LactoLise og ClosTrude - til din skole

Hvem bor i tarmen vår? Lær mer i forestillingen om tarmbakterien LactoLise og hennes venninne ClosTrude.
 • Fagområder: Naturfag
 • Tidspunkt: Ukedager i tidsrommet 09.30-14.30
 • Antall: 1 eller 2 samarbeidende kohorter
 • Varighet: 60 minutter
 • Målgruppe: 5.-7. trinn , 8.-10. trinn
 • Hva skjer i dette læringstilbudet?

  I LactoLise og ClosTrude – bestevenner for bestandig får dere oppleve økosystemet i tarmen vår. Kroppen vår er et økosystem som består av flere individer enn bare oss selv. Et menneske er kun én art blant tusen i sin egen kropp, og for mange er tarmen bostedet.

  Elevene får gjennom forestillingen delta i dramaet mellom celler med ulike oppgaver, og avgjøre kampen mellom immunforsvaret og bakterier med skumle hensikter. Både hos celler og mennesker er det viktig med gode vennskap og at vi behandler hverandre med respekt.

  Har du hatt vondt i magen fordi du har omgangssyke, har vært er redd eller fordi noen er stygge mot deg? Hvorfor skal vi ikke alltid ta medisin når det gjør vondt et sted i kroppen? Antibiotika er en viktig medisin som redder liv og hjelper mot mange sykdommer. Men antibiotika kan også drepe de gode bakteriene. Denne forestillingen gir publikum mulighet til å se med egne øyne hvordan antibiotika lager kaos i tarmsystemet vårt, og at derfor må brukes riktig og med måtehold.

  Forestillingen og tilhørende for- og etterarbeid er utviklet og fremføres av skuespiller og molekylærbiolog Henriette Christie Ertsås. 

  Denne teksten er under arbeid.

  Tilknytning til læreplanen

  Naturfag: kompetansemål etter 2. trinn.
  - Undre seg, utforske og lage spørsmål, og knytte dette til egne eller andres erfaringer.
  - Gi eksempler på noen vanlige sykdommer og samtale om hva man kan gjøre for å verne kroppen mot smittsomme sykdommer. 

  Naturfag: kompetansemål etter 4. trinn.
  - Samtale om hva fysisk og psykisk helse er, og drøfte hvordan livsstil og trivsel påvirker helse.
  - Beskrive funksjoner i kroppens ytre forsvar og samtale om hvordan dette verner mot sykdom. 

  Naturfag: kompetansemål etter 7. trinn.
  - Gjøre rede for noen av kroppens organsystemer og beskrive hvordan systemene virker sammen.
  - Gjøre rede for hvordan organismer kan deles inn i hovedgrupper, og gi eksempler på ulike organismers særtrekk.
  - Gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og gjennomføre tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nærmiljøet.
  - Utforske og beskrive ulike næringsnett og bruke dette til å diskutere samspill i naturen.

  Praktisk informasjon

  Bestilling
  Vi trenger din bestilling senest 2 uker før ønsket dato for besøk. For å bestille sender du e-post til direkte til Henriette. Ta med ønsket dato, antall elever og forestillinger, trinn skolens navn og din kontaktinformasjon
  Send e-post

  Forberedelse 
  Skolen setter opp publikumsplassering i forkant. Elever fra ulike kohorter plasseres separat i rommet, og stolene settes med tilrådelig avstand mellom elevene. Forestillingen trenger minimum 3 x 4 m sceneplass.  

  Ankomst
  Forsking Til Folket ankommer din skole 60 minutter før forestilling for å rigge scenografien.

  Lærers rolle

  Med samtykke fra foreldre kan elevenes oppgaver være med i en studie på effekten av teater i folkeopplysning. Spør Henriette mer om dette ved bestilling. 

  Les mer om din rolle her

  Immuncelle

  Molekylærbiolog og skuespiller Henriette Christie Ertsås

  Henriette Christie Ertsås har hovedfag i molekylærbiologi, en PhD i kreftforskning fra universitetet i Bergen, og hun er utdannet skuespiller. Sammen med Henriette og Forskning til folket kan du delta i det som skjer inni cellene i kroppen vår. En reise i den forunderlige bitte lille biologien som bare kan sees i et mikroskop. Henriette og VilVite har samarbeidet flere ganger med stor suksess.

   

  Samarbeidspartnere


  Nyheter skole og barnehage

  Vi besøker barnehager med Ballongbaluba

  Vi er i gang med vårens tilbud til førskolebarna og reiser ut til barnehagene med Ballongbaluba. 

  Ny ressursside til skole og barnehage

  Den nye ressurssiden VilViteMer er for alle som vil vite enda mer om naturvitenskap!

  Suksess med digitalt kodetilbud - nå får også 9. trinn delta

  Over 1300 elever har deltatt på digital kodeundervisning fra VilVite høsten 2020, og nå kan også 9. trinn bestille «Kodekraft», som er et gratis, digitalt læringstilbud i programmering til ungdomsskoler i Vestland og deler av Møre og Romsdal. 

  Følg oss: