Kommuneavtaler

Økt realfagsatsing for kommuner i Hordaland

Hensikten med avtalen er å styrke realfagsatsingen i kommunen. Avtalene er muliggjort gjennom VilVites samarbeid med Statoil. Avtalene har begrenset varighet.

For detaljer og spørsmål om den enkelte avtale, ta kontakt skoleledelsen i aktuell kommune.

Pris og fakturering
Gjennom samarbeidet mellom kommunen og VilVite får kommunen redusert pris på inngang til VilVite for deres skoler. Eventuelle materiellkostnader kan komme i tillegg til inngang. Valg av trinn er bestemt av den aktuelle kommunen. Faktura sendes til mottaker/adresse oppgitt på rekvisisjon. 

Ta med i forbindelse med besøk - rekvisisjon med skolens navn og ressursnummer. Rekvisisjonen leveres i resepsjonen ved ankomst til VilVite. 

 

Kommune Spesialpris for trinn Pris gjennom avtalen
(normal elevpris kr 65)*
Avtaleperiode
Askøy 1.-10. trinn og førskole Elev/førskole-pris kr 35,- 1.2-31.12.16
Fjell 4. og 9, trinn Elevpris kr 35,- 12.1-31.12.16
Meland 1.-10. trinn og barnehage Elev/førskoe-pris kr 35,- 9.8-31.12.16
Os *) 1.-10. trinn og off. barnehage Elev/barnehagepris kr 35,- 14.6-31.12.16
Voss 1.-10. trinn Elevpris kr 35,- 22.1-31.12.16
Øygarden 3.-7. trinn Elevpris kr 65,-
full støtte til transport
1.1-31.12.16

* Pris per 01.01.16 på inngang for skoleelever: kr 65,-.
*) For Os kommune: Skole/barnehage faktureres for inngang (kr 35 per elev/barnehagebarn). 

Ønsker din kommune å inngå en avtale?
Kontakt kommunikasjonsrådgiver Cathrine Strøm Nøstvold; 
e-post: csn@vilvite.no, tlf: 55 59 45 30 / 48 10 92 00

Følg oss: