Skaperhagen – kurs for grunnskolelærere

Kurs i kreativt arbeid og skaperevne, og hvordan lære av prøving, feiling, testing og ikke følge en oppskrift. Du blir kjent med Skaperhagen, et kreativt verksted hvor du jobber med utvikling og problemløsning.

Skaperhagen består av fem hus med fem ulike utfordringer. Hvert hus har et arbeidsbord med utstyr og en teststasjon for utprøving. Det er ingen oppskrift for hvordan utfordringene skal løses, det er opp til hver enkelt å teste ut ulike løsninger og bygge seg en prototype.

Høsten 2017: Har du lærerkurs i Skaperhagen, kan du bestille Skaperhagen og benytte alt utstyr til å gjennomføre opplegg med din klasse på egenhånd. Mer informasjon om muligheter får du på kursdagen, eller kontakt Anna Trøite Sandven ats(at)vilvite.no.  

Priser
Kursavgift er 75 kr, kaffe og te er inkludert. Kurset er gratis for ambassadører.
Vi tar forbehold om nok deltakere til å gjennomføre kurset. Påmeldingen er bindende etter påmeldingsfristen. Ved avbestilling etter fristen blir du belastet for kursavgift. 

Program
Tid og sted: kl. 08.30-11.30, VilVite.
Innholdet er likt for alle dager. Vi gjør forbehold om endringer i programmet. 

08.30-08.45: Kreativ velkomst.
08.45-09.30: Skaperhagen – et verktøy for utvikling av kreative ferdigheter og problemløsning.  
09.30-10.15: Bli kjent med og test selv aktiviteter og muligheter i Skaperhagen. Vi jobber i grupper.
10.15-10.30: Pause.
10.30-11.15: Arbeid i Skaperhagen fortsetter. Felles praktisk arbeid.
11.15-11.30: Oppsummering og avsluttning.

Kursdatoer:
2017: 1. november 2017.
2018: 18. januar og 19. januar 2018.
Påmeldingsfrist: 10 dager i forkant. 

 

Bestill

Følg oss: