Skole og barnehage

Ole Bulls regneverden

L

Elevene møter oppgaver som knyttes til musiker og multimillionæren Ole Bull, og med så mye penger gjaldt det for ham å holde styr på matematikken. Gjennom praktiske oppgaver setter vi fokus på regning i hverdagen med det formål å skape undring og nysgjerrighet.

Fag / fagområde: Matematikk
Ukedager: torsdag
Antall: Inntil 30 elever
Varighet: 45 min
Trinn: 5.-7. trinn

Klikk på bestill for klokkeslett og ledige tider. Tilbud for neste semester kan bestilles fra medio november og april.  

Kompetansemål 

- Finne informasjon i tekster eller praktiske sammenhenger, stille opp og beregne fremgangsmåter, vurdere resultat og presentere og diskutere løsningen. 
- Analysere egenskaper ved to- og tredimensjonale figurer og beskrive fysiske gjenstander innen dagligliv og teknologi ved hjelp av geometriske begreper. 

Forberedelser 

Informasjon til lærer: lærerveiledning.

Forslag til forarbeid: bli kjent med Ole Bull. Bruk ulike læremidler, f. eks her er et faktaark til lærer.

Forslag til etterarbeid: presentasjon med oppgave til elevene.

Bestill

Lagt ut: 20.10.2016

Nyheter skole og barnehage

Flere lærerkurs i januar

Nå i januar arrangerer vi tre kurs for lærere og barnehageansatte. Kursene gir både faglig påfyll og konkrete metoder og verktøy.

 

Spenningsekspedisjonen - ledige plasser i vår

Spenningsekspedisjonen er vårt mest besøkte program. Vi har ennå ledige plasser denne våren. Elevene lærer om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, samt om elsikkerhet og miljøeffekter som følge energiproduksjon.

Bestill vårens læringstilbud

VilVite tilbyr til enhver tid rundt 60 ulike læringstilbud for barnehager, grunnskoler og videregående skoler. Alle læringstilbudene er knyttet til læreplanen eller rammeplan for barnehagen. Velkommen til realfagsglede og læring!

Følg oss: