Skole og barnehage

Bak stikkontakten - energi til strøm

T

Temaløype i utstillingen der elevene bruker nettbrett og sammen løser oppgaver om energi, energioverganger og strøm. Først jobber de med installasjonene, deretter løser de en oppsummeringsoppgave. Lærer har ansvaret for gjennomføringen. Anbefales 6.-7. trinn.

Fag / fagområde: Naturfag
Ukedager: Tirsdag - fredag
Antall: Inntil 30 elever
Varighet: 60 min
Målgruppe: 5.-7. trinn

Klikk på «Bestill» nedenfor for klokkeslett og ledige tider. Tilbud for hele neste skoleår kan bestilles fra medio april.  

Kompetansemål

  • Gjøre rede for bruken av noen energikilder før og nå, og innhente informasjon og statistikk fra ulike kilder for å beskrive og diskutere mulige konsekvenser av energibruken for miljøet lokalt og globalt.
  • Gjøre forsøk med magnetisme og elektrisitet og forklare og presentere resultatene.

Forberedelser 
Viktig informasjon til lærer: lærerveiledning.

Forarbeid 

  1. La elevene løs puslespillet i grupper eller i fellesskap. Husk å slå på lyden. 
  2. Se introduksjonsVIDEO til temaløype i fellesskap. 

Etterarbeid

  1. Se flimsnuttene; lær og diskutere erfaringer fra eksperimentene på VilVite:
  1.  Elevene lager presentasjon med bildene de tok på VilVite (sendt til lærer) og hjemme. Mens løypen omhandler hvordan energiformer overføres til elektrisk energi, handler bildene som om energibruk.
  • Å ta bildene hjemme gir mulighet til å trekke foresatte og andre inn i skolearbeidet og vise hvordan naturfaglige fenomener også er representert i hverdagslivet.
  • Ved å lage en presentasjon får elevene et oppdrag som setter besøket inn i en helhet. Heng gjerne bildene eller presentasjonen opp i klasserommet.


Viktig informasjon
Temaløypen er utviklet for 6.-7. trinn.

Bestill

Lagt ut: 22.11.2016

Nyheter skole og barnehage

Vil du ha VilVite til din skole?

Vi søker to skoler som vil prøve vårt nye oppsøkende tilbud fra «VilVite på hjul». Da stiller vi med vitenshow, utstilling og læringsprogram – til en «VilVite-dag» ved skolen. Se hvilke tema du kan velge blant og meld tilbake nå. 

Tid for koding i uke 48-49

Vi er med på Kodetimen. I uke 48 og 49 har vi økt antall plasser på våre kodeprogrammer. Læringsprogrammene fokuserer på forståelse og ferdigheter innen enkel programmering. Her er det lære ved å gjøre – og programmere underveis!

Verksted i Juletreskogen med ny vri

Vi inviterer 1.-7. trinn til juleverksted hvor elevene får lage juletrepynt. Nytt av året er en sterkere matamatisk innfallsvinkel med rom for kreativitet og skaperglede. I tillegg har vi år også et tilbud til 5.-7. trinn. 

Følg oss: