Samspill – en utstilling om musikkterapi

I denne lille utstillingen tar ulike installasjoner deg med inn i det spennende samspillet som oppstår i møtet mellom menneske og musikk.

Målet med utstillingen er å øke interessen og kunnskapen om musikkterapi. Musikkterapiens vitenskapelige fundament er vesentlig styrket de siste år. Som terapi og helsefremmende tiltak vinner den stadig nytt terreng.

Utstillingen er et samarbeid med Griegakademiet ved UiB, GAMUT, Uni helse og Haukeland Universitetssykehus. Den har blitt til takket være initiativ og økonomisk støtte fra GC Rieber Fondene.

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Følg oss: