Skole og barnehage

Månereisen

L

Elevene lærer om natt, dag og årstider. Klassen får på seg romdrakter og går inn i VilVites digitale planetarium. Der reiser vi til månen og ser oss rundt i solsystemet. Etter månereisen blir det rom for å ta bilde av elevene i romdraktene.

Fag / fagområde: Naturfag
Ukedager: torsdag + fredag
Antall: Inntil 30 elever
Varighet: 45 min
Målgruppe: 1.-2. trinn

Klikk på «Bestill» nedenfor for klokkeslett og ledige tider. Tilbud for hele neste skoleår kan bestilles fra medio april.  

Kompetansemål  
Beskrive og illustrere hvordan jorda, månen og sola beveger seg i forhold til hverandre, og fortelle om årstider, døgn og månefaser

Forberedelser
Viktig informasjon til lærer: lærerveiledning.
Anbefalt for- og etterarbeid: forslag til lærer.

Læringsprogrammet holdes i mobilt planetarium.

Bestill

Lagt ut: 31.03.2017

Nyheter skole og barnehage

Verksted i Juletreskogen med ny vri

Vi inviterer 1.-7. trinn til juleverksted hvor elevene får lage juletrepynt. Nytt av året er en sterkere matamatisk innfallsvinkel med rom for kreativitet og skaperglede. I tillegg har vi år også et tilbud til 5.-7. trinn. 

Spenningsekspedisjonen - bestill for høsten!

BKK tar samfunnsansvar og inviterer 9. og 10. klassinger til læringsprogrammet BKK-Spenningsekspedisjonen på VilVite. Elevene lærer om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, samt om elsikkerhet og miljøeffekter som følge energiproduksjon.

NYHET! Inspirasjonskurs "Plast, bruk og kast"

Dette er et todagerskurs for deg som jobber med barnehagebarn og skal hjelpe deg med å komme i gang med bærekraft i barnehagen. Kursdager: 14. nov. 2018 og 13. feb.2019. 

Følg oss: