Equinor

Som et ledd i markeringen av sitt 100 års jubileum i 2005 stilte Norsk Hydro kr 100 mill. til rådighet over en ti-års periode for å etablere og utvikle et moderne vitensenter av internasjonal klasse. I samarbeid med gode lokale krefter ble vitensenteret lokalisert til Bergen. I 2008 slo Hydro oljevirksomheten sammen med Statoil – nå Equinor – som videreførte samarbeidet med VilVite. Sentralt motiv for samarbeidet er behovet for utvikling av kompetanse innenfor realfag og teknologi.

Installasjonen Dekket og Dypet er et av samarbeidsområdene.

I dag har vi et utviklingssamarbeid med Equinor som sikrer VilVite fornying av innhold. Vi samarbeider også om en rekke prosjekter – bl.a. FIRST LEGO League – under sponsorprogrammet Morgendagens Helter. Equinor bruker også VilVite som møteplass.

BKK

Kraftselskapet BKK er vår andre hovedsamarbeidspartner og støttespiller som har vært med fra starten av. Samarbeidet skal bidra til å styrke kjennskapen til BKK som forvalter av en evigvarende, fornybar ressurs i vannets kretsløp og som utvikler og produsent av energiløsninger. Dessuten bidrar samarbeidet til å styrke fremtidig rekruttering innenfor deres fagområder.

Sentralt i samarbeidet er læringsprogrammet BKK Spenningsekspedisjonen – et stort undervisningstilbud til 9. og 10. trinn i regionen. Årlig deltar ca 4000 elever på læringsprogrammet. Installasjonen Vannkraften i utstillingen er sentral i læringstilbudet og også populær for våre fritidsgjester. 

Fana Sparebank

VilVite etablerte samarbeid med Fana Sparebank i 2016.

- For oss er VilVite en naturlig samarbeidspartner. Kunnskap og nytenking er viktigere enn noen gang og det synes vi VilVite representerer på en god måte. VilVite stimulerer til innovasjonstenking og utfordrer skapertrang og nysgjerrighet hos barn og unge, sier Marianne Vik Sætre, direktør innovasjon og digitale kanaler

Samarbeidet omfatter blant annet den regionale finalen i FIRST LEGO League, kunnskaps- og teknologiturneringen for barn og unge, og tilbud i Skaperhagen. Et nytt samarbeid annonseres tidlig høst 2018. 

GC Rieber Fondene

GC Rieber Fondene har initiert og støttet flere av installasjonene ved VilVite: Tellus, planeten vår hvor du kan lære om vær og klima, Slukhalsen, som handler om ernæring og fordøyelse, og Samspill, en utstilling om musikkterapi. Samspill-utstillingen ble utviklet i et spennende samarbeid med Griegakademiet/UiB, GAMUT/Uni helse og Haukeland Universitetssykehus.

For tiden (2018) holder vi på med et forprosjekt hvor vi ser på nye installasjoner innen helse: «Dialogen mellom tarmen og hjernen». Forståelsen av hjernens påvirkning av tarmen er velkjent, f eks at stress påvirker tarmen. Motsatt kan kosthold og tarmflora påvirke hjernen. Interessen for sunn ernæring og fokus på hjernen har ført til at Fondene samarbeider med VilVite for å få utviklet installasjoner som kan oppmuntre til forståelse for at riktig kosthold og mental trening kan være viktig for å motvirke risiko for nevrodegenerasjon som bl.a. demens. (ref Fondens årsrapport 2017).

BIR ASA

Samarbeidet med BIR ASA har hatt som mål å øke kunnskap om avfall, miljøriktig avfallshåndtering og gjenvinning. I dag har vi som mål å sette mer fokus på miljø, bærekraft og sirkulærøkonomi. 

Installasjonen Bossbanken er et samarbeid med BIR. Gjennom årene har vi hatt flere samarbeidsområder som læringstilbudet Kildesortering og å engasjere unge til redesign. For tiden samarbeider vi bl.a. om et nytt og populært læringsprogram for skoler om plast. Støtten går også til læringstilbud både for skoler og fritidsgjester i Skaperhagen – hvor miljø, bruk og gjenbruk av materialer er sentralt. 

Norsk Korrosjonsteknisk Forening

Norsk Korrosjonsteknisk Forening har som mål å spre kunnskap om korrosjon og korrosjonsbeskyttelse gjennom ulike tiltak samt fremme forskning og utvikling på området.

Samarbeidet med Korrosjonsforeningen omfatter fem installasjoner og to læringstilbud rettet mot yrkesfag i videregående skole: Korrosjon og elektrokjemi.

NCE Subsea

Installasjonen Teknokvariet, der du kan styre en ROV på havbunnen, kom til i samarbeid med NCE Subsea.

NCE Subsea bidrar til å styrke og internasjonalisere undervannsindustrien i Bergensregionen. Rundt 100 bedrifter og organisasjoner er en del av klyngenettverket NCE Subsea. Sentrale bidragsytere til installasjonen var Aker Solutions, FMC Technologies, Bennex, Framo Engineering, Underwater Technology Foundation og Oceaneering.

Installasjonen er oppgradert flere ganger. For tiden planlegges ombygging og fornying. 

Sparebanken Vest

Gjennom sitt allmennyttige fond, investerer Sparebanken Vest hvert år deler av bankens overskudd i allmennyttig virksomhet. Ett av satsningsområdene er gode oppvekstvilkår på Vestlandet. 

Banken har bidratt til flere av de største opplevelsene i Vær-sonen ved VilVite, med Værstudio og Værhytten som de mest sentrale. Samarbeidet har også resultert i læringsprogrammet Fotosyntesen og et nytt tilbud i matematikk. 

Bergens Rederiforening

Skipssimulator Navigariet kom til takket være samarbeid med Bergens Rederiforening. Rederiforeningen bidro også til temautstillingen Skip og Hav som vi presenterte i 2009. 

Vi samarbeider også med Maritimt Forum om rekrutteringsarrangementet Et hav av muligheter for jenter i ungdomsskolen og videregående skole. 

Kavlifondet

Kavlifondet eier Kavlikonsernet, og overskuddet som ikke brukes til å utvikle selskapet, blir gitt til gode formål innen forskning, kultur og humanitært arbeid. Målet deres er at støtten de gir skal skape ringvirkninger i lokalsamfunnet, i landet og i verden.

Kavlifondets støtte til VilVite bidrar til fornying og styrking av vårt tilbud til barn, unge og familier. Gjennom konseptet «Bli en miljøninja – bekjemp Vastum» engasjerer VilVite gjestene i en truende miljøkatastrofe. Gjennom aktiviteter, spill og læring skal små og store få økt kunnskap og bevissthet rundt miljøspørsmål.

BI Handelshøyskolen

Handelshøyskolen BI er en selveiende stiftelse hvis formål er undervisning og forskning. BI er den eneste norske handelshøyskole med trippel internasjonal akkreditering. Campus Bergen holder til på Marineholmen, midt i et rikt miljø for forskning og utdanning, og er nabo til VilVite.

Selve samarbeidsavtalen mellom BI og VilVite er ny, men vi har allerede i en årrekke samarbeidet om den regionale finalen i den internasjonale kunnskap- og teknologiturneringen FIRST LEGO League, som går av stabelen på BI. 

Andre gode støttespillere til ulike tilbud ved VilVite er eller har vært:

Bergen kommune, vår største eier og oppdragsgiver, og våre øvrige eiere: Hordaland fylkeskommune – Høgskulen på Vestlandet – Universitetet i Bergen – Bergen Næringsråd – Bergen Børsfond – Jacobs Douwe Egberts Norge AS (tidligere Friele)

Kunnskapsdepartementet – Kulturdepartementet 

Abelfondet – Aker Solutions – Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten – Bergens Tidende – Bjørneseths Fond – Christian Michelsen Research – DNB – DNV GL – FMC Technologies – GC Rieber Eiendom – GCE Subsea – Grieg Foundation – Hordaland politidistrikt – Nansensenteret  – NITO – Oceaneering – Sparebankstiftelsen DNB – Sparebankstiftelsen SR-bank – Sweco – Tekna – og noen som vil være anonyme

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Følg oss: