Elevmaskin - til din skole

Hvordan tenker en datamaskin? Elevene utforsker algoritmisk tenking gjennom ulike leker og øvelser.
Bestill VilViteMer: For- og etterarbeid
 • Fagområder: Matematikk , Naturfag
 • Antall: Inntil 30 elever
 • Varighet: 75 minutter
 • Målgruppe: 3.-4. trinn , 5.-7. trinn
 • Hva skjer i dette læringstilbudet?

  Hvor nøyaktig må du EGENTLIG være om du skal instruere noen i å gå en runde rundt pulten? Klarer du å hacke medelevene dine? Og hvordan kommer det til å se ut når vi gjør hele klasserommet om til en enorm datamaskin?

  Som en del av fagfornyelsen har programmering fått en større rolle i læreplanmålene. Dette kurset gir elever uten programmeringsbakgrunn en introduksjon til emnet. Vi legger PC, iPad og Chromebook vekk, og gjennom praktiske øvelser i felleskap forklarer og demonstrerer vi ulike teknikker og programmeringsbegreper (algoritmer, løkker, dekomposisjon, variabler, med mer).

  Alle læringsprogram på VilVite har tilgjengelig for- og etterarbeid til elevene dine. Nå er dette for- og etterarbeidet i ny form: som artikler og aktiviteter på VilViteMer.
  VilViteMer: For- og etterarbeid

  Tilknytning til læreplanen

  Overordnet del: skaperglede, engasjement og utforskertrang
  Skolen skal la elevene utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang, og la dem få erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling.

  Matematikk: kompetansemål
  Lage og programmere algoritmer med bruk av variabler, vilkår og løkker.

  Praktisk informasjon

  Forberedelse
  Klasserommet kan gjerne deles opp i forkant, da elevene skal jobbe vekselvis i par, og i grupper (4-6 elever i hver gruppe). Vi ønker og å vise en Powerpoint-presentasjon for elevene på storskjerm underveis.

  Ankomst
  En formidler fra VilVite ankommer din skole ca. 30 minutter før første økt starter.

  Velg program for dagen når du bestiller
  Når du er på bestillingsiden, vil du se tre klokkeslett. Klokkeslettet angir hvilket program du velger. Du kan velge mellom 3 alternative programmer. Finn det programmet som passer din skole best:

  Alternativ 1
  Første økt kl. 08.30-09.45
  Andre økt kl. 10.00-11.15
  Tredje økt kl. 11.30-12.45

  Alternativ 2
  Første økt kl. 08.45-10.00
  Andre økt kl. 10.15-11.30
  Tredje økt kl. 11.45-13.00

  Alternativ 3
  Første økt kl. 09.00-10.15
  Andre økt kl. 10.30-11.45
  Tredje økt kl. 12.00-13.15

  Lærers rolle

  Les mer om din rolle her

  Nyheter skole og barnehage

  Vi besøker barnehager med Ballongbaluba

  Vi er i gang med vårens tilbud til førskolebarna og reiser ut til barnehagene med Ballongbaluba. 

  Ny ressursside til skole og barnehage

  Den nye ressurssiden VilViteMer er for alle som vil vite enda mer om naturvitenskap!

  Suksess med digitalt kodetilbud - nå får også 9. trinn delta

  Over 1300 elever har deltatt på digital kodeundervisning fra VilVite høsten 2020, og nå kan også 9. trinn bestille «Kodekraft», som er et gratis, digitalt læringstilbud i programmering til ungdomsskoler i Vestland og deler av Møre og Romsdal. 

  Følg oss: