Skole og barnehage

Fram i lyset

L

Elevene går inn i et lysrom som har ting som totalt endrer seg ved ulik belysning. Klassen utforsker lyskilder, blander lys og opplever at nye farger dannes. Vi ser på lys og vann, og på hvordan lyset brytes.

Fag / fagområde: Naturfag
Ukedager: torsdag
Antall: Inntil 30 elever
Varighet: 45 min
Målgruppe: 1.-2. trinn

Klikk på «Bestill» nedenfor for klokkeslett og ledige tider. Tilbud for hele neste skoleår kan bestilles fra medio april.  

Kompetansemål
Gjøre forsøk med vann og lys og samtale om observasjonene.

Forberedelser 
Lærerveiledning: lærerveiledning
Anbefalt for- og etterarbeid: Powerpoint

Bestill

Lagt ut: 06.10.2016

Nyheter skole og barnehage

Verksted i Juletreskogen med ny vri

Vi inviterer 1.-7. trinn til juleverksted hvor elevene får lage juletrepynt. Nytt av året er en sterkere matamatisk innfallsvinkel med rom for kreativitet og skaperglede. I tillegg har vi år også et tilbud til 5.-7. trinn. 

Spenningsekspedisjonen - bestill for høsten!

BKK tar samfunnsansvar og inviterer 9. og 10. klassinger til læringsprogrammet BKK-Spenningsekspedisjonen på VilVite. Elevene lærer om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, samt om elsikkerhet og miljøeffekter som følge energiproduksjon.

NYHET! Inspirasjonskurs "Plast, bruk og kast"

Dette er et todagerskurs for deg som jobber med barnehagebarn og skal hjelpe deg med å komme i gang med bærekraft i barnehagen. Kursdager: 14. nov. 2018 og 13. feb.2019. 

Følg oss: