Skole og barnehage

Måling med mening - bruk av digitalt utstyr

L

Klassen lærer å bruke dataloggere og gjennomfører et eksperiment som handler om fordamping. Elevene jobber i grupper på to og to og har en datalogger per par. Eksperimentet gjøres etter naturvitenskapelig metode.

Fag / fagområde: Matematikk og Naturfag
Ukedager: Høst: onsdag. Vår: torsdag.
Antall: Inntil 30 elever
Varighet: 45 min
Trinn: 5.-7. trinn

Klikk på bestill for klokkeslett og ledige tider. Tilbud for neste semester kan bestilles fra medio november og april.  

Kompetansemål

- Bruke digitale hjelpemidler til å registrere, bearbeide og publisere data fra eksperimentelt arbeid og feltarbeid. 
- Velge passende målenheter og gjøre praktiske målingar i forbindelse med dagligliv og teknologi og vurdere resultatene ut i fra presisjon og måleusikkerhet

Forberedelser 

Viktig informasjon til lærer: lærerveiledning som inkluderer for- og etterarbeid.

Forberedelser og etterarbeid

Anbefalt for- og etterarbeid er beskrevet i lærerveiledningen. 

Bestill

Lagt ut: 20.10.2016

Gjennom enkle og praktiske øvelser lærer elevene å ta i bruk dataloggen. Elevene jobber i par og diskuterer underveis resultatene.
Dataloggeren er lett å bruke. Etter innføring i bruk er det lett for læreren å se andre bruksmuligheter i klasserommet.

Nyheter skole og barnehage

Proteinsyntesen - en oppbyggende nyhet

Erfaringsmessig er proteinsyntesen en prosess som er vanskelig å forklare og forstå. Nå har våre formidlere utviklet et helt nytt program, som levendegjør prosessen og viser sammenhengen mellom DNA, mRNA, tRNA, aminosyre og protein.

Bestill vårens læringstilbud

VilVite tilbyr til enhver tid rundt 60 ulike læringstilbud for barnehager, grunnskoler og videregående skoler. Alle læringstilbudene er knyttet til læreplanen eller rammeplan for barnehagen. Velkommen til realfagsglede og læring!

Bli med på Kodetimen

I år er VilVite med på Kodetimen i uke 49, og i den forbindelse tilbyr vi ekstra plasser på våre program innenfor koding.

Følg oss: