Skole og barnehage

Knokkelkaos

L

Fra en haug med knokler setter elevene sammen et fullstendig skjelett. Hvor skal de forskjellige knoklene? Elevene gjør målinger av kroppshøyde, skostørrelsen og teller tenner. Ut fra elevenes resultater og observasjoner, hva kan de si om skjelettet?

Fag / fagområde: Matematikk og Naturfag
Ukedager: torsdag
Antall: Inntil 30 elever
Varighet: 45 min
Trinn: 3.-4. trinn

Klikk på «Bestill» nedenfor for klokkeslett og ledige tider. Tilbud for hele neste skoleår kan bestilles fra medio april.  

Kompetansemål
- Beskrive skjelettet og muskler og gjøre rede for hvordan kroppen kan bevege seg (Naturfag). 
- Sammenligne størrelser ved hjelp av passende måleredskaper og enkel beregning, presentere resultatene og vurdere om de er rimelige (Matematikk).

Forberedelser
Viktig informasjon til lærer: lærerveiledning
Anbefalt for- og etterarbeid: for- og etterarbeid

Bestill

Lagt ut: 20.10.2016

Mennesket har en kort hals, mens sjiraffen har lang hals . Hvorfor er det slik? Er det forskjell på halsvirvlene?

Nyheter skole og barnehage

Spenningsekspedisjonen - bestill til høsten!

BKK tar samfunnsansvar og inviterer 9. og 10. klassinger til læringsprogrammet BKK-Spenningsekspedisjonen på VilVite. Elevene lærer om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, samt om elsikkerhet og miljøeffekter som følge energiproduksjon.

Biene kommer

Til høsten kan førskolebarn delta på vårt nyeste læringsprogram: Biene kommer. Her skal barna programmere en liten bie-robot, noe som vekker nysgjerrighet og mestringsfølelse!

NYHET! Nå kan du bestille læringstilbud for hele neste skoleår

Nå tilbyr vi for første gang muligheten til å bestille læringsprogram for et helt skoleår frem i tid. Da kan lærerne planlegge bedre, bestille tidligere og slik sikre plass også på de mest etterspurte programmene. 

Følg oss: