Skole og barnehage

Bygg en bro

L

Klassen skal sammen bygge en 6 meter lang hengebro. Elevene jobber i arbeidslag og bygger sammen brodelene. Tilslutt får alle gå over hele broen. Vi studerer konstruksjonen og lærer hvordan hengebroer virker.

Fag / fagområde: Naturfag
Ukedager: torsdag og fredag
Antall: Inntil 26 elever
Varighet: 45 min
Trinn: 3.-4. trinn

 

Klikk på bestill for klokkeslett og ledige tider. Tilbud for neste semester kan bestilles fra medio november og april. 

Kompetansemål 

- Beskrive konstruksjoner og diskutere hvorfor noen konstruksjoner er mer stabile og tåler større belastning.
- Gjenkjenne og beskrive bærende strukturer i ulike byggverk i nærmiljøet.

Forberedelser 

Informasjon til lærer: Lærerveiledning
Anbefalt forarbeid: Powerpoint-presentasjon til forarbeidet med informasjonsark til lærer. 
Anbefalt etterarbeid: elevark.

Bestill

Lagt ut: 20.10.2016

På læringsprogrammet lærer elevene om ulike brotyper og setter selv sammen en hengebro.

Nyheter skole og barnehage

SFO på VilVite i vinterferien

SFO kan komme til VilVite i vinterferien for utforsking og opplevelser i utstillingen. Dette er en populær opplevelse for SFO som vil gjøre noe kjekt!

Yrkesfagenes år 2018

Kunnskapsdepartementet har satt i gang en kampanje som skal gi både bedrifter, unge og foresatte innsikt om yrkesfag og arbeidsliv, og øke antall lærebedrifter og læreplasser.
VilVite tilbyr læringsprogram som passer yrkesfag og bidrar dermed til å fremme fokus på yrkesfag i tråd i med målsettingen til Kunnskapsdepartementet. 

 

Maritim realfagskveld 22. mars 2018

Hva vil du bli? Hva skal du velge? Hvilke muligheter finnes der ute? Maritime Bergen og VilVite samarbeider sammen med en rekke bedrifter og skoler, for å hjelpe deg å besvare disse spørsmålene.

Følg oss: