Aktivitet

Bee-Bot - programmering for de yngste

Bee-Bot er en enkel liten robot som barna får programmere uten pc. Med enkle kommandoer hjelper barna Bee-Bot å finne veien.

Passer for: 4-8 år
Varighet: ca 30 min

Vi fokuserer på å få forståelse for og ferdigheter innen enkel programmering av en Bee-bot, en liten bie-robot. Barna jobber med å tenke sekvenser, repetere sekvenser og lage en plan slik at bien utfører et oppdrag. Barna bestemmer biens vei ved at Bee-Bot programmeres til stegvis å gå frem, gå tilbake eller snu seg 90 grader den ene eller andre veien. Målet kan f. eks være å nå frem til en bikube eller en blomst.

Roboten gir rom for lek og utforskning innen programmering.                                                          

Passer for barn ca. 4-8 år. Varighet ca. 30 min. Begrenset antall plasser.

Lagt ut: 08.08.2019

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Følg oss: