Vannkraften

Utforsk fenomener knyttet til vann gjennom lek med vannhjul og vannstråler.

Vanneksperimenter
I denne delen kan du utforske fenomener knyttet til vann gjennom lek med vannhjul og vannstråler.
Vannstrålene skyter baller opp i virvelen og du kan bygge vannveier med rør.

I samarbeid med
BKK

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Følg oss: