Skole og barnehage

Bak stikkontakten - energi til strøm

T

Temaløype i utstillingen der elevene bruker nettbrett og sammen løser oppgaver om energi, energioverganger og strøm. Lærer har ansvaret for gjennomføringen.

Fag / fagområde: Naturfag
Ukedager: Tirsdag - fredag
Antall: Inntil 30 elever
Varighet: 60 min
Trinn: 5.-7. trinn


Klikk på bestill for klokkeslett og ledige tider. Tilbud for neste semester kan bestilles fra medio november og april. 

Kompetansemål

  • Gjøre rede for bruken av noen energikilder før og nå, og innhente informasjon og statistikk fra ulike kilder for å beskrive og diskutere mulige konsekvenser av energibruken for miljøet lokalt og globalt.
  • Gjøre forsøk med magnetisme og elektrisitet og forklare og presentere resultatene.

Forberedelser 

Viktig informasjon til lærer: lærerveiledning.

Forarbeid 

  1. La elevene løs puslespillet i grupper eller i fellesskap. Husk å slå på lyden. 
  2. Se introduksjonsVIDEO til temaløype i fellesskap. 

 

Etterarbeid 

  1. Se flimsnuttene; lær og diskutere erfaringer fra eksperimentene på VilVite:
  1.  Elevene lager presentasjon med bildene de tok på VilVite (sendt til lærer) og hjemme. Mens løypen omhandler hvordan energiformer overføres til elektrisk energi, handler bildene som om energibruk.
  • Å ta bildene hjemme gir mulighet til å trekke foresatte og andre inn i skolearbeidet og vise hvordan naturfaglige fenomener også er representert i hverdagslivet.
  • Ved å lage en presentasjon får elevene et oppdrag som setter besøket inn i en helhet. Heng gjerne bildene eller presentasjonen opp i klasserommet.

Bestill

Lagt ut: 22.11.2016

Nyheter skole og barnehage

Proteinsyntesen - en oppbyggende nyhet

Erfaringsmessig er proteinsyntesen en prosess som er vanskelig å forklare og forstå. Nå har våre formidlere utviklet et helt nytt program, som levendegjør prosessen og viser sammenhengen mellom DNA, mRNA, tRNA, aminosyre og protein.

Bestill vårens læringstilbud

VilVite tilbyr til enhver tid rundt 60 ulike læringstilbud for barnehager, grunnskoler og videregående skoler. Alle læringstilbudene er knyttet til læreplanen eller rammeplan for barnehagen. Velkommen til realfagsglede og læring!

Bli med på Kodetimen

I år er VilVite med på Kodetimen i uke 49, og i den forbindelse tilbyr vi ekstra plasser på våre program innenfor koding.

Følg oss: