LEGO®roboter EV3 - til utlån

Lyst til å lære og leke med roboter? VilVite låner ut klassesett til din skole.
Bestill VilViteMer: For- og etterarbeid
 • Fagområder: Matematikk , Naturfag
 • Antall: LEGO roboter, 10 stk
 • Materialkostnad: Egenandel ved skade på utstyr
 • Varighet: 14 dagers utlån
 • Målgruppe: 5.-7. trinn , 8.-10. trinn
 • Hva skjer i dette læringstilbudet?

  Du låner LEGO roboter av oss i to uker og tar de i bruk i klasserommet slik du vil – enklere blir det ikke!

  I utlånsettet vil du finne:
  - 10 LEGO roboter av typen EV3
  - Mye utstyr som f.eks sensorer, LEGO klosser og ultralyd
  - 3 LEGO matter som kan brukes til kjøring av roboten

  Tips
  Ta robotene i bruk slik at elevene får utfolde seg med kreativitet, samarbeid og ikke minst ta i bruk den algoritmiske tenkeren. Vi anbefaler at elevene jobber 2 og 2, og deler på en pc. 

  Om du trenger mer inspirasjon til øktene, kan vi anbefale å se her:
  Lego Education – leksjoner

  Alle læringsprogram på VilVite har tilgjengelig for- og etterarbeid til elevene dine. Nå er dette for- og etterarbeidet i ny form: som artikler og aktiviteter på VilViteMer
  VilViteMer: For- og etterarbeid

  Tilknytning til læreplanen

  Opplæringens verdigrunnlag: skaperglede, engasjement og utforskertrang
  Skolen skal la elevene utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang, og la dem få erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling.

  Matematikk: kompetansemål etter 5.trinn
  Lage og programmere algoritmar med bruk av variablar, vilkår og lykkjer. 

  Matematikk: kompetansemål etter 6.trinn
  Bruke variablar, lykkjer, vilkår og funksjonar i programmering til å utforskegeometriske figurar og mønster.

  Matematikk: kompetansemål etter 7.trinn
  Bruke programmering til å utforske data i tabellar og datasett.

  Matematikk: kompetansemål etter 8.trinn
  Utforske korleis algoritmar kan skapast, testast og forbetrast ved hjelp av programmering.

  Naturfag: kompetansemål etter 7. trinn
  Utforske lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen.

  Valgfaget programmering: kompetansemål etter 10.trinn
  Bruke grunnleggende prinsipper i programmering, slik som variabler, løkker, vilkår og funksjoner, og reflektere over bruken av disse.

  Praktisk informasjon

  Du henter utstyret selv på VilVite i butikkens åpningstid etter avtale med programansvarlig Informasjon om åpningstid kommer opp når du bestiller. Låner har ansvar for at det kommer tilbake til oss i god behold. Settet inneholder 10 LEGO roboter og utstyr.

  Innlevering
  - Sjekk at robotene og utstyret er i god stand (meld i fra om noe ikke fungerer).
  - Sjekk utstyrliste med bilde og legg utstyret der det skal være.
  - Lever på butikken VilFinne i åpningstid når utlånsperioden går ut. 

  Lærers rolle

  Les mer om din rolle her

  Spørsmål?

  Spørsmål om bestilling?  Tlf. 55 59 45 46 (man-fre kl. 09-15) eller send e-post til bestilling@vilvite.no

  Spørsmål om tilbudet, tips eller triks?  Ta kontakt med utvikler Ole Andreas Solheim, tlf. 91991615, eller send e-post oas@vilvite.no

  Nyheter skole og barnehage

  Vi besøker barnehager med Ballongbaluba

  Vi er i gang med vårens tilbud til førskolebarna og reiser ut til barnehagene med Ballongbaluba. 

  Ny ressursside til skole og barnehage

  Den nye ressurssiden VilViteMer er for alle som vil vite enda mer om naturvitenskap!

  Suksess med digitalt kodetilbud - nå får også 9. trinn delta

  Over 1300 elever har deltatt på digital kodeundervisning fra VilVite høsten 2020, og nå kan også 9. trinn bestille «Kodekraft», som er et gratis, digitalt læringstilbud i programmering til ungdomsskoler i Vestland og deler av Møre og Romsdal. 

  Følg oss: