Skole og barnehage

Rakettfabrikken

L

Hvordan får vi egentlig til å skyte ut raketter? Elevene lager hver sin egen papirrakett hvor de bestemmer form og plassering av vingene. Til slutt skyter vi opp rakettene med trykkluft ved hjelp av en sykkelpumpe.

Fag / fagområde: Naturfag
Ukedager: torsdag og fredag
Antall: 30
Varighet: 1 time 15 min
Målgruppe: 3.-4. trinn

Klikk på «Bestill» nedenfor for klokkeslett og ledige tider. Tilbud for hele neste skoleår kan bestilles fra medio april.  

Kompetansemål
Utforske fenomener knyttet til luft og lyd, beskrive observasjonene og foreslå forklaringer.

Forberedelser
Viktig informasjon til lærer: lærerveiledning.
Anbefalt for- og etterarbeid: for- og etterarbeid til bruk i klassen.

Bestill

Lagt ut: 20.10.2016

Etter at elevene har laget raketten sin, prøver vi ulike utskytingsvinkler og måler lengder. Vi samtaler om hvordan rakettene virker, og sammenligner de forskjellige løsningene.

Nyheter skole og barnehage

Verksted i Juletreskogen med ny vri

Vi inviterer 1.-7. trinn til juleverksted hvor elevene får lage juletrepynt. Nytt av året er en sterkere matamatisk innfallsvinkel med rom for kreativitet og skaperglede. I tillegg har vi år også et tilbud til 5.-7. trinn. 

Spenningsekspedisjonen - bestill for høsten!

BKK tar samfunnsansvar og inviterer 9. og 10. klassinger til læringsprogrammet BKK-Spenningsekspedisjonen på VilVite. Elevene lærer om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, samt om elsikkerhet og miljøeffekter som følge energiproduksjon.

NYHET! Inspirasjonskurs "Plast, bruk og kast"

Dette er et todagerskurs for deg som jobber med barnehagebarn og skal hjelpe deg med å komme i gang med bærekraft i barnehagen. Kursdager: 14. nov. 2018 og 13. feb.2019. 

Følg oss: