Skole og barnehage

Kroppen din

T

Temaløype der elevene jobber i grupper for å løse oppgaver i utstillingen knyttet til anatomi og fysiologi. Løypen vektlegger også eksperimenter som krever fysisk aktivitet. Elevene jobber i grupper. Lærer har ansvaret for gjennomføringen.

Fag / fagområde: Naturfag
Ukedager: Tirsdag - fredag
Antall: Inntil 30 elever.
Varighet: 60 min
Målgruppe: 3.-4. trinn

Klikk på «Bestill» nedenfor for klokkeslett og ledige tider. Tilbud for hele neste skoleår kan bestilles fra medio april.  

Kompetansemål
Beskrive i hovedtrekk hvordan menneskekroppen er bygd opp.

Forberedelse 
Gå gjennom elevarkene med elevene i forkant av besøket. Ta med elevarkene til VilVite.
Viktig informasjon til lærer: Lærerveiledning
Oppgavesett: Elevark med fasit.

Bestill

Lagt ut: 22.11.2016

Elevene lærer hvordan kroppen er bygget (anatomi) og fungerer (fysiologi). Hoppetelleren er en av flere installasjoner som elevene bruker for å lære om kroppens energiforbruk.
Elevene får utfolde seg fysisk i utstillingen og samtidig lære.

Nyheter skole og barnehage

Verksted i Juletreskogen med ny vri

Vi inviterer 1.-7. trinn til juleverksted hvor elevene får lage juletrepynt. Nytt av året er en sterkere matamatisk innfallsvinkel med rom for kreativitet og skaperglede. I tillegg har vi år også et tilbud til 5.-7. trinn. 

Spenningsekspedisjonen - bestill for høsten!

BKK tar samfunnsansvar og inviterer 9. og 10. klassinger til læringsprogrammet BKK-Spenningsekspedisjonen på VilVite. Elevene lærer om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, samt om elsikkerhet og miljøeffekter som følge energiproduksjon.

NYHET! Inspirasjonskurs "Plast, bruk og kast"

Dette er et todagerskurs for deg som jobber med barnehagebarn og skal hjelpe deg med å komme i gang med bærekraft i barnehagen. Kursdager: 14. nov. 2018 og 13. feb.2019. 

Følg oss: