Kjedereaksjon - til din skole

NYHET! Endelig er Kjedereaksjon tilbake. Elevene dine bygger små kjedereaksjoner på sine egne pulter. Blir reaksjonen som tenker?
Bestill VilViteMer: For- og etterarbeid
 • Fagområder: Kunst og håndverk , Naturfag
 • Tidspunkt: tirsdag, onsdag og torsdag
 • Antall: 30 elever
 • Varighet: 75 min
 • Målgruppe: 3.-4. trinn , 5.-7. trinn
 • Hva skjer i dette læringstilbudet?

  Kjedereaksjon er tilbake og denne gang med nytt utseende. Nå tar vi med oss utstyret ut til skolen din og elevene bygger små kjedereaksjoner på pultene sine. Oppdraget er det samme: klarer de å lage en serie med reaksjoner og hvor kreative løsninger klarer de å skape?

  Elevene skal jobbe i grupper. Hver gruppe får et skråplan som de skal sette på pulten samt en eske med forskjellig utstyr og deler til å bygge kjedereaksjonen.

  Gjennom samarbeid skal elevene lage en kjedereaksjon som går fra start til mål. For eksempel kan en kule trille på skråplanet, noe kan falle, dyttes eller dreise. Her får elevene være kreativite for å finne nye, rare og spennende kombinasjoner. Elevene jobber selvstendig, velger selv hva de vil finne på og får testet løsningene sine hele tiden. Underveis vil det være viktig å prøve ut og teste mye. Formidler hjelper til dersom noen trenger det.

  Når timen nærmer seg slutten ser vi på kjedereaksjonene i fellesskap. Her kan du gjerne filme arbeidet til elevene for å bruke filmene av kjedereaksjonene som etterarbeid. Ved å se på filmene etterpå kan elevene prøve å beskrive med egne ord hva som skjedde. 

  Så kommer den endelige avsluttningen, nemlig demontering og opprydding. Utstyr skal telles og sorteres i hver sine bokser. 

  Alle læringsprogram på VilVite har tilgjengelig for- og etterarbeid til elevene dine. Nå er dette for- og etterarbeidet i ny form: som artikler og aktiviteter på VilViteMer.
  VilViteMer: For- og etterarbeid

  Programmet er under utvikling og endringer kan komme.

  Praktisk informasjon

  Forberedelse
  Skråplanet er ganske stort og må stå på en eller flre pulter. Elevene jobber i grupper på 3-4 personer. Elevene trenger ikke stoler. 

  Ankomst
  En formidler fra VilVite ankommer din skole ca. 30 minutter før første økt starter, og trenger kanskje bærehjelp.

  Velg program for dagen når du bestiller
  Du kan velge mellom 3 alternative programmer med ulike klokkeslett. Finn det programmet passer din skole best, og velg tilsvarene starttid når du bestiller.

  Alternativ 1
  Første økt kl. 08.30-09.45
  Andre økt kl. 10.15-11.30
  Tredje økt kl. 12.00-13.15

  Alternativ 2
  Første økt kl. 08.45-10.00
  Andre økt kl. 10.30-11.45
  Tredje økt kl. 12.15-13.30

  Alternativ 3
  Første økt kl. 09.00-10.15
  Andre økt kl. 10.30-11.45
  Tredje økt kl. 12.15-13.30

  Lærers rolle

  Les mer om din rolle her

  Tilknytning til læreplanen

  Opplæringens verdigrunnlag: Skaperglede, engasjement og utforskertrang
  Skolen skal la elevene utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang, og la dem få erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling.

  Naturfag: kjerneelementet naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
  Ved å arbeide praktisk og ved å lage egne modeller for å løse faglige utfordringer, kan elevene utvikle skaperglede, evne til nytenking og forståelse av naturfaglig teori.

  Naturfag: kjerneelementet teknologi 
  Gjennom å bruke og skape teknologi kan elevene kombinere erfaring og faglig kunnskap med å tenke kreativt og nyskapende. Elevene skal forstå teknologiske prinsipper og virkemåter.

  Naturfag: kompetansemål etter 4. trinn
  - Utforske teknologiske systemer som er satt sammen av ulike deler, og beskrive hvordan delene fungerer og virker sammen.
  - Designe og lage et produkt basert på en kravspesifikasjon.

  Naturfag: kompetansemål etter 7. trinn
  Designe og lage et produkt basert på brukerbehov.

  Kunst og håndverk: kjerneelementet kunst- og designprosesser
  Kjerneelementet kunst- og designprosesser innebærer at elevene skal utvikle nysgjerrighet, kreativitet, mot, skaperglede, utholdenhet og evne til å løse problemer.

  Kunst og håndverk: kompetansemål etter 4. trinn
  Gjennomføre kunst- og designprosesser ved å søke inspirasjon, utforske muligheter, gjøre valg og lage egne produkter.

  Kunst og håndverk: kompetansemål etter 7. trinn
  - Bygge og eksperimentere med stabile konstruksjoner.
  - Bruke ulike strategier for idéutvikling og problemløsing.

  Nyheter skole og barnehage

  Vi besøker barnehager med Ballongbaluba

  Vi er i gang med vårens tilbud til førskolebarna og reiser ut til barnehagene med Ballongbaluba. 

  Ny ressursside til skole og barnehage

  Den nye ressurssiden VilViteMer er for alle som vil vite enda mer om naturvitenskap!

  Suksess med digitalt kodetilbud - nå får også 9. trinn delta

  Over 1300 elever har deltatt på digital kodeundervisning fra VilVite høsten 2020, og nå kan også 9. trinn bestille «Kodekraft», som er et gratis, digitalt læringstilbud i programmering til ungdomsskoler i Vestland og deler av Møre og Romsdal. 

  Følg oss: