VilVite endrer åpningstider og tilbud i høst

Fra mandag 17. august og fram til høstferien har VilVite stengt mandag – fredag. Vitensenteret vil fortsatt ha åpent for gjester i helgene, samt på planleggingsdager. Skoler og barnehager i regionen får nye digitale tilbud og besøk av VilVites formidlere.

- På grunn av pandemien har skoler og barnehager begrenset mulighet for å reise kollektivt. Dermed får vi ikke tatt imot de 5 000 elevene som besøker oss i en normalmåned. Vi legger derfor om formidlingstilbudet vårt i høst, sier VilVites direktør Lars L. Marøy. - Nå tilbyr vi flere nyutviklede digitale tilbud, og våre dyktige formidlere kommer også ut til skolene med utstyr fra vitensenteret. Alt mens smittevernhensynene blir ivaretatt, naturligvis, fortsetter direktøren. Se tilbud til skoler og barnehager i høst.

VilVite bruker fraværet av elever til å gjennomføre en lenge ønsket ombygging av lokalene som brukes til pedagogiske opplegg. Nå skal de fleste rom bygges om for å tilpasses nye behov og tilbud. På grunn av ombyggingen må senteret holde stengt på hverdager.

I helger og på planleggingsdager vil senteret være åpent. VilVite forlenger samtidig sommerens ordning med formiddagsbillett og ettermiddagsbillett.

- Av smittevernhensyn har vi redusert antall gjester inne samtidig. For å skape forutsigbarhet for både gjester og oss selv, innførte vi fra juni en ordning med formiddag- og ettermiddagsbillett og foråndskjøp på nett. Dette har fungert så godt at vi fortsetter med denne løsningen i alle fall ut året, sier markeds- og kommunikasjonssjef Anne Tove Koldal.

- Vi regner med å kunne ha åpent alle dager i høstferieukene. Hvordan det blir etter høstferien, må vi komme tilbake til når vi vet mer om både koronasituasjonen og fremdriften for ombyggingen, avslutter Koldal.

Smittevern

Kontaktpersoner:
Lars L. Marøy, adm. dir. VilVite – tlf. 971 07 531 
Anne Tove Koldal, markeds- og kommunikasjonssjef – tlf. 907 48 105 Følg oss: