks oppgave. Det formidler VilVite her på en nyskapende og engasjerende måte, sier Gunnar Romsaas i Statnett.
- Vi opplever at VilVite har et viktig samfunnsoppdrag i å stimulere til økt interesse for realfag blant barn og unge. Dette ønsker vi å bidra til, samtidig håper vi denne installasjonen bidrar til å øke interessen for fornybar energi, kraftoverføring og klimavennlig energiforbruk.

Mens Statnett eier, drifter og utvikler hovedveiene i kraftsystemet, er det BKK som har ansvar for nettverket i og omkring Bergen. VilVite har gjennom mange år hatt et tett samarbeid med BKK om læringsopplevelser knyttet til vannkraft, strømnett og elsikkerhet.

- Det er både inspirerende, og et tegn på den tiden vi lever i, at flere grønne aktører vil delta på en læringsarena som vitensenteret. Og det er viktig at oppvoksende generasjoner blir kjent med fornybar energi, grønn teknologi og aktører som BKK og Statnett, sier adm. dir. Svein Anders Dahl ved VilVite.

Ordføreren åpnet 
I dag, onsdag 18. april, åpnet ordfører Marte Mjøs Persen installasjonen «Smartnett» på VilVite, sammen med tre elever fra Fyllingsdalen videregående skole. Elevene demonstrerte så viste hensikten med installasjonen og læringsopplevelsen. Til stede var også inviterte skoleelever og gjester – i tillegg til nesten 400 elever på ulike læringstilbud. 

Stort engasjement! Ordfører Marte Mjøs Persen sammen med skoleelevene Martin, Filip og Vida fra Fyllingsdalen videregående skole. 

Martin, Filip og Vida fra Fyllingsdalen vgs utforsker Smartnett sammen med ordføreren og engasjerte tilskuere: f.h. Nils Petter Hauan, utviklingsleder VilVite, Svein Anders Dahl fra VilVite, Fredrik Sundt Breien, Roald Onarheim, styreleder VilVite, Gunnar Romsaas fra Statnett og Stein Dankert Kolstø fra UiB.Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Følg oss: