Tellus

Hva vil du vite om jorden?

Hva kan du gjøre her?

Tellus er en stor planet hvor du kan studere jordens geologi, historie og klima- og værfenomener.

Samarbeidspartnere

Tellus er støttet av GC Rieber-fondene, og utviklet i samarbeid med Nansensenteret.

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Følg oss: