Tusen takk, Svein Anders Dahl 

«Gjennom din innsats som sjef ved VilVite-senteret har du bidratt til å gjøre Bergen til en både gøyere og en klokere by», sa Harald Schjelderup i sin takketale under avskjedsfesten for Svein Anders Dahl, VilVites administrerende direktør gjennom de 11 første årene.

Etter eget ønske fratrådte Svein Anders den 1. august 2018. Den 23. august var det avslutningsfest i Skaperhagen på VilVite. Svein Anders og medarbeiderne fikk mange godord denne kvelden. Vi deler noen utdrag fra taler og bilder fra festen. 

   

Glad det var du!
Monica Mæland, som var sentral i arbeidet med å få etablert VilVite som byrådsleder i Bergen, sendte videohilsen fra jobbreise utenlands. Humoristisk minnet hun Svein Anders på at VilVite også var hennes “baby” og sa videre blant annet: 

«Jeg er så glad for at det er akkurat du som har ledet det viktige arbeidet i VilVites første 11 år. Du har vært en kraftfull leder, tydelig leder, veldig spenstig og veldig ivrig leder. Det er bra, og det har gjort at du har markert deg, ikke bare i Bergen på VilVite, men også overfor de andre vitensentrene og internasjonalt». 

Et ektefødt barn av Bergenscenarier 2020
Helge Dyrnes, som ledet Bergen Næringsråd da VilVite ble etablert, delte fra Scenarieprosjektet som var en viktig faktor for at Hydro vurderte et vitensenter i Bergen som deres 100-årsmarkering i 2005. Dyrnes takket Svein Anders for at han lot seg smitte av vitensenter-«basillen» og ble prosjektleder, senere AD, og for at han loset prosjektet i havn innen den knappe fristen. Han trakk fram kjennetegn ved Svein Anders og hans virke, bl.a. «et uimotståelig engasjement… utviklet en ledende faglig kompetanse... og som gir ledende posisjon nasjonalt, og tilgang til internasjonale nettverk.»

På bakgrunn av 11 år som styremedlem, beundret Dyrnes også hvordan Svein Anders og organisasjonen har klart å snu seg rundt når det har buttet imot. Det er en solid plattform Lars Marøy overtar. Du kan med stolthet se det avtrykk du har satt i dag og for fremtiden.» 

    

En gøyere og klokere by
Byrådsleder Harald Schjelderup takket for innsatsen “på vegne av Bergen kommune som medeier til VilVite, på vegne av hele byen og særlig alle barn og unge som har fått flotte og spennende opplevelser her. Gjennom din innsats som sjef ved VilVite-senteret har du bidratt til å gjøre Bergen til en både gøyere og en klokere by.»

Harald Schjelderup trakk også fram betydningen av kunnskapsbygging: «I en tid hvor vi som samfunn står overfor stadig flere store – og globale – utfordringer, har kunnskap og formidling om hvordan en kan løse utfordringer på en smartere måte, aldri har vært viktigere. Gjennom VilVite møter barn komplekse problemstillinger, og viktige temaer, i tidlig alder, på en pedagogisk og ja, gøy måte… Det bidrar til å opplyse oss, men først av alt bidrar det til å vekke våre barn og unge sin interesse for kunnskap og forskning. Gjennom barns positive møter med disse temaene har du og dine medarbeidere bidratt til å skape en glede og nysgjerrighet, som er en nøkkel for at vi som samfunn på sikt skal kunne løse disse utfordringene.»

Skapt noe helt nytt
Styreleder Roald Onarheim kunne ikke delta pga utenlandsreise, men takket bl.a. slik:
«Med vitensenteret VilVite har Svein Anders Dahl ledet arbeidet med å skape et helt nytt tilbud i Bergen: en opplevelse- og læringsarena for matematikk, naturfag og teknologi med vekt på interaktivitet. Han tok med mye erfaring fra tidligere lederstillinger, utforsket vitensenterbransjen, fikk dedikerte medarbeidere med seg og har utviklet og styrt vitensenteret stødig framover. Vi takker Svein Anders for alt han har vært for VilVite!»

   

Krevende kunde
Tor Instanes, adm.dir. i GC Rieber Eiendom og Marineholmen forskningspark, som huser VilVite, takket Svein Anders for at han har vært med å sette Marineholmen på kartet – og for at han har vært «den mest krevende kunden på Marineholmen. Du holder oss på tå hev og utfordret oss kontinuerlig. Det skal du ta som et kompliment og vi takker deg for det – tror jeg…» sa han til latter fra salen.

Instanes takket også for samarbeidet med GC Rieber Fondene: «Svein Anders – du har sett betydningen av å sette fokus på saksområder som er avgjørende for oss alle i fremtiden...VilVite og GC Rieber Fondene har samarbeidet om flere prosjekter som tar opp utfordringer knyttet til klima, ernæring og helse, og som har medvirket til at tusenvis av barn og ungdom har fått forståelse og interesse for mange av de utfordringene verden står overfor».

Profesjonelt og bedriftsøkonomisk
Arnfinn Rokne, adm dir ved Vitensenteret i Trondheim, takket for innsatsen på vegne av alle de norske vitensentrene i Vitensenterforeningen, og trakk bl.a. fram hvordan Svein Anders med sin bakgrunn har fått sentrene til å tenke mer profesjonelt og bedriftsøkonomisk – ikke bare entusiastisk og idealistisk – og å forstå betydningen av å bygge en robust organisasjon.

    

Grunn til å være stolt
“Vær stolt av avtrykket ditt”, var gjennomgangstonen i mange av talene – også fra Ledergruppen ved VilVite, som hedret den avtroppende lederen med en minnebok full av foto fra årene på VilVite. Formidlingsavdelingen fremførte en maritimt inspirert hyllest til kapteinen, som avsluttet med at han måtte “gå planken”. Hilsner kom også fra flere som ikke kunne være til stede, eller som har deltatt ved annen anledning, bl.a. Equinor og Høgskulen på Vestlandet. 

Tenåring
En rørt Svein Anders takket for alle gode ord, han takket medarbeidere, eiere, styre og samarbeidspartnere - og også familien, som nå skal få se litt mer til ham. 

«Jeg trer til side mens jeg ennå føler at jeg har drivkraften og kreativiteten som kreves for å drive et godt vitensenter, jeg vil ikke bli sittende på «overtid». VilVite har i mer enn 12 år vært en spennende reise for meg – fra «tre stikkord på et papir» til et anerkjent vitensenter. Jeg overlater nå «barnet» til Lars Leegaard Marøy i full overbevisning om at han vil lede det vel inn i tenårene med den vekst og forandring som følger med den alderen.

Det å bli kjent med vitensenter-verdenen og arbeide i det miljøet har vært en givende og inspirerende oppgave for meg. Her driver vi med noe som er meningsfylt og gøy på samme tid. Tusen takk for gode samtaler, støtte, spennende øyeblikk og fruktbare samarbeid!»

Svein Anders sin neste «karriere» vil bli som «deltidspensjonist», konsulent og rådgiver. Vi håper å se ham både på VilVite og i vitensenterbransjen i årene framover, og ikke minst som bestefar med barnebarn som utforsker vitensenteret! 

Se også omtale i Bergens Tidende 02.08.2018

Svein Anders

Familien

Kveldens vertinner: Hanne Grete og Siri

Helge Dyrnes

Nyesjefen Lars L. Marøy

Ikke fest på VilVite uten flammer og smell

Arnfinn Rokne

Svein Anders og Jon Hjørnevik

Litt magi fra Ola Kåre og formidlerne

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Følg oss: