Skole og barnehage

Ole Bulls regneverden

L

Elevene møter oppgaver som knyttes til musiker og multimillionæren Ole Bull, og med så mye penger gjaldt det for ham å holde styr på matematikken. Gjennom praktiske oppgaver setter vi fokus på regning i hverdagen med det formål å skape undring og nysgjerrighet.

Fag / fagområde: Matematikk
Ukedager: torsdag
Antall: Inntil 30 elever
Varighet: 45 min
Trinn: 5.-7. trinn

Klikk på «Bestill» nedenfor for klokkeslett og ledige tider. Tilbud for hele neste skoleår kan bestilles fra medio april.  

 Kompetansemål 
- Finne informasjon i tekster eller praktiske sammenhenger, stille opp og beregne fremgangsmåter, vurdere resultat og presentere og diskutere løsningen. 
- Analysere egenskaper ved to- og tredimensjonale figurer og beskrive fysiske gjenstander innen dagligliv og teknologi ved hjelp av geometriske begreper. 

Forberedelser 
Informasjon til lærer: lærerveiledning.

Forslag til forarbeid: bli kjent med Ole Bull. Bruk ulike læremidler, f. eks her er et faktaark til lærer med powerpoint-presentasjon.

Forslag til etterarbeid: presentasjon med oppgave til elevene.

Bestill

Lagt ut: 20.10.2016

Nyheter skole og barnehage

Spenningsekspedisjonen - bestill til høsten!

BKK tar samfunnsansvar og inviterer 9. og 10. klassinger til læringsprogrammet BKK-Spenningsekspedisjonen på VilVite. Elevene lærer om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, samt om elsikkerhet og miljøeffekter som følge energiproduksjon.

Biene kommer

Til høsten kan førskolebarn delta på vårt nyeste læringsprogram: Biene kommer. Her skal barna programmere en liten bie-robot, noe som vekker nysgjerrighet og mestringsfølelse!

NYHET! Nå kan du bestille læringstilbud for hele neste skoleår

Nå tilbyr vi for første gang muligheten til å bestille læringsprogram for et helt skoleår frem i tid. Da kan lærerne planlegge bedre, bestille tidligere og slik sikre plass også på de mest etterspurte programmene. 

Følg oss: