Oppdrag Bee-bot

Hvordan skal bien nå frem til blomstene? Elevene programmerer en liten bie-robot ved hjelp av enkle kommandoer.
 • Fagområder: Matematikk
 • Tidspunkt: tirsdag og onsdag
 • Antall: Inntil 30 elever
 • Varighet: 60 min
 • Målgruppe: 1.-2. trinn
 • VilVite Mer

  Her er relevante aktiviteter og tema som kan aktivisere forkunnskaper, og som gir rom for refleksjon og oppsummering. For- og etterarbeid for dine elever.

  Hva skjer i dette læringstilbudet?

  Læringsprogrammet fokuserer på å få forståelse for og ferdigheter innen enkel programmering av Bee-Bot, en liten bie-robot.

  Elevene jobber med å tenke sekvenser, repetere sekvenser og lage en plan slik at bien utfører et oppdrag. Elevene jobber i grupper, og skal programmere bien sammen. Gruppene bestemmer biens vei ved at bie-bot programmeres til stegvis å gå frem, gå tilbake eller snu seg 90 grader den ene eller andre veien. Målet kan f. eks være å nå frem til en bikube eller en blomst.

  Ut 2020 bestiller du dette læringsprogrammet som en del av tilbudet VilVite - til din skole. 

  Les mer og bestill
   

  Ranselpost
  Her er en oppgave som elevene kan ta med hjem til familien etterpå. Du kan dele den digitalt eller skrive den ut som ranselpost (i farger).

    

  Tilknytning til læreplan

  Opplæringens verdigrunnlag: Skaperglede, engasjement og utforskertrang
  Skolen skal la elevene utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang, og la dem få erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling.

  Matematikk: Kompetansemål
  Lage og følgje reglar og trinnvise instruksjonar i leik og spel.

   

  Lærers rolle

  Les mer om din rolle her

  Formidler leder elevene gjennom programmet, lærer kan bli bedt om å delta på noen enkle demonstrasjoner for klassen.

   

  Nyheter skole og barnehage

  Knekker programmeringskoden med Kodekraft!

  Så langt har over 500 elever i 10. klasse lært å programmere gjennom læringstilbudet Kodekraft på VilVite. Noe for dine elever?

  Kurs i undervisning for evnerike barn - på nett

  Det er mange evnerike barn i Norge, så mange at det er svært sannsynlig at du som lærer hver dag har kontakt med barn som faller innenfor denne kategorien. 14. oktober tilbyr VilVite et kurs som hjelper deg å identifisere og tilrettelegge undervisningen for disse barna.

  Kodekraft - nyhet til 10. trinn

  Et nytt gratis læringsprogram med navnet Kodekraft skal bidra til at elever lærer om teknologi og programmering før de begynner på videregående skole.

  – Vi ønsker å skape økt realfagsglede blant ungdom gjennom praktisk programmering, sier prosjektleder Anne Mæland fra VilVite.

  Følg oss: