Skole og barnehage

Ole Bulls regneverden

L

Elevene møter oppgaver som knyttes til musiker og multimillionæren Ole Bull, og med så mye penger gjaldt det for ham å holde styr på matematikken. Gjennom praktiske oppgaver setter vi fokus på regning i hverdagen med det formål å skape undring og nysgjerrighet.

Fag / fagområde: Matematikk
Ukedager: torsdag
Antall: Inntil 30 elever
Varighet: 45 min
Målgruppe: 5.-7. trinn

Klikk på «Bestill» nedenfor for klokkeslett og ledige tider. Tilbud for hele neste skoleår kan bestilles fra medio april.  

 Kompetansemål 
- Finne informasjon i tekster eller praktiske sammenhenger, stille opp og beregne fremgangsmåter, vurdere resultat og presentere og diskutere løsningen. 
- Analysere egenskaper ved to- og tredimensjonale figurer og beskrive fysiske gjenstander innen dagligliv og teknologi ved hjelp av geometriske begreper. 

Forberedelser 
Informasjon til lærer: lærerveiledning.

Forslag til forarbeid: bli kjent med Ole Bull. Bruk ulike læremidler, f. eks her er et faktaark til lærer med powerpoint-presentasjon.

Forslag til etterarbeid: presentasjon med oppgave til elevene.

Bestill

Lagt ut: 20.10.2016

Nyheter skole og barnehage

Verksted i Juletreskogen med ny vri

Vi inviterer 1.-7. trinn til juleverksted hvor elevene får lage juletrepynt. Nytt av året er en sterkere matamatisk innfallsvinkel med rom for kreativitet og skaperglede. I tillegg har vi år også et tilbud til 5.-7. trinn. 

Spenningsekspedisjonen - bestill for høsten!

BKK tar samfunnsansvar og inviterer 9. og 10. klassinger til læringsprogrammet BKK-Spenningsekspedisjonen på VilVite. Elevene lærer om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, samt om elsikkerhet og miljøeffekter som følge energiproduksjon.

NYHET! Inspirasjonskurs "Plast, bruk og kast"

Dette er et todagerskurs for deg som jobber med barnehagebarn og skal hjelpe deg med å komme i gang med bærekraft i barnehagen. Kursdager: 14. nov. 2018 og 13. feb.2019. 

Følg oss: