Skole og barnehage

Ole Bulls regneverden

L

Elevene møter oppgaver som knyttes til musiker og multimillionæren Ole Bull, og med så mye penger gjaldt det for ham å holde styr på matematikken. Gjennom praktiske oppgaver setter vi fokus på regning i hverdagen med det formål å skape undring og nysgjerrighet.

Fag / fagområde: Matematikk
Ukedager: torsdag
Antall: Inntil 30 elever
Varighet: 45 min
Trinn: 5.-7. trinn

Klikk på bestill for klokkeslett og ledige tider. Tilbud for neste semester kan bestilles fra medio november og april.  

Kompetansemål 

- Finne informasjon i tekster eller praktiske sammenhenger, stille opp og beregne fremgangsmåter, vurdere resultat og presentere og diskutere løsningen. 
- Analysere egenskaper ved to- og tredimensjonale figurer og beskrive fysiske gjenstander innen dagligliv og teknologi ved hjelp av geometriske begreper. 

Forberedelser 

Informasjon til lærer: lærerveiledning.

Forslag til forarbeid: bli kjent med Ole Bull. Bruk ulike læremidler, f. eks her er et faktaark til lærer med powerpoint-presentasjon.

Forslag til etterarbeid: presentasjon med oppgave til elevene.

Bestill

Lagt ut: 20.10.2016

Nyheter skole og barnehage

Biene kommer

Nå kan førskolebarn delta på vårt nyeste læringsprogram: Biene kommer. 

Læring i interaktive utstillinger

Jobber du på et vitensenter, eller ønsker du å bruke metodikk fra vitensentre i arbeidet ditt? I samarbeid med VilVite tilbyr nå HVL en videreutdanning for vitensenteransatte og andre som ønsker å bruke vitensentermetodikk på egen arbeidsplass. 

Spenningsekspedisjonen - ledige plasser i vår

Spenningsekspedisjonen er vårt mest besøkte program. Vi har ennå ledige plasser denne våren. Elevene lærer om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, samt om elsikkerhet og miljøeffekter som følge energiproduksjon.

Følg oss: