Pris for barnehager

Barnehager har egne og lave priser. Forutsetning for lavere pris, er at besøket er bestilt og avtalt på forhånd. Barna kan delta i læringsprogram og eller utforske utstilling.

Barnehage

Skoler og barnehager har egne og lavere priser.

Forutsetning for lavere pris, er at besøket er bestilt og avtalt på forhånd. Det betyr:

  • 3 dager før for å delta på læringsprogram.
  • 2 dager før for å besøke utstillingen uten å delta på læringstilbud.

 

Priser

Barn i barnehager: 75 kr. 
Førskolebarn: 75 kr.
Barnehagelærere og assistenter: Gratis, inkluderer også adgang på ukedager til å forberede seg for besøket.
OBS: Noen kommuner har egne avtaler som gir lavere pris, se nedenfor.

 

Priser program 

Inngangsbilletten dekker også læringsprogram.

 

Betaling 

Barnehager kan betale med rekvisisjon. Denne må inneholde:

  • navn og adresse på barnehagen
  • fakturaadresse
  • antall barn og voksne
  • ressursnummer
  • underskrift fra ansvarlig i barnehagen

Last ned rekvisisjonsskjema eller ta med eget fra barnehagen.

Merk: Dersom rekvisisjonen er mindre enn 500 kr legger vi til et administrasjonsgebyr på 85 kr.

 

Barnehager med egne avtaler

For Bergen kommune 

Avtale om at alle førskolebarn i Bergen kommune (5 åringer) får gratis inngangsbillett for å delta på læringsprogram og besøke utstillingen. 

Alle 4-åringer i Bergen kommune får gratis inngangsbillett for å delta på “Dinohagen”.

Avtalen gjelder for private og kommunale barnehager i Bergen på ukedager under hele barnehageåret. 

 

For avtaler med andre kommuner se her.

Følg oss: