Bee-bot på skattejakt

Nå skal bien ut på skattejakt. Elevene programmerer en liten bie-robot i et koordinatsystem ved hjelp av enkle kommandoer.
 • Fagområder: Matematikk
 • Tidspunkt: tirsdag og onsdag
 • Antall: Inntil 30 elever
 • Varighet: 60 min
 • Målgruppe: 3.-4. trinn
 • VilVite Mer

  Her er relevante aktiviteter og tema som kan aktivisere forkunnskaper, og som gir rom for refleksjon og oppsummering. For- og etterarbeid for dine elever.

  Hva skjer i dette læringstilbudet?

  Et koordinatsystem med terninger fungerer som skattekart der elevene samler gull og diamanter. Læringsprogrammet gir øvelse i bruk av koordinatsystem og ferdigheter innen enkel programmering.

  Formidler er en sjørøverkaptein som sender elevene ut på skattejakt for å finne gull og diamanter. Elevene mønstrer som mannskap. Lærer blir tildelt offiserstittel og får overordnet ansvar for mannskapets orden.

  Elevene jobber i grupper, og skal programmere en Bee-Bot til å gå på skattejakt i et koordinatsystem. Gruppene bestemmer biens vei ved at den programmeres til stegvis å gå frem, tilbake eller snu seg 90 grader til styrbord eller babord. Elevene legger ut skatter (og etterhvert også farer) ved å trille to terninger. En blå og rød terning angir med tall hvor i koordinatsystemet skattene skal plasseres. Til slutt blir skattene samlet inn og telt opp.

  Ut 2020 bestiller du dette læringsprogrammet som en del av VilVite – til din skole.

  Les mer og bestill

  Ranselpost
  Her er en oppgave som elevene kan ta med hjem til familien etterpå. Du kan dele den digitalt eller skrive den ut som ranselpost (i farger).

   

  Tilknytning til læreplan

  Opplæringens verdigrunnlag: Skaperglede, engasjement og utforskertrang
  Skolen skal la elevene utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang, og la dem få erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling.

  Matematikk: Kompetansemål
  Eksperimentere med og forklare plasseringar i koordinatsystemet
  Lage og følgje reglar og trinnvise instruksjonar i leik og spel knytte til koordinatsystemet

  Lærers rolle

  Les mer om din rolle her

  Nyheter skole og barnehage

  Knekker programmeringskoden med Kodekraft!

  Så langt har over 500 elever i 10. klasse lært å programmere gjennom læringstilbudet Kodekraft på VilVite. Noe for dine elever?

  Kurs i undervisning for evnerike barn - på nett

  Det er mange evnerike barn i Norge, så mange at det er svært sannsynlig at du som lærer hver dag har kontakt med barn som faller innenfor denne kategorien. 14. oktober tilbyr VilVite et kurs som hjelper deg å identifisere og tilrettelegge undervisningen for disse barna.

  Kodekraft - nyhet til 10. trinn

  Et nytt gratis læringsprogram med navnet Kodekraft skal bidra til at elever lærer om teknologi og programmering før de begynner på videregående skole.

  – Vi ønsker å skape økt realfagsglede blant ungdom gjennom praktisk programmering, sier prosjektleder Anne Mæland fra VilVite.

  Følg oss: