Equinor

Som et ledd i markeringen av sitt 100 års jubileum i 2005 stilte Norsk Hydro kr 100 mill. til rådighet over en ti-års periode for å etablere og utvikle et moderne vitensenter av internasjonal klasse. I samarbeid med gode lokale krefter ble vitensenteret lokalisert til Bergen. I 2008 slo Hydro oljevirksomheten sammen med Statoil – nå Equinor – som videreførte samarbeidet med VilVite. Sentralt motiv for samarbeidet er behovet for utvikling av kompetanse innenfor realfag og teknologi.

Installasjonen Dekket og Dypet er et av samarbeidsområdene.

I dag har vi et utviklingssamarbeid med Equinor som sikrer VilVite fornying av innhold. Vi samarbeider også om en rekke prosjekter – bl.a. FIRST LEGO League – en satsing under sponsorprogrammet Morgendagens helter. Equinor bruker også VilVite som møteplass.

BKK

Kraftselskapet BKK er vår andre hovedsamarbeidspartner og støttespiller som har vært med fra starten av. Samarbeidet skal bidra til å styrke kjennskapen til BKK som forvalter av en evigvarende, fornybar ressurs i vannets kretsløp og som utvikler og produsent av energiløsninger. Dessuten bidrar samarbeidet til å styrke fremtidig rekruttering innenfor deres fagområder.

Sentralt i samarbeidet er læringsprogrammet BKK Spenningsekspedisjonen – et stort undervisningstilbud til 9. og 10. trinn i regionen. Årlig deltar ca 4000 elever på læringsprogrammet. Installasjonen Vannkraften i utstillingen er sentral i læringstilbudet og også populær for våre fritidsgjester. 

Fana Sparebank

VilVite etablerte samarbeid med Fana Sparebank i 2016.

- For oss er VilVite en naturlig samarbeidspartner. Kunnskap og nytenking er viktigere enn noen gang og det synes vi VilVite representerer på en god måte. VilVite stimulerer til innovasjonstenking og utfordrer skapertrang og nysgjerrighet hos barn og unge, sa Anita Østerbø, direktør digitale kanaler i banken.

Samarbeidet omfatter blant annet den regionale finalen i FIRST LEGO League, kunnskaps- og teknologiturneringen for barn og unge, og tilbud i Skaperhagen. Et nytt tilbud annonseres tidlig høst 2018. 

GC Rieber Fondene

GC Rieber Fondene har initiert og støttet flere av installasjonene ved VilVite: Tellus, planeten vår hvor du bl.a. kan lære om vær og klima, Slukhalsen som handler om ernæring og fordøyelse, og Samspill – en utstilling om musikkterapi.

Samspill-utstillingen ble utviklet i et spennende samarbeid med Griegakademiet/UiB, GAMUT/Uni helse og Haukeland Universitetssykehus.

BIR ASA

Samarbeidet med BIR ASA (Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap) har som mål å øke kunnskapen om avfall, miljøriktig avfallshåndtering og gjenvinning. 

Installasjonene Bossbanken og Detektoren er et samarbeid med BIR. Vi samarbeider også om læringstilbudet Kildesortering og å engasjere unge til redesign - med mål om avfallsreduksjon.

Norsk Korrosjonsteknisk Forening

Norsk Korrosjonsteknisk Forening har som mål å spre kunnskap om korrosjon og korrosjonsbeskyttelse gjennom ulike tiltak samt fremme forskning og utvikling på området. Samarbeidet med Korrosjonsforeningen omfatter fem installasjoner og to læringstilbud rettet mot yrkesfag i videregående skole: Korrosjon og elektrokjemi.

NCE Subsea

Installasjonen Teknokvariet der du kan styre en ROV på havbunnen kom til i samarbeid med NCE Subsea. NCE Subsea bidrar til å styrke og internasjonalisere undervannsindustrien i Bergensregionen. Rundt 100 bedrifter og organisasjoner er en del av klyngenettverket NCE Subsea. Sentrale bidragsytere til installasjonen var Aker Solutions, FMC Technologies, Bennex, Framo Engineering, Underwater Technology Foundation og Oceaneering.

Sparebanken Vest

Gjennom sitt allmennyttige fond, investerer Sparebanken Vest hvert år deler av bankens overskudd i allmennyttig virksomhet. Ett av satsningsområdene er gode oppvekstvilkår på Vestlandet. 

Banken har bidratt til flere av de største opplevelsene i Vær-sonen ved VilVite, med Værstudio og Værhytten som de mest sentrale. Samarbeidet har også resultert i læringsprogrammet Fotosyntesen og et nytt tilbud i matematikk. 

Bergens Rederiforening

I VilVites Hav-sone finner du en skipssimulator kalt Navigariet. Denne kom til takket være samarbeid med Bergens Rederiforening. Rederiforeningen bidro også til temautstillingen Skip og Hav som vi presenterte i 2009. 

Vi har også samarbeidet med Maritimt Forum om rekrutteringsarrangementet Et hav av muligheter for jenter i ungdomsskolen og videregående skole. 

Statnett

I Samarbeid med Statnett utvikler VilVite en installasjon som har arbeidstittelen Smart ElnettBruker. Temaet omhandler skiftet fra å kun tenke elektrisk energi som noe vi forbruker, til også å tenke at vi kan produsere og lagre elektrisk energi lokalt. Installasjonen vil også omhandle Statnett sin rolle med å sikre forsyning av elektrisk energi til alle i hele Norge.

EBA Vestenfjelske

EBA Vestenfjelske er avdelingen til bransjeforeningen Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) i Hordaland og Sogn og Fjordane. 

Vestenfjelske står bak Byggeplassen VilBygge som åpnet april 2014 i hjertet av utstillingen vår.

Stiftelsen Neptun

Stiftelsen Neptuns formål er å bidra til og styrke det maritime miljø og engasjere seg i utvikling av tilbud til personer og organisasjoner tilknyttet maritim virksomhet. Stiftelsen har bidradd til flere installasjoner på VilVite som skal øke kunnskap om og fremme interessen for det maritime.

Kavlifondet

Kavlifondet eier Kavlikonsernet, og overskuddet som ikke brukes til å utvikle selskapet, blir gitt til gode formål innen forskning, kultur og humanitært arbeid. Målet deres er at støtten de gir skal skape ringvirkninger i lokalsamfunnet, i landet og i verden.

Kavlifondets støtte til VilVite bidrar til fornying og styrking av vårt tilbud til barn, unge og familier. Gjennom konseptet «Redd Vilde Vite – bekjemp Mikroplastus» engasjerer VilVite gjestene i en truende miljøkatastrofe. Gjennom aktiviteter, spill og læring skal små og store få økt kunnskap og bevissthet rundt miljøspørsmål.

BI Handelshøyskolen

Handelshøyskolen BI er en selveiende stiftelse hvis formål er undervisning og forskning. BI er den eneste norske handelshøyskole med trippel internasjonal akkreditering.

Campus Bergen holder til på Marineholmen, midt i et rikt miljø for forskning og utdanning - og er nabo til VilVite.

Selve samarbeidsavtalen mellom BI og VilVite er ny, men vi har allerede i en rekke år samarbeidet om den regionale finalen i den internasjonale kunnskap- og teknologiturneringen FIRST LEGO League. 

Andre gode støttespillere til ulike tilbud ved VilVite er eller har vært:

Bergen kommune, vår største eier og oppdragsgiver, og våre øvrige eiere: Hordaland fylkeskommune – Høgskulen på Vestlandet – Universitetet i Bergen – Bergen Næringsråd – Bergen Børsfond – Jacobs Douwe Egberts Norge AS (tidligere Friele)

Kunnskapsdepartementet – Kulturdepartementet 

Abelfondet – Aker Solutions – Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten – Bergens Tidende – Bjørneseths Fond – Christian Michelsen Research – DNB – DNV GL – FMC Technologies – GC Rieber Eiendom – GCE Subsea – Grieg Foundation – Hordaland politidistrikt – Nansensenteret  – NITO – Oceaneering – Sparebankstiftelsen DNB – Sparebankstiftelsen SR-bank – Sweco – Tekna – og noen som vil være anonyme

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Følg oss: