Nysgjerrigper – kurs for barneskolelærere

Dette kurset er for deg som vil vite mer om hvordan jobbe utforskende i barneskolen. Nysgjerrigpermetoden er en virkelighetsnær arbeidsmåte, hvor elevene sammen forsker, undersøker, observerer og får resultater når de tester egne hypoteser. Kurset lærer deg hvordan du kan la elevene dine jobbe etter vitenskapelig forskningsmetode. 

På første samling (3 timer) får du kjennskap til Nysgjerripermetoden, mens andre samling (1,5 timer) fokuserer på å dele erfaringer med hverandre. 

Kurset holdes av formidler ved VilVite, Sabine Haake. Sabine er godkjent kursholder av Nysgjerrigpermetoden og har deltatt i regional og/eller nasjonal jury i Nysgjerrigper-konkurransen de siste fem årene. 

Pris
650 kr pr deltager.
Vi tar forbehold om nok deltakere til å gjennomføre kurset. Påmeldingen er bindende etter påmledingsfristen. Ved avbestilling etter fristen blir du belastet for kursavgift. 

Dato: 18. januar 2018.
Påmeldingsfrist: 11. januar.

Program samling 1
Tid og sted: kl. 12-15, VilVite.
Innholdet er likt begge dager. Vi gjør forbehold om endringer i programmet. 

12.00-12.15: Velkommen! Introduksjon med et forundringseksperiment.
12.15-13.30: Bli kjent med og utforsk Nysgjerrigpermetoden. Du får selv teste praktiske eksempler.
13.30-13.45: Pause
13.45-14.30: Nysgjerrigpermetoden forts.
14:30-15.00: Nysgjerrigper sitt tilbud, oppsummering og avsluttning. 

Program samling 2
Tid og sted: 1,5 timer, VilVite. Tidspunkt bestemmes på samling 1.

Samling 2 har fokus på erfaringsutveksling fra lærer til lærer. Vi samles for å kunne støtte opp under hverandres arbeid med å lære fra hverandre, dele erfaringer og gi faglig innspill. Dette har vært etterspurt av lærere. 

Bestill

Følg oss: