Pris for skoler

Skoler har egne og lave priser. Forutsetning for lavere pris, er at besøket er bestilt og avtalt på forhånd. Elevene kan delta på læringsprogram, temaløyper og utforske utstillingen.

Grunnskole

Skoler har egne, lave priser.

Forutsetning for lavere pris, er at besøket er bestilt og avtalt på forhånd. Det betyr:

  • 3 dager før for å delta på læringstilbud (læringsprogram, temaløype).
  • 2 dager før for å besøke utstillingen og uten å delta på læringstilbud.

 

Priser

Elever i grunnskole: 75 kr.
Elever i grunnskole i Bergen kommune: Gratis i henhold til avtale med kommunen. Gjelder også SFO.
Elever fra andre kommuner med avtaler se her.
Lærere: Gratis, gjelder også adgang på ukedager for å forberede seg til besøket.

Inngangsbilletten dekker besøk i utstillingen i tillegg til eventuelle læringsprogram eller løype. I noen få tilfeller må materiellkostnad o.l. betales særskilt. Dette dekkes ikke av Bergen kommune eller av noen annen avtale, og må da betales av skolen.

 

Besøk av SFO-grupper i skoleferiene?

For skoleåret 2020-21 er det mulig å bestille for SFO-besøk skoleferiene unntatt i høstferien. Bestill besøk

 

Betaling

Skoler kan betale kontant eller vi kan fakturere. For å benytte faktura må dere ha med rekvisisjon fra skolen/kommunen. En rekvisisjon må inneholde:

  • navn og adresse på skole
  • dato for besøk
  • klassetrinn
  • antall elever, lærere og assistenter
  • fakturaadresse
  • ressursnummer
  • underskrift og skolestempel fra ansvarlig ved skolen


Last ned rekvisisjonsskjema eller ta med eget fra skolen.
Merk: Dersom rekvisisjonen er mindre enn 500 kr kommer et administrasjonsgebyr på 85 kr.

Følg oss: