Skole og barnehage

Fram i lyset

L

Elevene går inn i et lysrom som har ting som totalt endrer seg ved ulik belysning. Vi studerer lyskilder, blander lys og opplever at nye farger dannes. Klassen utforsker solceller og lager strøm til en liten motor.

Fag / fagområde: Naturfag
Ukedager: torsdag
Antall: Inntil 30 elever
Varighet: 45 min
Trinn: 1.-2. trinn

Klikk på bestill for klokkeslett og ledige tider. Tilbud for neste semester kan bestilles fra medio november og april.  

Kompetansemål

Gjøre forsøk med vann og lys og samtale om observasjonene.

Forberedelser 

Lærerveiledning: lærerveiledning
Anbefalt forarbeid: Gå igjennom viktige begreper, se lærerveiledning.
Anbefalt etterarbeid: Reflekter over og diskuter de ulike eksperimentene på VilVite. Kan elevene finne på et annet eksperiment med lys?

Til informasjon 

Året 2015 var oppnevnt til lysets år. VilVite markerte dette med et læringsprogram hvor klassen fikk studere lys og bruke synssansen på mange måter. Tilbudet har blitt videreført fra 2016.

Bestill

Lagt ut: 06.10.2016

Nyheter skole og barnehage

Flere lærerkurs i januar

Nå i januar arrangerer vi tre kurs for lærere og barnehageansatte. Kursene gir både faglig påfyll og konkrete metoder og verktøy.

 

Spenningsekspedisjonen - ledige plasser i vår

Spenningsekspedisjonen er vårt mest besøkte program. Vi har ennå ledige plasser denne våren. Elevene lærer om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, samt om elsikkerhet og miljøeffekter som følge energiproduksjon.

Bestill vårens læringstilbud

VilVite tilbyr til enhver tid rundt 60 ulike læringstilbud for barnehager, grunnskoler og videregående skoler. Alle læringstilbudene er knyttet til læreplanen eller rammeplan for barnehagen. Velkommen til realfagsglede og læring!

Følg oss: