Målvakten

Klarer du å redde alle skuddene?

Prøv å redde skuddene på mål ved å stille deg i veien for dem

Spillet blir vanskeligere mot slutten.

 

Hva skjer?

Når du spiller dette spillet, utvikles dine fysiske ferdigheter innenfor smidighet, balanse, og reaksjonstid.

Spillet krever oppmerksomhet og evne til å oppfatte tid og rom.

Det indre sansesystemet for kroppens plassering og bevegelse (propriosepsjonen) og balansesystemet aktiveres når du prøver å redde skuddene.

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Følg oss: