Skole og barnehage

Bak stikkontakten - energi til strøm

T

Temaløype i utstillingen der elevene bruker nettbrett og sammen løser oppgaver om energi, energioverganger og strøm. Først jobber de med installasjonene, deretter løser de en oppsummeringsoppgave. Lærer har ansvaret for gjennomføringen.

Fag / fagområde: Naturfag
Ukedager: Tirsdag - fredag
Antall: Inntil 30 elever
Varighet: 60 min
Målgruppe: 5.-7. trinn

Klikk på «Bestill» nedenfor for klokkeslett og ledige tider. Tilbud for hele neste skoleår kan bestilles fra medio april.  

Kompetansemål

  • Gjøre rede for bruken av noen energikilder før og nå, og innhente informasjon og statistikk fra ulike kilder for å beskrive og diskutere mulige konsekvenser av energibruken for miljøet lokalt og globalt.
  • Gjøre forsøk med magnetisme og elektrisitet og forklare og presentere resultatene.

Forberedelser 
Viktig informasjon til lærer: lærerveiledning.

Forarbeid 

  1. La elevene løs puslespillet i grupper eller i fellesskap. Husk å slå på lyden. 
  2. Se introduksjonsVIDEO til temaløype i fellesskap. 

Etterarbeid

  1. Se flimsnuttene; lær og diskutere erfaringer fra eksperimentene på VilVite:
  1.  Elevene lager presentasjon med bildene de tok på VilVite (sendt til lærer) og hjemme. Mens løypen omhandler hvordan energiformer overføres til elektrisk energi, handler bildene som om energibruk.
  • Å ta bildene hjemme gir mulighet til å trekke foresatte og andre inn i skolearbeidet og vise hvordan naturfaglige fenomener også er representert i hverdagslivet.
  • Ved å lage en presentasjon får elevene et oppdrag som setter besøket inn i en helhet. Heng gjerne bildene eller presentasjonen opp i klasserommet.

Bestill

Lagt ut: 22.11.2016

Nyheter skole og barnehage

Metamorfose - et sommerfuglshow

Metamorfose er en musikalsk og visuell historie for 4-åringer (født 2014), hvor vi følger sitronsommerfuglens liv gjennom skygge-  og dukketeater. Oppleves 25.-27. september.

NYHET! Inspirasjonskurs "Plast, bruk og kast"

Dette er et todagerskurs for deg som jobber med barnehagebarn og skal hjelpe deg med å komme i gang med bærekraft i barnehagen. Kursdager: 14. nov. 2018 og 13. feb.2019. 

Spenningsekspedisjonen - bestill for høsten!

BKK tar samfunnsansvar og inviterer 9. og 10. klassinger til læringsprogrammet BKK-Spenningsekspedisjonen på VilVite. Elevene lærer om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, samt om elsikkerhet og miljøeffekter som følge energiproduksjon.

Følg oss: