Pris for videregående skoler

Videregående skoler har egne og lave priser. Forutsetning for lavere pris, er at besøket er bestilt og avtalt på forhånd. Elevene kan delta på læringsprogram, temaløyper og utforske utstillingen.

Videregående skole 

Skoler har egne, lave priser.

Forutsetning for lavere pris, er at besøket er bestilt og avtalt på forhånd. Det betyr:

  • 3 dager før for å delta på læringstilbud (læringsprogram, temaløype).
  • 2 dager før for å besøke utstillingen uten å delta på læringstilbud.

 

Priser 

Elever i videregående utenfor VLFK: kr 75,- pr elev. 
Elever i videregående skole i Vestland: Gratis etter avtale med Vestland fylkeskommune. 
Lærere: Gratis, gjelder også adgang til å forberede seg for besøket.

Inngangsbilletten dekker også læringsprogram eller løype. 

 

Betaling 

Skoler kan betale kontant eller vi kan fakturere. For å benytte faktura må dere ha med rekvisisjon fra skolen. En rekvisisjon må inneholde:

  • navn og adresse på skole
  • dato for besøk
  • klassetrinn
  • antall elever og lærere
  • fakturaadresse
  • ressursnummer
  • underskrift og skolestempel fra ansvarlig ved skolen

Last ned rekvisisjonsskjema eller ta med eget fra skolen.
Merk: Dersom rekvisisjonen er mindre enn 500 kr legger vi til et administrasjonsgebyr på 85 kr.

Følg oss: