Skole og barnehage

Skaperhagen (3.-4. trinn)

L

Nyhet høsten 2017. I Skaperhagen får elevene trening i problemløsning. De bygger en prototype, tester mye underveis og lærer av egne erfaringer. Oppdragene fokuserer på det kreative, men er tematikken er knyttet til naturfaglige fenomener, utprøving av materialer, verktøy og teknologi. Elevene lærer å stille utforskende spørsmål, analysere og løse problemer sammen med andre.

Fag / fagområde: Det skapende mennesket
Ukedager: Høst: tirsdag og fredag. Vår: tirsdag og onsdag
Antall: 32 elever. For grupper opp til 180 elever, kontakt bestilling@vilvite.no med ønsket dato, antall og ankomst
Varighet: 60 min
Trinn: 3.-4. trinn

Om Skaperhagen
Skaperhagen handler om det skapende mennesket: om å løse problemer i samarbeid med andre gjennom å bruke kreativiteten, utforske materialer, verktøy og teknologi. Hele Skaperhagen består av fem hus med fem ulike utfordringer. Hvert hus har et arbeidsbord med utstyr og en teststasjon for utprøving. Klasser med mer enn 30 elever blir fordelt på to hus med hver sin utfordring og formidler. Det er ingen oppskrift for hvordan utfordringene skal løses, det er opp til hver enkelt elev eller gruppe å teste ut ulike løsninger og bygge seg en prototype. Her er det prøving og feiling som gjelder - og å lære av dette. Formidler hjelper til ved å motivere, stille spørsmål og om nødvendig gi hint eller forslag til bruk av materialer eller verktøy. Til slutt presenterer vi prototypene for hverandre.

Skaperhagen består av 4 forskjellige utfordringer, der elevene får delta på ett av dem:
- Løvblåseren
- Balkongen
- Redskapsboden
- Klessnoren
- Kommer i 2018: Dammen

Forberedelser og etterarbeid
Viktig informasjon til lærer: lærerveiledning
Forarbeid: Forbered elevene på at de på VilVite lage sin egen prototype for å løse en utfordring, og se filmen under dersom du mener den kan passer for din klasse.
Film med eksempler på kreativ problemløsning: Film om å lage elektrisk bryter.
Forslag til etterarbeid: Presentasjon til lærer

Viktig informasjon
Klasser med mer enn 30 elever blir delt i to grupper. Hver gruppe får en formidler og utfordring. 

For grupper opp til 180 elever, f. eks hele trinnet, får du hjelp til å bestille flere program i Skaperhagen på samme dag. Send
e-post til bestilling@vilvite.no med ønsket dato, antall, trinn og tid for ankomst.

Bestill

Lagt ut: 05.05.2017

Lage, prøve, teste og prøve på ny. Elevene bruker kreativitet for å løse oppdrag under besøket i Skaperhagen.

Nyheter skole og barnehage

Proteinsyntesen - en oppbyggende nyhet

Erfaringsmessig er proteinsyntesen en prosess som er vanskelig å forklare og forstå. Nå har våre formidlere utviklet et helt nytt program, som levendegjør prosessen og viser sammenhengen mellom DNA, mRNA, tRNA, aminosyre og protein.

Bestill vårens læringstilbud

VilVite tilbyr til enhver tid rundt 60 ulike læringstilbud for barnehager, grunnskoler og videregående skoler. Alle læringstilbudene er knyttet til læreplanen eller rammeplan for barnehagen. Velkommen til realfagsglede og læring!

Bli med på Kodetimen

I år er VilVite med på Kodetimen i uke 49, og i den forbindelse tilbyr vi ekstra plasser på våre program innenfor koding.

Følg oss: