Skole og barnehage

Bak stikkontakten - energi til strøm

T

Temaløype i utstillingen der elevene bruker nettbrett og sammen løser oppgaver om energi, energioverganger og strøm. Først jobber de med installasjonene, deretter løser de en oppsummeringsoppgave. Lærer har ansvaret for gjennomføringen.

Fag / fagområde: Naturfag
Ukedager: Tirsdag - fredag
Antall: Inntil 30 elever
Varighet: 60 min
Trinn: 5.-7. trinn

Klikk på «Bestill» nedenfor for klokkeslett og ledige tider. Tilbud for hele neste skoleår kan bestilles fra medio april.  

Kompetansemål

  • Gjøre rede for bruken av noen energikilder før og nå, og innhente informasjon og statistikk fra ulike kilder for å beskrive og diskutere mulige konsekvenser av energibruken for miljøet lokalt og globalt.
  • Gjøre forsøk med magnetisme og elektrisitet og forklare og presentere resultatene.

Forberedelser 

Viktig informasjon til lærer: lærerveiledning.

Forarbeid 

  1. La elevene løs puslespillet i grupper eller i fellesskap. Husk å slå på lyden. 
  2. Se introduksjonsVIDEO til temaløype i fellesskap. 

 

Etterarbeid 

  1. Se flimsnuttene; lær og diskutere erfaringer fra eksperimentene på VilVite:
  1.  Elevene lager presentasjon med bildene de tok på VilVite (sendt til lærer) og hjemme. Mens løypen omhandler hvordan energiformer overføres til elektrisk energi, handler bildene som om energibruk.
  • Å ta bildene hjemme gir mulighet til å trekke foresatte og andre inn i skolearbeidet og vise hvordan naturfaglige fenomener også er representert i hverdagslivet.
  • Ved å lage en presentasjon får elevene et oppdrag som setter besøket inn i en helhet. Heng gjerne bildene eller presentasjonen opp i klasserommet.

Bestill

Lagt ut: 22.11.2016

Nyheter skole og barnehage

NYHET! Nå kan du bestille læringstilbud for hele neste skoleår

Nå tilbyr vi for første gang muligheten til å bestille læringsprogram for et helt skoleår frem i tid. Da kan lærerne planlegge bedre, bestille tidligere og slik sikre plass også på de mest etterspurte programmene. 

Vi setter fokus på miljø og forbrukeransvar

I vår tilbyr vi flere læringsprogram med fokus på miljø, plastproblematikk og forbrukeransvar. Vi ønsker at elevene blir enda mer bevisst på hvordan plast og forbruket vårt har innvirkning på miljøet rundt oss. Og se hvem som kommer for å inspirere oss!  

Biene kommer

Nå kan førskolebarn delta på vårt nyeste læringsprogram: Biene kommer. 

Følg oss: