Visualiseringen

Bygg opp kroppen, lag for for lag.

Visualiseringen

Hva kan du gjøre her?

Vær en kirurg og lag tverrsnitt og lengdesnitt. Drei rundt på kroppen og se hvordan den ser ut innvendig fra ulike vinkler. 
Se hvordan kroppen ditt er bygget opp med skjelett, muskler, blodets transportsystem og mer. 

Hva skjer?

Gjennom å skanne en mengde bilder kan vi visualisere det som er inne i en kropp eller et dyr. På denne måten kan vi utforske menneskets anatomi slik som bare forskere har kunnet gjøre tidligere!

Visualiseringsbord blir brukt av kirurger i forkant av kompliserte operasjoner. Kirurgen kan da studere pasienten i detalj og planlegge operasjonen.

Slike visualiseringsbord blir også brukt i helseutdanningen der studentene kan utforske menneskets anatomi.

Samarbeidspartnere

Visualiseringen er en gave fra Sparebankstiftelsen DNB

Tilbake

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Følg oss: