Byggeplassen VilBygge

Bli med å bygge! Kjør heisekran, bygg med byggeklosser og samarbeid om å få opp huset!

Liker du å bygge?

Ta på deg hjelmen og bli byggmester på VilVites eget byggeområde VilBygge!

Bygg for liten og stor
Kanskje du har en byggmester i magen? I VilBygge kan de yngste gjestene boltre seg i det meste en skikkelig byggeplass skal inneholde – her er det bare å ta på seg hjelm og arbeidstøy og sette i gang. 

Heisekran
VilBygge består av flere installasjoner som skal gi barn et forhold til bygge- og anleggsvirksomhet. Her kan du prøve deg som heisekranfører, du finner et halvbygd hus, byggematerialer, tannhjul, stillas og en rørvegg for å bygge rørgater. VilBygge er egentlig beregnet på de yngste gjestene våre, men ikke sjelden ser vi også ungdommer og voksne oppslukt i byggverk og rivingsarbeid.

Byggeplassen på ca 40 kvadratmeter finner du midt i VilVite. Velkommen til VilBygge! 

Takk til EBAV!
Vi har fått til VilBygge takket være samarbeid med EBA Vestenfjelske, som er avdelingen til bransjeforeningen Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) i Hordaland og Sogn og Fjordane. 

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Følg oss: