Aktivitet

Fisken og plasten - akrobatikk om plastproblematikk

Fisken og plasten er en inspirerende forestilling formidlet på en visuell og spennende måte. Den er full av fascinerende elementer som engasjerer og begeistrer. Akrobatikk, lys-show, musikk og humor er med på lekent å bringe frem et viktig budskap om å ta vare på havet.

Passer for: alle
Varighet: ca 30 min

Bakgrunn for forestillingen
Det siste året har det vært satt mye fokus på hvilken betydning plastavfall har for livet i havet. Det produseres store mengder med plast, og hvert år forsvinner 6 millioner tonn plast i havet. Det vil si, plasten forsvinner ikke, den brytes sakte ned til stadig mindre biter. Fugl og fisk fylles med alt fra større plastbiter til skadelig mikroplast. Plastdugnaden er i gang, og hver og en må ta et ansvar for både hva vi forbruker og hvordan vi håndterer avfallet i etterkant.

UNEP, som er FNs miljøvernprogram, anslår at mer enn 6 millioner tonn søppel finner veien til havet hvert år. Ca 15 prosent av søppelet flyter på havet, 15 prosent ligger i strandsonen og hele 70 prosent synker og blir liggende på havbunnen. Noe av søppelet blir ført med strømmene ned til dype kløfter. Her er det mørkt og lite oksygen i vannet, så nedbrytningsprosessen går enda saktere enn på land.

Artistene i forestillingen
Christer Pettersen (33) kommer fra Ski og er profesjonelt utdannet sirkusartist ved Ecole Supérieure des Arts du Cirque i Brüssel. Han begynte å gå på line allerede som seksåring, i dag behersker han mange ulike bevegelsessjangre og jobber både som artist på scenen og med undervisning.

Maria Zimmerli (31) kommer fra Sveits og var i utgangspunktet hesterytter. Da hun møtte Christer falt hun for sirkuset, og har senere lært seg flere sjangre innen kunstarten. Sammen jobber de to artistene både i luften og på bakken, med alt fra stigebalanse til sjonglering, dans og manipulasjon.

Produsenten
Eskil Rønningsbakken (40) er kjent over store deler verden for sin balansekunst på høye byggverk og i spektakulære naturomgivelser. Ved siden av dette har han bygget opp undervisnings- og underholdningstilbud for barn gjennom 17 år. Ikke minst har han etablert sommerskoler mange steder i landet, hvor barn lærer mestring gjennom balanse. I skoleåret 2017-18 besøkte han og to kolleger 300 barnehager fra Kristiansand i sør til Trondheim i nord med tre ulike forestillinger.

Når Rønningsbakken blir spurt hvilket hovedbudskap de ønsker å formidle, svarer han:

– Som produsent av forestillinger for barn, ønsker vi å formidle tidsaktuelle temaer gjennom scenekunst av høy kvalitet. I denne konkrete forestillingen belyses forsøpling av havet, hva vi i dag gjør feil og hva vi kan gjøre for å få bukt med problemet.

Dette gjøres gjennom tydelige visuelle og auditive uttrykksformer, der musikk, dans, fysisk teater og moderne sirkus tas i bruk som noen av virkemidlene. Produsenten har også klare tanker om formidling til barn:

– Et hvert publikum er like viktig, og barn kanskje ennå viktigere enn noe annet publikum, sier han. De er fremtiden, og det gjelder å gå inn i det med tanken om at man både kan lære fra seg og tilegne seg ny kunnskap. Barn responderer svært positivt på det enkle (less is more), sterke farger, klare former og klar tale. Ikke minst elsker de nær sagt alt som kan dra dem med inn i en verden av undring og forundring.

Se hele programmet

Lagt ut: 08.08.2019

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Følg oss: