Eiere og styret

Bergen Vitensenter AS har følgende eiere: 

Bergen kommune – 29,56 % 
Hordaland fylkeskommune – 19 % 
Universitetet i Bergen – 19 % 
Høgskulen på Vestlandet – 19 % 
Bergen Næringsråd – 0,76 % 
Bergen Børsfond – 8,45 %
Jacobs Douwe Egberts Norge AS – 4,22 %

Styret:

Bergen Vitensenter AS sitt styre består av representanter for eierne, samt Equinor og interesseorganisasjoner.
Styreleder: Roald Onarheim (Bergen kommune)
Nestleder: Atle Kvamme (Bergen Næringsråd)

Styremedlemmer:

Rasmus L. Rasmussen (Hordaland fylkeskommune) 
Gro Anita F. Flaten (Høgskolen i Bergen) 
Kjartan Olafsson (Universitetet i Bergen)
Eli Rye (Equinor) 
Sven Erik Thulin (Maritimt Forum) 
Rosmari Valdersnes
Benedicte A. Wolff (ansattes representant)

Varamedlemmer:

Kåre Rommetveit (Bergen kommune) 
Marit Warncke (Bergen Næringsråd) 
Bjørg Kristin Selvik (Høgskulen på Vestlandet) 
Dan Femoen (Hordaland fylkeskommune) 
Gudrun Ljones (Tekna)
Espen Gamlund (Universitetet i Bergen) 
Gisle Ledel Johansen (Equinor) 
Øystein Meland (Maritimt Forum) 
Nils Petter Hauan (ansattes representant) 

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Følg oss: