VilVite fornyer seg

VilVite fyller 10 år i mai 2017. Nå starter vitensenteret fornying på flere områder før jubileet. Både visuell identitet og brukeropplevelser er gjenstand for modernisering. Nå tas ny logo i bruk.

- Både vekst i besøkstall og tilbakemeldinger forteller at vi har gjort en del riktig de første ti årene. Dette er et godt utgangspunkt for de neste ti, men må ikke bli noen sovepute, sier markedssjef Anne Tove Koldal.

- Vi har nylig gjort «kundereiser» hvor vi har prøvd å se oss selv med gjestenes øyne. Resultatet blir fornying på flere områder.

VilVite starter nå et ansiktsløft med modernisert logo og grafisk profil i samarbeid med byråpartner Oktan Orangeriet.

- Fornyet profil skal også bære løfte om fornying av innhold og digitale løsninger, sier Koldal.

Nyheter i utstillingen
Allerede i høst kommer flere nyheter. «Havbyen» er en av dem.

- Skipssimulatoren er en av de sentrale installasjonene på VilVite – både tematisk og med hensyn til størrelse. Nå blir hele opplevelsen fornyet med et nytt virtuelt spill levert av Turbo Tape Games. Snart kan gjestene dra på ekspedisjon i Havbyen, lover Svein Anders Dahl, adm dir for VilVite. Han lover også en stor nyhet til selve jubileumsåret:

- I flere prosjekter har vi sett verdien av at barn og voksne får bygge og skape ting selv. Å stimulere kreativitet er viktig grunnlag for å fremme innovasjon. Vi forbereder derfor flere aktiviteter hvor gjestene skal få designe, bore, drille, lodde, spikre, bygge… Her vil vi se mye skaperglede!

Bedre digitale løsninger
Lærerne er den gruppen som bruker VilVite aller mest – fordi læringstilbudene supplerer undervisningen i skole og barnehage. Stadig fornying av tilbudene gir VilVite besøk av 40 000 elever og lærere årlig. 

Nå vil VilVite gjøre det enda enklere for lærerne å bestille tilbudene. I november tas i bruk et nytt digitalt bestillingssystem. Samtidig lanseres ny hjemmeside tilpasset alle digitale flater.

Ny logo og profil
- Da vi startet i 2007 trodde folk at et vitensenter var en «noe på universitetet», forteller markedssjefen.

De fleste i Bergen, hele 95 %, kjenner nå vitensenteret og har gode og relevante assosiasjoner knyttet til VilVite. Gjestenes sterkeste assosiasjoner til VilVite er «lære» og «gøy» - der har du oss i et nøtteskall!

Samtidig ser vi behov for å bli enda mer tydelig på det vi driver med og er unike på: læring gjennom å tenke med hendene, interaktive utstillinger og gode opplevelser.

Da er det ekstra viktig at vi er aktuelle og moderne gjennom den visuelle profilen. Design har alltid vært et strategisk verktøy for oss og vi har brukt dette aktivt i alle årene både i utstillinger og kommunikasjon, sier Dahl.

-Farge og symbol har vært sterke identitetsbærere for oss, og vi tar styrkene med videre. Det har hele tiden vært viktig at gjestene skal oppleve oss som en god og tydelig merkevare, og det krever en kontinuerlig fornying, avrunder han.

En fornyet og forsterket profil
- Vi i Oktan Orangeriet synes det har vært svært motiverende å få videreutvikle identiteten til en merkevare som jobber for å øke interessen for realfagene hos barn og unge. VilVite gjør en viktig jobb! sier rådgiver i Oktan Orangeriet, Conny Breivik, og fortsetter:

-Oppgaven har vært å fornye og forsterke samtidig som vi tar vare på de gode assosiasjonene og det VilVite er kjent for. Vi har redesignet profilen med vekt på lekenhet, læring og tydelighet. Dette gir oss en funksjonell profil hvor aktiviteter og opplevelser kommer i sentrum, og hvor designelementene skal vekke nysgjerrighet og forsterke de allerede gode brukeropplevelsene. Vi har utviklet nye piktogrammer som vil prege områder hos VilVite etter hvert. Gjestene vil kjenne igjen symboler fra realfagene.

Profilskriften er enkel fordi den skal gi rom til de andre elementene, og vi har lagt vekt på at fonten skal leve lenge sammen med kommunikasjonen. Fargene er like viktig i utstillingene som før, slik at gjestene lett kan forflytte seg mellom ulike tema og utstillinger. Fargene skal fortsette å tilføre en god dose energi og friskhet til VilVite.

Symbolet i logoen har fått et enda sterkere fokus som profilelement. Den er forenklet slik at det blir tydelig og mer synlig – og for å kunne fungere godt også på digitale flater.

I forkant av arbeidet med å redesigne profilen jobbet vi med å sette oss inn i hvordan de besøkende oppfatter VilVite. Vi satte oss grundig inn i opplevelsen de ulike målgrupper har av VilVite både før, under og etter besøket. Ved å gå i dybden og ”bli kjent” med de ulike gjestene, fikk vi et godt grunnlag for å redesigne en profil som vi håper og tror vil appellere både til gamle og nye gjester, avslutter Breivik.

 

Lagt ut: 09.10.2016Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Følg oss: