Pris for barnehager

Barnehager har egne og lavere priser enn andre besøkende. Forutsetning for lavere pris, er at besøket er bestilt og avtalt på forhånd. Barna kan delta i læringsprogram og eller utforske utstilling.

Barnehage

Skoler og barnehager har egne og lavere priser enn andre besøkende.

Forutsetning for lavere pris, er at besøket er bestilt og avtalt på forhånd. Det betyr:

  • 3 dager før for å delta på læringsprogram.
  • 2 dager før for å besøke utstillingen uten å delta på læringstilbud.

 

Priser

Barn i barnehager: 75 kr. 
Førskolebarn: 75 kr.
Barnehagelærere og assistenter: Gratis, inkluderer også adgang på ukedager til å forberede seg for besøket.
OBS: Noen kommuner har egne avtaler som gir lavere pris, se nedenfor.

 

Priser program 

Inngangsbilletten dekker også læringsprogram.

 

Betaling 

Barnehager kan betale med rekvisisjon. Denne må inneholde:

  • navn og adresse på barnehagen
  • fakturaadresse
  • antall barn og voksne
  • rekvisisjonsnummer
  • underskrift fra ansvarlig i barnehagen

Last ned rekvisisjonsskjema eller ta med eget fra barnehagen.

Merk: Dersom rekvisisjonen er mindre enn 500 kr legger vi til et administrasjonsgebyr på 85 kr.

 

Barnehager med egne avtaler

For Bergen kommune 

Avtale om at alle førskolebarn i Bergen kommune (5 åringer) får gratis inngangsbillett for å delta på læringsprogram og besøke utstillingen. Avtalen gjelder 2 besøk i året. 

Alle 4-åringer i Bergen kommune får gratis inngangsbillett for å delta på “Dinohagen”.

Avtalen gjelder for private og kommunale barnehager i Bergen på ukedager under hele barnehageåret. 

 

For Meland kommune 

Avtale om at Meland kommune betaler kr 75 for inngang for barnehagebarn uavhengig av alder. Gjelder for barnehager eid av Meland kommune. VilVite fakturerer kommunen. Den enkelte barnehage tar med rekvisisjon.

 

For Voss kommune 

Avtale om at Voss Kommune betaler kr 75 for inngang for barnehagebarn uavhengig av alder. Gjelder for barnehager eid av Voss kommune. VilVite fakturerer kommunen. Den enkelte barnehage tar med rekvisisjon.

 

For Askøy kommune 

Avtale om at Askøy Kommune betaler kr 75 for inngang for barnehagebarn uavhengig av alder. Gjelder for barnehagebarn i Askøy kommune (private og offentlige). VilVite fakturerer kommunen. Den enkelte barnehage tar med rekvisisjon.

Følg oss: