Skole og barnehage

Måling med mening - bruk av digitalt utstyr

L

Klassen lærer å bruke dataloggere og gjennomfører et eksperiment som handler om fordamping. Elevene jobber i grupper på to og to og har en datalogger per par. Eksperimentet gjøres etter naturvitenskapelig metode.

Fag / fagområde: Matematikk og Naturfag
Ukedager: torsdag
Antall: Inntil 30 elever
Varighet: 45 min
Trinn: 5.-7. trinn

Klikk på bestill for klokkeslett og ledige tider. Tilbud for neste semester kan bestilles fra medio november og april.  

Kompetansemål

- Bruke digitale hjelpemidler til å registrere, bearbeide og publisere data fra eksperimentelt arbeid og feltarbeid. 
- Velge passende målenheter og gjøre praktiske målingar i forbindelse med dagligliv og teknologi og vurdere resultatene ut i fra presisjon og måleusikkerhet

Forberedelser 

Viktig informasjon til lærer: lærerveiledning
Anbefalt for- og etterarbeid: under revisjon februar 2018.

Bestill

Lagt ut: 20.10.2016

Gjennom enkle og praktiske øvelser lærer elevene å ta i bruk dataloggen. Elevene jobber i par og diskuterer underveis resultatene.
Dataloggeren er lett å bruke. Etter innføring i bruk er det lett for læreren å se andre bruksmuligheter i klasserommet.

Nyheter skole og barnehage

SFO på VilVite i vinterferien

SFO kan komme til VilVite i vinterferien for utforsking og opplevelser i utstillingen. Dette er en populær opplevelse for SFO som vil gjøre noe kjekt!

Yrkesfagenes år 2018

Kunnskapsdepartementet har satt i gang en kampanje som skal gi både bedrifter, unge og foresatte innsikt om yrkesfag og arbeidsliv, og øke antall lærebedrifter og læreplasser.
VilVite tilbyr læringsprogram som passer yrkesfag og bidrar dermed til å fremme fokus på yrkesfag i tråd i med målsettingen til Kunnskapsdepartementet. 

 

Maritim realfagskveld 22. mars 2018

Hva vil du bli? Hva skal du velge? Hvilke muligheter finnes der ute? Maritime Bergen og VilVite samarbeider sammen med en rekke bedrifter og skoler, for å hjelpe deg å besvare disse spørsmålene.

Følg oss: