Vår utviklingsleder Nils Petter Hauan disputerer

Fredag 10. mars disputerer Nils Petter Hauan for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen om elevers læring i vitensenterutstillinger. 

Nils Petter Hauan, PhD-kandidat og utviklingsleder VilVite, har undersøkt hvordan tilrettelegging av vitensenterutstillingen kan fremme elevenes begrepslæring i naturfag, og hvordan kvaliteten av læringsopplevelser kan evalueres. 

Fredag 10.03.2017 vil han forsvare sin avhandling "Learning science in interactive exhibitions; frameworks for design and evaluation of material for exploratory learning experiences" ved Universitetet i Bergen og VilVite. 

Tidligere forskning har resultert i modeller som beskriver familiers læring i utstillinger på vitensentre. Det finnes også forskningsbaserte rammeverk for integrering av læring i skole med læringsopplevelser ved museer, vitensentre og liknende. Nils Petter Hauan har undersøkt hvordan tilrettelegging av vitensenterutstillingen kan fremme elevenes begrepslæring i naturfag, og hvordan kvaliteten av læringsopplevelser kan evalueres. 

Gjennom en litteraturstudie utviklet Hauan en modell for design av elevaktiviteter, kalt Guidet Utforskende Læring. Modellen er et verktøy for å guide elevens observasjon av virkelighet og lesing av teori, samt lede til tenkning som skal bygge bro mellom teori og virkelighet. Litteraturstudien tydeliggjorde også behov for å utvikle metoder for å evaluere kvalitet basert på elevenes verbale og ikke-verbale adferd. 

Med god hjelp av lærere og elever ved ulike skoler i Bergen, ble et nytt læringstilbud utviklet og evaluert. Alt som grupper av elever gjorde, leste og sa, ble tatt opp med videokamera festet på en elev i hver gruppe. Analyse av videoene resulterte i utvikling av evalueringskonseptet Multi-Modale Diskusjoner, som fokuserer på verdien av elevenes kommunikasjon og adferd sett i et læringsprosessperspektiv. 

Gjennom forskningsprosjektet ble det tydelig at bruk av Guidet Utforskende Læring kan gjøre både installasjoner og faglige tekster, elevens forkunnskaper og medelever, til læringsressurser for eleven. Dette ligger til grunn for designrammeverket Samspillende Læringsmiljø, som handler om å få disse fire læringsressursene til å samspille og bidra til personlig engasjement. 

Nils Petter Hauan (1964) er utviklingsleder ved VilVite. Disputasen hans finner sted 10.03.2017, kl. 11.15 i auditoriet på VilVite.

Om Nils Petter Hauan
Nils Petter Hauan født 1964 vokste opp i Rælingen og flyttet til Bergen i 1986. Han har tidligere vært sjømann hos Leif Høegh, drevet med oljeboring for Smedvig Drilling, jobbet som prosjektleder El/Auto for Norske Skog, salg og prosjektingeniør hos Bailey Norge og ABB industri, og har vært lærer ved Sotra Videregående Skole. Han er utdannet maskinist, maritim petroleumsingeniør, har Cand Scient grad innenfor fysikk, og har praktisk pedagogisk seminar. Han er utviklingsleder ved VilVite, Bergen vitensenter. Hovedveileder for PhD-graden er Professor Stein Dankert Kolstø ved UiB, Institutt for Fysikk og Teknologi. Biveileder var Dr. Jennifer DeWitt ved King's College London. (Omtale Nils Petter fra pressemelding fra UiB. Hele pressemeldingen fra UiB)Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Følg oss: