Pris for barnehager

Barnehager har egne og lavere priser enn andre besøkende. Forutsetning for lavere pris, er at besøket er bestilt og avtalt på forhånd. Barna kan delta i læringsprogram og eller utforske utstilling.

Barnehage

Skoler og barnehager har egne og lavere priser enn andre besøkende.

Forutsetning for lavere pris, er at besøket er bestilt og avtalt på forhånd. Det betyr:

  • 3 dager før for å delta på læringsprogram.
  • 2 dager før for å besøke utstillingen og ikke delta på noe læringstilbud.

 

Priser

Barn i barnehager: 70 kr (per 01.01.2017). 
Førskolebarn: 70 kr (per 01.01.2017).
Barnehagelærere og assistenter: Gratis, inkluderer også adgang på ukedager til å forberede seg for besøket.
OBS: Noen kommuner har egne avtaler som gir lavere pris, se nedenfor.

 

Priser program 

Inngangsbilletten dekker også læringsprogram.

 

Betaling 

Skoler og barnehage kan betale med rekvisisjon. Denne må inneholde:

  • navn og adresse på barnehagen
  • fakturaadresse
  • antall barn og voksne
  • rekvisisjonsnummer
  • underskrift fra ansvarlig i barnehagen

Last ned rekvisisjonsskjema eller ta med eget fra barnehagen.

Merk: Dersom rekvisisjonen er mindre enn 500 kr legger vi til et administrasjonsgebyr på 75 kr.

 

Barnehager med egne avtaler

For Bergen kommune 

Byrådsavdelingen for barnehage og skole i Bergen kommune, gir full støtte til inngangsbillett. Avtalen gjelder for private og kommunale barnehager i Bergen på ukedager under hele barnehageåret. 

Alle førskolebarn i Bergen kommune (5 åringer) får gratis inngangsbillett for å delta på læringsprogram og besøke i utstillingen. Avtalen gjelder 2 besøk i året. 

Alle 4-åringer i Bergen kommune får gratis inngangsbillett for å delta på showet Metamorfose.

 

For Askøy kommune 

Avtale om at førskolebarn (5-åringer) betaler kr 35 for inngang. Gjelder for private og kommunale barnehager.

 

For Os kommune 

Avtale om at barnehagebarn uavhengig av alder, betaler kr 35 for inngang. Gjelder for barnehager eid av Os kommune.

 

For Meland kommune 

Avtale om at barnehagebarn uavhengig av alder, betaler kr 35 for inngang. Gjelder for barnehager eid av Meland kommune.

 

Følg oss: