Skole og barnehage

Bygg en bro

L

Klassen skal sammen bygge en 6 meter lang hengebro. Elevene jobber i arbeidslag og bygger sammen brodelene. Tilslutt får alle gå over hele broen. Vi studerer konstruksjonen og lærer hvordan hengebroer virker.

Fag / fagområde: Naturfag
Ukedager: torsdag og fredag
Antall: Inntil 26 elever
Varighet: 45 min
Målgruppe: 3.-4. trinn

Klikk på «Bestill» nedenfor for klokkeslett og ledige tider. Tilbud for hele neste skoleår kan bestilles fra medio april.  

Kompetansemål 
- Beskrive konstruksjoner og diskutere hvorfor noen konstruksjoner er mer stabile og tåler større belastning.
- Gjenkjenne og beskrive bærende strukturer i ulike byggverk i nærmiljøet.

Forberedelser 
Informasjon til lærer: Lærerveiledning
Anbefalt forarbeid: Powerpoint-presentasjon til forarbeidet med informasjonsark til lærer. 
Anbefalt etterarbeid: elevark.

Bestill

Lagt ut: 20.10.2016

På læringsprogrammet lærer elevene om ulike brotyper og setter selv sammen en hengebro.

Nyheter skole og barnehage

Metamorfose - et sommerfuglshow

Metamorfose er en musikalsk og visuell historie for 4-åringer (født 2014), hvor vi følger sitronsommerfuglens liv gjennom skygge-  og dukketeater. Oppleves 25.-27. september.

NYHET! Inspirasjonskurs "Plast, bruk og kast"

Dette er et todagerskurs for deg som jobber med barnehagebarn og skal hjelpe deg med å komme i gang med bærekraft i barnehagen. Kursdager: 14. nov. 2018 og 13. feb.2019. 

Spenningsekspedisjonen - bestill for høsten!

BKK tar samfunnsansvar og inviterer 9. og 10. klassinger til læringsprogrammet BKK-Spenningsekspedisjonen på VilVite. Elevene lærer om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, samt om elsikkerhet og miljøeffekter som følge energiproduksjon.

Følg oss: