Skole og barnehage

Skaperhagen - Kjedereaksjon

L

Klarer vi å lage en sammenhengende kjedereaksjon? Elevene jobber i grupper og samarbeider om å bygge hver sin del av en kjedereaksjonen. Det er mye forskjellig utstyr tilgjengelig og vi lærer av å teste og prøve ut underveis. Redskapsboden er et av husene i Skaperhagen, en kreativ arena hvor elevene jobber med problemløsning og lærer av egne erfaringer.

Fag / fagområde: Det skapende mennesket.
Ukedager: tirsdag og onsdag
Antall: 32 elever. For grupper opp til 180 elever, kontakt bestilling@vilvite.no med ønsket dato, antall, og ankomst
Varighet: 60 min
Trinn: 3.-4. trinn

Om Skaperhagen
Skaperhagen handler om det skapende mennesket: om å løse problemer i samarbeid med andre gjennom å bruke kreativiteten, utforske materialer, verktøy og teknologi. Hele Skaperhagen består av fem hus med fem ulike utfordringer. Hvert hus har et arbeidsbord med utstyr og en teststasjon for utprøving. Det er ingen oppskrift for hvordan utfordringene skal løses, det er opp til hver enkelt elev eller gruppe å teste ut ulike løsninger og bygge seg en prototype. Her er det prøving og feiling som gjelder - og å lære av dette. Formidler hjelper til ved å motivere, stille spørsmål og om nødvendig gi hint eller forslag til bruk av materialer eller verktøy. Til slutt presenterer vi prototypene for hverandre.

Forberedelser og etterarbeid
Viktig informasjon til lærer: lærerveiledning.
Forslag til forarbeid: se inspirerende filmer fra Youtube, f. eks.: - filmen All 6 Simple Machines! 
Søke tips: søk på Rude Goldberg
Forslag til etterarbeid: Se filmer dere tok av kjedereaksjonen og beskriv hva som skjedde. Last ned forslag til lærer her

Viktig informasjon
Klasser med mer enn 30 elever blir delt i to grupper. Hver gruppe får en formidler og utfordring. 

For grupper opp til 180 elever, f. eks hele trinnet, får du hjelp til å bestille flere program i Skaperhagen på samme dag. Send
e-post til bestilling@vilvite.no med ønsket dato, antall, trinn og tid for ankomst.

Bestill

Lagt ut: 05.05.2017

Oppdraget i Løvblåseren er å lage noe som kan forflytte seg ved hjelp av vind.

Nyheter skole og barnehage

SFO på VilVite i vinterferien

SFO kan komme til VilVite i vinterferien for utforsking og opplevelser i utstillingen. Dette er en populær opplevelse for SFO som vil gjøre noe kjekt!

Yrkesfagenes år 2018

Kunnskapsdepartementet har satt i gang en kampanje som skal gi både bedrifter, unge og foresatte innsikt om yrkesfag og arbeidsliv, og øke antall lærebedrifter og læreplasser.
VilVite tilbyr læringsprogram som passer yrkesfag og bidrar dermed til å fremme fokus på yrkesfag i tråd i med målsettingen til Kunnskapsdepartementet. 

 

Maritim realfagskveld 22. mars 2018

Hva vil du bli? Hva skal du velge? Hvilke muligheter finnes der ute? Maritime Bergen og VilVite samarbeider sammen med en rekke bedrifter og skoler, for å hjelpe deg å besvare disse spørsmålene.

Følg oss: