Kurs for barn og unge

VilVite holder kurs med mange aktiviteter for barn og unge i ferier. Her får barna gjøre, utforske og lære sammen med hverandre og med formidlere.

Sommeren 2019 har vi to ulike kurs:   


Når er neste kurs? 
Hvis du ønsker informasjon om neste kurs, kan du sende en mail til Camilla Larsen cl@vilvite.no.

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Følg oss: