Skole og barnehage

Knokkelkaos

L

Fra en haug med knokler setter elevene sammen et fullstendig skjelett. Hvor skal de forskjellige knoklene? Elevene gjør målinger av kroppshøyde, skostørrelsen og teller tenner. Ut fra elevenes resultater og observasjoner, hva kan de si om skjelettet?

Fag / fagområde: Matematikk og Naturfag
Ukedager: torsdag
Antall: Inntil 30 elever
Varighet: 45 min
Trinn: 3.-4. trinn

Klikk på bestill for klokkeslett og ledige tider. Tilbud for neste semester kan bestilles fra medio november og april.  

Kompetansemål

- Beskrive skjelettet og muskler og gjøre rede for hvordan kroppen kan bevege seg (Naturfag). 
- Sammenligne størrelser ved hjelp av passende måleredskaper og enkel beregning, presentere resultatene og vurdere om de er rimelige (Matematikk).

Forberedelser

Viktig informasjon til lærer: lærerveiledning
Anbefalt for- og etterarbeid: for- og etterarbeid

Bestill

Lagt ut: 20.10.2016

Mennesket har en kort hals, mens sjiraffen har lang hals . Hvorfor er det slik? Er det forskjell på halsvirvlene?

Nyheter skole og barnehage

Flere lærerkurs i januar

Nå i januar arrangerer vi tre kurs for lærere og barnehageansatte. Kursene gir både faglig påfyll og konkrete metoder og verktøy.

 

Spenningsekspedisjonen - ledige plasser i vår

Spenningsekspedisjonen er vårt mest besøkte program. Vi har ennå ledige plasser denne våren. Elevene lærer om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, samt om elsikkerhet og miljøeffekter som følge energiproduksjon.

Bestill vårens læringstilbud

VilVite tilbyr til enhver tid rundt 60 ulike læringstilbud for barnehager, grunnskoler og videregående skoler. Alle læringstilbudene er knyttet til læreplanen eller rammeplan for barnehagen. Velkommen til realfagsglede og læring!

Følg oss: