Skole og barnehage

Bak stikkontakten - energi til strøm

T

Temaløype i utstillingen der elevene bruker nettbrett og sammen løser oppgaver om energi, energioverganger og strøm. Først jobber de med installasjonene, deretter løser de en oppsummeringsoppgave. Lærer har ansvaret for gjennomføringen.

Fag / fagområde: Naturfag
Ukedager: Tirsdag - fredag
Antall: Inntil 30 elever
Varighet: 60 min
Trinn: 5.-7. trinn


Klikk på bestill for klokkeslett og ledige tider. Tilbud for neste semester kan bestilles fra medio november og april. 

Kompetansemål

  • Gjøre rede for bruken av noen energikilder før og nå, og innhente informasjon og statistikk fra ulike kilder for å beskrive og diskutere mulige konsekvenser av energibruken for miljøet lokalt og globalt.
  • Gjøre forsøk med magnetisme og elektrisitet og forklare og presentere resultatene.

Forberedelser 

Viktig informasjon til lærer: lærerveiledning.

Forarbeid 

  1. La elevene løs puslespillet i grupper eller i fellesskap. Husk å slå på lyden. 
  2. Se introduksjonsVIDEO til temaløype i fellesskap. 

 

Etterarbeid 

  1. Se flimsnuttene; lær og diskutere erfaringer fra eksperimentene på VilVite:
  1.  Elevene lager presentasjon med bildene de tok på VilVite (sendt til lærer) og hjemme. Mens løypen omhandler hvordan energiformer overføres til elektrisk energi, handler bildene som om energibruk.
  • Å ta bildene hjemme gir mulighet til å trekke foresatte og andre inn i skolearbeidet og vise hvordan naturfaglige fenomener også er representert i hverdagslivet.
  • Ved å lage en presentasjon får elevene et oppdrag som setter besøket inn i en helhet. Heng gjerne bildene eller presentasjonen opp i klasserommet.

Bestill

Lagt ut: 22.11.2016

Nyheter skole og barnehage

SFO på VilVite i vinterferien

SFO kan komme til VilVite i vinterferien for utforsking og opplevelser i utstillingen. Dette er en populær opplevelse for SFO som vil gjøre noe kjekt!

Yrkesfagenes år 2018

Kunnskapsdepartementet har satt i gang en kampanje som skal gi både bedrifter, unge og foresatte innsikt om yrkesfag og arbeidsliv, og øke antall lærebedrifter og læreplasser.
VilVite tilbyr læringsprogram som passer yrkesfag og bidrar dermed til å fremme fokus på yrkesfag i tråd i med målsettingen til Kunnskapsdepartementet. 

 

Maritim realfagskveld 22. mars 2018

Hva vil du bli? Hva skal du velge? Hvilke muligheter finnes der ute? Maritime Bergen og VilVite samarbeider sammen med en rekke bedrifter og skoler, for å hjelpe deg å besvare disse spørsmålene.

Følg oss: