Skole og barnehage

Kroppen din

T

Temaløype der elevene jobber i grupper for å løse oppgaver i utstillingen knyttet til anatomi og fysiologi. Løypen vektlegger også eksperimenter som krever fysisk aktivitet. Elevene jobber i grupper. Lærer har ansvaret for gjennomføringen.

Fag / fagområde: Naturfag
Ukedager: Tirsdag - fredag
Antall: Inntil 30 elever.
Varighet: 60 min
Trinn: 3.-4. trinn

Klikk på bestill for klokkeslett og ledige tider. Tilbud for neste semester kan bestilles fra medio november og april.  

Kompetansemål

Beskrive i hovedtrekk hvordan menneskekroppen er bygd opp.

Forberedelse 

Gå gjennom elevarkene med elevene i forkant av besøket. Ta med elevarkene til VilVite.
Viktig informasjon til lærer: Lærerveiledning
Oppgavesett: Elevark med fasit.

Bestill

Lagt ut: 22.11.2016

Elevene lærer hvordan kroppen er bygget (anatomi) og fungerer (fysiologi). Hoppetelleren er en av flere installasjoner som elevene bruker for å lære om kroppens energiforbruk.
Elevene får utfolde seg fysisk i utstillingen og samtidig lære.

Nyheter skole og barnehage

Flere lærerkurs i januar

Nå i januar arrangerer vi tre kurs for lærere og barnehageansatte. Kursene gir både faglig påfyll og konkrete metoder og verktøy.

 

Spenningsekspedisjonen - ledige plasser i vår

Spenningsekspedisjonen er vårt mest besøkte program. Vi har ennå ledige plasser denne våren. Elevene lærer om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, samt om elsikkerhet og miljøeffekter som følge energiproduksjon.

Bestill vårens læringstilbud

VilVite tilbyr til enhver tid rundt 60 ulike læringstilbud for barnehager, grunnskoler og videregående skoler. Alle læringstilbudene er knyttet til læreplanen eller rammeplan for barnehagen. Velkommen til realfagsglede og læring!

Følg oss: